Actafilerna läcker ut

Dagens Nyheter avslöjar idag delar av innehållet i det hemligstämplade s k förhandlingsmandatet om handelsavtalet Acta. Innehållet i detta bekräftar mina farhågor. Acta är inte bara ett enkelt handelsavtal, utan det omfattar områden som går långt utöver det vanliga.

I förhandlingsmandatet – som godkänts av alla EU-regeringar, även den svenska – står det att Acta ska omfatta:

* Civila och straffrättsliga åtgärder (man ska alltså förhandla om straffsatser, som jag tolkar det).
* Särskilda åtgärder rörande distribution via Internet (det är just det Pirate Bay-rättegången handlar om).
* Läkemedel
* Överträdelser av immaterialrätten över lag
* Informationsteknologi (är det mjukvarupatentet som ska baxas igenom?)
* Bestämmelser för tvistelösning
* Befogenheter vid gränsövergångar (det visste vi sedan förut)

Man undrar, vad är det som inte ska omfattas av Acta. Med så många områden kan ju vad som helst inkluderas, och i slutändan bli straffbart.

Nytt är också att det är långt fler länder som är involverade i förhandlingarna än vad man tidigare vetat. Det handlar inte bara om ett avtal mellan USA, EU och Japan, utan i den ”andra fasen” av förhandlingar (där man befinner sig nu) ska en mängd andra länder inkluderas, bland annat Mexiko, Sydkorea, Nya Zeeland, Uruguay, Marocko och Singapore. Varför detta sätt att förhandla? Först en hård kärna av länder, sedan går man vidare till andra, avslutningsvis ska andra länder ställas inför fullbordat faktum.

I dokumentet nämns också olika konsultationsgrupper. Man undrar, vilka är dessa? Finns det expertgrupper med företrädare för industrin som får ta del av Acta-materialet utan att vi politiker får det? Det verkar vara fallet i USA. Är det även så i EU är det skandal. Jag ska fråga kommissionen om detta.

Riktigt upprörande är att jag och andra folkvalda fortfarande inte får ta del av några dokument kring Acta. Detta trots att ministerrådet meddelat att vi i EU-parlamentet ska vara med och fatta beslut om Acta. Handelsminister Ewa Björling har inte ens svarat på min begäran att få ta del av Actafilerna, trots att det gått nu nästan en vecka.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Actafilerna läcker ut”

  1. Profilbild för Rikard

    Hej,

    Här är hela listan på konsultationsgrupperna:

    http://www.keionline.org/blogs/2009/03/13/who-are-cleared-advisors/