Tänker regeringen offra miljön för avtalet med USA?

Jag skriver idag i Aktuell Hållbarhet. Lite senare ikväll debatterar jag TTIP med näringsminister Mikael Damberg (S). Läs artikeln nedan eller via länken. Min interpellation finns här.

Tänker regeringen offra miljön för avtalet med USA?
Aktuell hållbarhet, 2016-05-17
I dag debatterar jag med näringsminister Mikael Damberg (S) om handels- och investeringsavtalet TTIP mellan EU och USA. Greenpeace i Nederländerna har nyligen offentliggjort hemliga dokument från förhandlingarna mellan EU och USA. Läckan var mycket välkommen eftersom förhandlingarna förs helt och hållet bakom lyckta dörrar. Förhandlingstexterna är hemligstämplade och allmänheten har endast att förlita sig till handelskommissionär Cecilia Malmströms propagandabudskap.

Därför är Greenpeaceavslöjandet viktigt och borde leda till en omfattande debatt om vad TTIP kan komma att leda till för miljön, folkhälsan och andra viktiga politikområden. Och avslöjandet bekräftade tyvärr mina värsta farhågor. TTIP är ett avtal för att främja de stora företagens intressen. Höjda miljö- och klimatambitioner är inte en del av avtalet. Det ensidiga handels- och konkurrensperspektivet kommer att leda till att en progressiv miljölagstiftning försvåras.

Några exempel på detta är:
•Försiktighetsprincipen, som är en bärande del i EU:s lagstiftning, finns inte med som en princip i avtalstextförslaget. EU hävdar ofta att man driver principen. Det stämmer säkert, men man har inte nått något genombrott. Kemikaliepolitiken är ett tydligt exempel på där TTIP kan försvåra en progressiv politik. I EU är det användaren, företagen, som måste bevisa att en ny kemikalie inte är skadlig innan den får sättas ut på marknaden. I USA ligger, tvärt om, bevisbördan på myndigheterna. Fram tills de lyckas ta fram alla vetenskapliga belägg kan företagen fortsätta att sprida skadliga ämnen. Det har också gjort att USA har stoppat långt färre skadliga ämnen än vad man gjort i Europa. Inget i de läckta dokumenten pekar på att EU har fått gehör för sina önskemål.
•Det är mycket oroväckande att EU och USA håller kvar vid det så kallade regulativa samarbetet. Det handlar om att nya lagförslag ska passera genom en icke politiskt vald församling som ska granska förslagen bland annat ur ett handelsperspektiv. Det är uppenbart att detta förfarande kommer att fördröja och försvåra framtagandet av nya, innovativa och progressiva lagar på miljöområdet. Konsumentorganisationer i USA har träffande kallat det regulativa samarbetet för ”paralysis by analysis”; progressiv lagstiftning stoppas upp på grund av ständiga krav på nya granskningar och bevis för att handelsintressen inte ska skadas.
•Det är också mycket oroväckande att EU och USA håller kvar förslaget om att storföretag ska kunna stämma stater även om man nu talar om en investeringsdomstol. Exemplen är många där storföretag stämt stater som velat gå före på miljö- och folkhälsoområdet. Enligt uppgift är också Sverige ett av de mest pådrivande länderna i just frågan om företagens rätt att stämma stater. Varför?

EU vill ro i land TTIP innan det blir presidentskifte i Vita Huset. Och från USA finns det fortfarande mycket kritik mot det föreslagna avtalet. Risken är uppenbar att EU är berett att tumma på viktiga principer för att snabbt hasta igenom ett avtal. Det är i så fall mycket illavarslande.

Eftersom näringsminister Mikael Damberg är vår ansvarige minister i TTIP-frågan förväntar jag mig att han svarar på följande frågor.
1.Hur kommer Mikael Damberg att säkerställa att enskilda länder alltid ska kunna gå före på miljöområdet?
2.Hur kommer Sverige att agera om försiktighetsprincipen inte tydligt skrivs in i avtalet?
3.Har Sverige gjort någon egen konsekvensbeskrivning av TTIP:s effekter på miljö, klimat och folkhälsa?
4.Kommer Mikael Damberg verka för att hela förhandlingstexten kring TTIP offentliggörs så att alla kan sätta sig in i vad det handlar om?

Är regeringen verkligen beredd att offra några av våra mest grundläggande principer för att få till stånd avtalet med USA? Det är hög tid att Mikael Damberg lägger alla korten på bordet i TTIP-frågan. Miljön är ingen handelsvara.

Jens Holm (V), miljöpolitisk talesperson


Publicerat

i

av