COP21 Naomi Klein

NaomiKlein_ZACNaomi Klein talade ikväll inför en fullsatt alternativkonferens, ZAC (Zone de Action pour le Climat). Fler än 3000 hade samlats i den till bräddarna fulla lokalen i norra Paris.

Klein tog upp det absurda i att handelsavtal (WTO och bilaterala och multilaterala avtal) alltid är bindande och har tydliga mekanismer mot de som inte följer avtalen. Men då det gäller ett avtal för att rädda planeten, det som nu förhandlas om på COP21, blir det troligen inte bindande. Stora utsläppare kan fortsätta att äventyra planeten, menade Klein och fick stora applåder. Klein menade också att det är upp till gräsrötterna att se till att utsläppen minskar och att nya fossila energikällor inte tas i bruk.Hon pekade också på det beklagansvärda att flera utvecklingsländers fullt rimliga krav på att immaterialrätt och patent inte ska stå i vägen för en effektiv tekniköverföring nu helt och hållet har strukits från förhandlingstexten.

Naomi Klein kritiserade också vänstern i vid bemärkelse för att alltför länge bara fokuserat på omfördelning när man talat ekonomi. ”Men ekonomi handlar också om att hushålla med begränsade resurser”, något som hon menade att klimatfrågan verkligen har ställt på sin spets.

Hon manade till massmobilisering här i Paris, trots att myndigheterna har utfärdat undantagstillstånd och demonstrationer är förbjudna. I dagsläget förbereds flera mobiliseringar inför det som går under förkortningen D12 (december den 12e, men i min värld är D12 en rapgrupp från Detroit, men det är en annan historia…). Imorgon kommer arrangörerna för ZAC offentliggöra var och hur dessa demonstrationer ska äga rum.

Naomi Klein förde sedan en paneldiskussion med ett antal andra representanter (från Filippinerna, Tyskland och USA). Det var intressant, men hade varit ännu intressantare om åsikterna hade kunnat bryts mot någon av förhandlarna inne på COP21.

Stämning vid ZAC var på topp och folk verkar taggade att kämpa vidare för rättvisa och minskade utsläpp. Den stora utmaningen är att se till att budskapet också hörs ut till förhandlarna på mässområdet Le Bourget. Med undantagstillstånd och demoförbud försvåras det tyvärr avsevärt. Vi får se vad som händer på D12, på lördag. Om inte förhandlingarna redan är klara då, men det tror jag inte. De lär nog gå på övertid, som alltid på dessa toppmöten…


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”COP21 Naomi Klein”

  1. […] tekniköverföring, som refererades till i gårdagens text finns inte längre med. Som Naomi Klein påpekade är utvecklingsländernas krav på flexibilitet i patent- och immaterialrättsliga bestämmelser […]