Etikett: miljömål

 • Skog, biobränsle och regeringens politik för fossilfrihet

  Nej, det går inte ihop om alla industrier ska få använda hur mycket biobränsle som helst. Nu är det dags för regeringen att prioritera. Jag förväntar mig att man värnar våra skogar och biologisk mångfald. Läs min interpellation om skogen och biobränslet till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) här eller nedan.… Läs hela inlägget…

 • Minska konsumtionens utsläpp

  Klimatpåverkan i andra länder som en följd av vår konsumtion av kött, prylar, utrikesresor och annat är dubbelt så stor som våra utsläpp här i Sverige. Ändå så finns det inga mål eller åtgärder för hur vi ska komma tillrätta med konsumtionens miljöpåverkan.… Läs hela inlägget “Minska konsumtionens utsläpp”

 • Miljöns rop på hjälp

  Häromdagen presenterade Naturvårdsverket sin s k fördjupade utvärdering av miljömålen. I Sverige har vi sedan 1999 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda innan 2020. Vart femte år gör Naturvårdsverken en grundlig genomgång om hur väl vi ligger i fas med uppnåendet av dessa.… Läs hela inlägget “Miljöns rop på hjälp”

 • Debatter om miljömålen och Östersjön

  Här kan du se dagens debatter mellan mig och miljöminister Karolina Skog om hur alla miljömål ska kunna nås samt den akuta miljösituationen i Östersjön. Här ser du debatten om miljömålen. Här ser du debatten om Östersjön. Nedan mina interpellationer som låg till grund för debatterna.… Läs hela inlägget “Debatter om miljömålen och Östersjön”

 • Rädda Östersjön

  Hög tid för mer aktiva politiska åtgärder för att rädda Östersjön, kanske världens mest förorenade hav. Inget av de nio Östersjöländerna är i fas med överenskommelserna inom samarbetet Helcom, inte heller Sverige. Mycket mer måste alltså göras för att rädda Östersjön.… Läs hela inlägget “Rädda Östersjön”

 • Alla miljömål måste nås

  Med nuvarande politik kommer endast två av 16 miljömål att nås. Det håller inte. Därför ser jag fram emot denna debatt med miljöminister Karolina Skog om varför fler beslut och åtgärder måste tas för att rädda miljön. Debatten äger rum i riksdagens kammare fredagen 18/5 Läs min interpellation nedan eller här.… Läs hela inlägget “Alla…