Etikett: sjöfart

 • TT måste sluta gömma sig

  Läs min senaste krönika i Syre eller nedan, TT måste sluta gömma sigSyre, 2023-12-08Grundstötningen av fartyget Marco Polo den 22 oktober är en av Östersjöns största miljökatastrofer. Inte mindre än tre (!) gånger gick TT-Lines fartyg på grund vid den ekologiskt känsliga Pukaviksbukten, med utsläpp av 150 000 liter tjockolja som följd. Förutom de hjärtskärande…

 • Hållbara godstransporter?

  Som bekant står transportsektorn för en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Transportsektorns utsläpp ska minska med minst 70 procent till 2030. I dagsläget är vi långt i från att nå det målet. Mycket mer behöver göras. En viktig åtgärd för att minska utsläppen från transportsektorn är att flytta över mer godstransporter från våra…

 • Bifall för vänsterförslag om hållbar sjöfart

  I veckan har vi röstat igenom två vänsterpartiförslag om förbättringar för sjöfarten och ökad miljöstyrning. Det var i onsdags när vi röstade om betänkandet Sjöfartsfrågor TU8 som två s k tillkännagivanden till regeringen fick majoritet. De två besluten lyder: Regeringen bör utreda Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering för att hitta en bättre organisation än den nuvarande.…

 • Mer biogas till sjöfarten

  Svensk sjöfart förbrukar drygt 30 terrawattimmar bränsle per år. Den absolut största delen (29 TWh) går till utrikes sjöfart och en mindre del (2 TWh) till inrikes. Bränslet är idag huvudsakligen fossilt; olja. Att ersätta denna olja med biogas vore en stor välgärning för klimatet, och rent tekniskt skulle vi i Sverige kunna producera ungefär…

 • Varför EU-subventioner till fossilgas i Sverige?

  Varför denna storskaliga investering i fossil naturgas, som dessutom ska kunna skickas ut på vårt nationella gasnät? Och varför går EU-subventioner till byggandet av fossilgasterminalen? Regeringen har nu beslutet i sin hand. Detta kommer jag diskutera med energiminister Anders Ygeman (S) inom kort. Läs min interpellation här eller nedan. Fossilgasterminalen i Göteborg Interpellation 2018/19:260 av…

 • Varför subventioneras fossilgasen?

  Det planeras för en stor importterminal för s k naturgas i Göteborg, den s k LNG-terminalen. Det är visserligen bättre att köra fartyg på LNG än på olja, men naturgas är en fossil energikälla. Den borde därför benämnas som den fossilgas den är. Det är också mycket problematiskt att LNG-terminalen vill kunna koppla på sig…