Etikett: biogas

 • Stoppa Putins krig – öka produktionen av biogas

  Rysslands anfallskrig mot Ukraina aktualiserar vikten av att snabbt göra oss oberoende av fossila bränslen. Enligt färska uppgifter från Energimyndigheten som jag har tagit del av härstammade hela 29 procent av den flytande naturgasen, LNG, från Ryssland. Det är helt orimligt. Vi ska inte göda Putins krig med pengar från hans fossila energi. Nu visar…

 • Ska skogen offras på biobränslets altare?

  Jag svarar Centerpartiet om biobränsle och den s k reduktionsplikten. Läs mitt svar hos Aftonbladet eller nedan. Ska skogen offras på biobränslets altare?Aftonbladet, 2022-02-24Den som inte stödjer Centerpartiets gigantiska biobränslesatsning motarbetar klimatomställningen. På något annat sätt går inte att tolka Rickard Nordins (C) inlägg. Nordin har dessutom fel när han påstår att alla partier utom…

 • Rädda biogasbilen

  Regeringen planerar för en ny miljöbilsdefinition där biogasbilar utesluts. Det vore mycket dumt. Gör om gör rätt. Läs min interpellation om detta här eller nedan. Biogasbilars status som miljöbilarInterpellation 2020/21:792, 2021-06-02 av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)Som ett led i genomförandet av ändringsdirektiv (EU) 2019/1161 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon…

 • När får vi besked om alla miljöbränslen?

  Det är upprörande att EU – av marknadsfundamentalistiska skäl – lägger sig i hur vi vill främja miljövänliga drivmedel. Gott att Sverige äntligen fått igenom en förlängning av skattebefrielsen på biogas. Men hur blir det med skattenedsättningen av etanol och biodiesel? Se min skriftliga fråga till finansminister Magdalena Andersson (S) här eller nedan. Skattebefrielse för…

 • Mer biogas till sjöfarten

  Svensk sjöfart förbrukar drygt 30 terrawattimmar bränsle per år. Den absolut största delen (29 TWh) går till utrikes sjöfart och en mindre del (2 TWh) till inrikes. Bränslet är idag huvudsakligen fossilt; olja. Att ersätta denna olja med biogas vore en stor välgärning för klimatet, och rent tekniskt skulle vi i Sverige kunna producera ungefär…

 • Varför kostar det mer att besiktiga biogasbilen?

  Det ska vara lätt att göra rätt. De nya påbuden mot biogasbilar gör det krångligt och dyrt. Tänker ministern agera?  Läs min skriftliga fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) här eller nedan. Svar inom en vecka. Kostnad för besiktning av biogasbilar Skriftlig fråga 2018/19:670 av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Sedan den…