Mer biogas till sjöfarten

Svensk sjöfart förbrukar drygt 30 terrawattimmar bränsle per år. Den absolut största delen (29 TWh) går till utrikes sjöfart och en mindre del (2 TWh) till inrikes. Bränslet är idag huvudsakligen fossilt; olja. Att ersätta denna olja med biogas vore en stor välgärning för klimatet, och rent tekniskt skulle vi i Sverige kunna producera ungefär 30 TWh biogas, LBG, till 2030.

Men det är fullt möjligt att biogasen skulle göra större nytta någon annanstans. Och i dagsläget produceras endast 1,3 TWh biogas i Sverige årligen, så att tala om att hela sjöfarten skulle försörjas med biogas ter sig i dagsläget som utopiskt. Mycket mer måste göras för att öka produktionen av biogas i Sverige. Och vi behöver bestämma oss tydligare för var biogasen gör bäst nytta. En del av de svaren finns i den nyligen publicerade biogasmarknadsutredningen: Mer biogas! För ett hållbart Sverige. SOU 2019:63.

Detta är några av slutsatserna i den rapport om potential för biogas inom sjöfarten som jag fått från Riksdagens utredningstjänst. Hela rapporten går att läsa här: RUT 2019_1636 Gasbehov sjöfarten


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Mer biogas till sjöfarten”

  1. Profilbild för stellan hamrin

    Vad gäller biogas måste man komma ihåg att både skogen och jordbruksmarken måste tillföras mer organiskt material än idag för att inte förstöras. Och vill va ha ekdologiskt jordburk måste all gödsel och mkt mer därtill återföra. Så potentialen att utnyttja s.k. ”restprodukter” från skogs- och jordbruk till biogas är mkt liten. Det måste ipraktiken återföras till mark och jord !

    Enlitg Chalmers bör den biogas som finns användas till flyg och transkontinental sjöfart för där saknas alternativ. övriga transporter måste på lite sikt gå med el-drift från sol och vind.