Stoppa Putins krig – öka produktionen av biogas

Rysslands anfallskrig mot Ukraina aktualiserar vikten av att snabbt göra oss oberoende av fossila bränslen. Enligt färska uppgifter från Energimyndigheten som jag har tagit del av härstammade hela 29 procent av den flytande naturgasen, LNG, från Ryssland. Det är helt orimligt. Vi ska inte göda Putins krig med pengar från hans fossila energi. Nu visar ny forskning från Svenska Miljöinstitutet och Chalmers att det går att ersätta den ryska fossilgasen med svenskproducerad biogas. Vad vaser energiminister Khashayar Farmanbar (S) göra för att främja ökad produktion av svensk hållbar biogas? Läs min fråga nedan eller här. Svar om ca en vecka.

Ökad produktion av flytande biogas
Skriftlig fråga 2021/22:1287, 2022-03-17 av Jens Holm (V) till Khashayar Farmanbar (S)

Rysslands anfallskrig mot Ukraina aktualiserar vikten av att snabbt göra oss oberoende av fossila bränslen. Enligt färska uppgifter från Energimyndigheten som jag har tagit del av härstammade hela 29 procent av den flytande naturgasen, LNG, från Ryssland. Det innebär att 157 000 ton av den totala LNG-importen på 540 000 ton kommer från Ryssland. LNG är ett fossilt bränsle som till stor del används inom sjöfarten. LNG kan ersättas med svensktillverkad klimatsmart biogas. Biogas har mycket hög klimatprestanda och bidrar till att minska växthusgasutsläppen när fossila bränslen ersätts.

Ny forskning från Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Chalmers visar att det finns en mycket stor potential för ökad svensk produktion av flytande biogas, LBG. Deras forskningsresultat visar att det är fullt möjligt att producera de mängder LBG som sjöfarten behöver – men det krävs en kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige. Med rätt form av satsning skulle Sverige kunna tiofaldiga dagens produktion av flytande biogas till 20 terrawattimmar per år. För att uppnå det skulle det behövas upp till tio nya större svenska biogasanläggningar om året.

Regeringen har tidigare beslutat om ett produktionsstöd för biogas, något som Vänsterpartiet länge har efterfrågat. Men för att produktionen ska kunna öka än mer, och i synnerhet att mer flytande biogas ska kunna produceras, behövs en mer aktiv politik från regeringen. Rysslands anfallskrig och den än mer akuta klimatkrisen talar för att vi behöver höja tempot i omställningen mot 100 procent förnybar energi.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Khashayar Farmanbar:

Avser statsrådet att verka för nya åtgärder och styrmedel för att ytterligare öka produktionen av biogas i Sverige, i synnerhet flytande biogas?


Publicerat

i

av