Klimatkrav på flyget

Det är viktigt att coronastödpaketen bidrar till att våra klimatmål uppnås. Detta gäller inte minst stöden till flygsektorn, där regeringen ännu inte ställt några krav på minskade utsläpp. Läs min interpellation till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Här eller nedan. JH Klimatkrav på flyget

Klimatkrav på flyget
En kris är som bekant också en möjlighet. För närvarande vilar en stor del av möjligheten i att utforma olika stödpaket på ett sätt som gör att de samtidigt som de värnar en viktig verksamhet också bidrar till en snabbare omställning mot ett hållbart samhälle. Som bekant fortsätter klimatkrisen, och agerar vi inte nu för minskade utsläpp lämnar vi över en sargad värld till våra barn och barnbarn.

Ett av regeringens första ekonomiska stödpaket var utlovandet av fem miljarder kronor till flygsektorn, varav 1,5 miljarder till SAS. För att ta emot detta stöd ställdes inga krav på motprestationer i form av minskade utsläpp. I Frankrike har regeringen utlovat motsvarande 70 miljarder kronor i stöd till Air France. Där har regeringen ställt krav på minskade utsläpp samt att flygbolaget inte får trafikera kortare flygsträckor där det i stället går att ta tåget.

I Dagens Nyheter 4/5 resonerar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) kring att ställa klimatkrav på det ekonomiska stödet till flygsektorn. Vid riksdagens frågestund förra veckan diskuterades frågan igen och miljö- och klimatministern svarade att eventuella klimatkrav på flyget kommer att lyftas i händelse av nya ekonomiska stöd till flygsektorn. Ministern sade också att när staten utlovar krediter till flygbranschen förväntar hon sig att branschen ska ställa om till de beslutade klimatmålen. I dag saknar dock flygsektorn tydlig målstyrning. Även regeringen konstaterar i proposition 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (s.112):

Utrikes flyg och utrikes sjöfart omfattas inte av nettonollmålet till 2045. I etappmålet för transportsektorn till 2030 ingår inrikes sjöfart men varken utrikes sjöfart eller något flyg överhuvudtaget. För att komplettera dagens mål, så att inte viktiga utsläppskällor står utan tillräcklig styrning, bör därför Miljömålsberedningen ta fram mål för åtminstone flygets klimatpåverkan och bereda möjligheten till mål även för sjöfarten. Detta ger en större tydlighet och långsiktighet i klimatarbetet, vilket är viktigt bl.a. för att nödvändiga investeringsbeslut ska komma till stånd.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:
1) Vilka nya miljö- och klimatkrav kan bli aktuella att ställa på flygbranschen för att den ska kunna uppbära nya ekonomiska stöd?

2) På vilket sätt kommer regeringen följa upp att flygbranschen lever upp till de klimatförväntningar som ministern gett uttryck för gällande det hittills utlovade ekonomiska stödet?

3) När bedömer ministern att förslag på mål för flygets klimatpåverkan kan läggas till riksdagen för att uppnå tillräcklig styrning av denna viktiga utsläppskälla?

………………………………………

Jens Holm (V)


Publicerat

i

av

Kommentarer

2 svar till ”Klimatkrav på flyget”

 1. Profilbild för jmlikhetsanden

  jag kommenterar ditt förra nyhetsbrev från den 8/5 eftersom jag först nu har hunnit ta del av debatten om biologisk mångfald mm.
  Det är ett lidande att höra. Varför kan inte M, KD, C och SD komma överens om att en säger det alla kommit överens om. Alla talarna upprepar samma sak.
  Jag kan inte undervisa på några rader den genetiska kunskapen om hur stora populationen måste vara för att de ska överleva i minst 100 år. Men som ett exempel kan jag nämna att åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett aner att minst 200 par ska finnas i Sverige innan stammen anses livskraftig. Men här är det biologer som ger råden och inte jägare som bestämmer om vargen. 200 par varg betyder ca 2000 individer med vargens sociala struktur. Nu lär EU domstolen förbjudit Finlands licensjakt trots att de har minst 1000 vargar och ett fritt flöde från Ryssland. Eftersom ett ärende från Sverige ligger i EUY lär det bli en åthutning då EU:s kvarnar malt färdigt. Ditt förslag om mer statligt bidar till skydd (el-stängsel?) för att får (finns det andra husdjur som tas av varg?) vore utmärkt. Människor oro för varg borde lösas med att tala om att ingen människa har skadats än mindre dödats av varg sedan 1823 då en halvtam och utsvulten varg dödade två barn i Gysing, Uppland.Varför inte sammankalla alla de svenska experter till riksdagen så att de som sitter där blir vetenskapligt upplysta.
  Sen sist: Fruktansvärt att hoppa på dig som Ottosson (KD) gjorde. ”Guilt by association” är väl det fulast man kan använda. Och inte bad han om ursäkt. Vilken lymmel! Men varför så få åhörare? De sista talarna fick tal inför tomma stolar. Finns det inga som har vanlig hyfs i riksdagen?

  1. Profilbild för jensholm

   Tack för din kommentar. Instämmer!
   Ang fåtalet åhörare är det så det brukar se ut i våra debatter. De flesta följer debatterna via sina mobiler/datorer. Inte så konstigt.