Acta – kommissionen svarar om expertgrupper

Jag har just fått svar från EU-kommissionen om vilka som ingår i den s immaterialrättsgruppen för Acta samt om det finns andra s k expertgrupper där t ex industrins företrädare ingår. Kommissionen svarar nu att det inte finns någon immaterialrättsgrupp. De skriver så här:
I rådets direktiv till kommissionen för förhandlingarna om ett plurilateralt handelsavtal om kampen mot varumärkesförfalskning (Acta) ingår inte inrättandet av en ”immaterialrättsgrupp”.

Men visst nämndes just en immaterialrättsgrupp i rådets förhandlingsmandat till kommissionen? Det är frustrerande att det är hemligstämplat, då går det inte att kontrollera vad som är rätt och fel.
Enligt kommissionen ska det inte heller finnas några grupper där industrins företrädare kan lobba ostört: …och inte heller av andra icke-statliga expertgrupper eller konsultativa grupper med anknytning till förhandlingarna.
Kommissionens svar får ses som ett lite fall framåt. Det är bra att det inte finns några hemliga påtryckargrupper. Om det nu stämmer…

Jag har ställt samma fråga till ministerrådet och borde också där ha fått svar förra veckan. Men det har jag inte. Man får ligga på…

Båda dessa frågor hade jag bett att få ta i den allmänna utfrågningen av kommissionen och rådet (sådana har vi när det är session i Strasbourg). Men eftersom kommissionen och rådet själva bestämmer vilka frågor de vill ha upp till debatt blev det inget den här gången heller.

Min fråga till kommissionen: acta_fr1.doc
Kommissionens svar: acta_svar.doc

Actafilerna läcker ut

Dagens Nyheter avslöjar idag delar av innehållet i det hemligstämplade s k förhandlingsmandatet om handelsavtalet Acta. Innehållet i detta bekräftar mina farhågor. Acta är inte bara ett enkelt handelsavtal, utan det omfattar områden som går långt utöver det vanliga.

I förhandlingsmandatet – som godkänts av alla EU-regeringar, även den svenska – står det att Acta ska omfatta:

* Civila och straffrättsliga åtgärder (man ska alltså förhandla om straffsatser, som jag tolkar det).
* Särskilda åtgärder rörande distribution via Internet (det är just det Pirate Bay-rättegången handlar om).
* Läkemedel
* Överträdelser av immaterialrätten över lag
* Informationsteknologi (är det mjukvarupatentet som ska baxas igenom?)
* Bestämmelser för tvistelösning
* Befogenheter vid gränsövergångar (det visste vi sedan förut)

Man undrar, vad är det som inte ska omfattas av Acta. Med så många områden kan ju vad som helst inkluderas, och i slutändan bli straffbart.

Nytt är också att det är långt fler länder som är involverade i förhandlingarna än vad man tidigare vetat. Det handlar inte bara om ett avtal mellan USA, EU och Japan, utan i den ”andra fasen” av förhandlingar (där man befinner sig nu) ska en mängd andra länder inkluderas, bland annat Mexiko, Sydkorea, Nya Zeeland, Uruguay, Marocko och Singapore. Varför detta sätt att förhandla? Först en hård kärna av länder, sedan går man vidare till andra, avslutningsvis ska andra länder ställas inför fullbordat faktum.

I dokumentet nämns också olika konsultationsgrupper. Man undrar, vilka är dessa? Finns det expertgrupper med företrädare för industrin som får ta del av Acta-materialet utan att vi politiker får det? Det verkar vara fallet i USA. Är det även så i EU är det skandal. Jag ska fråga kommissionen om detta.

Riktigt upprörande är att jag och andra folkvalda fortfarande inte får ta del av några dokument kring Acta. Detta trots att ministerrådet meddelat att vi i EU-parlamentet ska vara med och fatta beslut om Acta. Handelsminister Ewa Björling har inte ens svarat på min begäran att få ta del av Actafilerna, trots att det gått nu nästan en vecka.