Bifall för vänsterförslag om hållbar sjöfart

I veckan har vi röstat igenom två vänsterpartiförslag om förbättringar för sjöfarten och ökad miljöstyrning. Det var i onsdags när vi röstade om betänkandet Sjöfartsfrågor TU8 som två s k tillkännagivanden till regeringen fick majoritet. De två besluten lyder:

  1. Regeringen bör utreda Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering för att hitta en bättre organisation än den nuvarande.
  2. Regeringen bör se över den så kallade miljödifferentieringen av farledsavgifter för att säkra att avgifterna uppmuntrar till klimatågärder utan att missgynna sjöfarten som transportslag.

Sjöfartsverket är ett s k affärsverk och lever på avgifter, d v s inte på anslag från statsbudgeten (som är fallet för våra flesta andra myndigheter). Det har gjort att man ständigt har höjt sina avgifter, bland annat farleds- och lotsavgifter. Samtidigt vill vi ha ökade godstransporter till havs eftersom det är ett mer klimatsmart sätt att frakta gods än på väg. Nu måste regeringen utreda frågan och återkomma med en bättre finansieringsmodell, helt enligt den motion, Hållbar sjöfart, som Vänsterpartiet lagt fram.

Det andra tillkännagivandet handlar om att få en tydligare klimatstyrning på de farledsavgifter som Sjöfartsverket tar in. Självklart ska vi premiera fartyg som gör ansträngningar för att minska sina utsläpp. De som inte tar miljöansvar kommer att inse att de måste göra det om de vill vara kvar i branschen. Även här ligger förslag från Vänsterpartiets motion till grund för tillkännagivandet. Det här är ett viktigt förslag för en snabbare klimatomställning av sjöfarten.

Även andra partier har lagt motioner med liknande andemening som Vänsterpartiet och som ligger till grund för besluten. Det är bra när vi kan komma överens över partigränserna.


Publicerat

i

av

Etiketter: