Ett klimatpolitiskt ramverk

Nu är delbetänkande nr 1 från Miljömålsberedningen helt färdigt. Läs det i sin helhet här: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/03/SOU_2016_21_webb.pdf