Är det början på slutet för TTIP?

Greenpeace läckte igår ut hemliga dokument från förhandlingarna mellan EU och USA om handels- och investeringsavtalet TTIP. Det är bra, men dessvärre bekräftar dokumenten alla våra farhågor. TTIP är inte ett avtal till syfte att rädda miljön och folkhälsan, tvärt om kommer det ensidiga handels- och konkurrensperspektivet leda till att en progressiv miljölagstiftning försvåras. Efter att ha gått igenom de läckta dokumenten kan jag konstatera.

  • Klimatet eller att skydda miljön är inte ett uttalat syfte med avtalet.
  • Försiktighetsprincipen, som är en bärande del i EUs lagstiftning finns inte heller med som en princip i avtalstextförslaget, vad än handelskommissionär Cecilia Malmström försöker påskina.
  • Däremot finns den nordamerikanska principen om ”riskbaserade metoder” med i texten, d v s farliga ämnen ska inte förbjudas bara hanteras på ett lite mindre farligt sätt.
  • Det är mycket oroväckande att EU och USA håller kvar vid det s k regulatoriska samarbetet som bygger på att nya lagförslag ska passera genom en icke politiskt vald församling som ska granska förslagen bl a ur ett handelsperspektiv. Ska progressiv lagstiftning kunna stoppas redan innan den har föreslagits?
  • Det är också mycket oroväckande att man håller kvar förslaget om att storföretag ska kunna stämma företag även om man nu kallar det för en investeringsdomstol. Men det grundläggande problemet finns kvar om företagen tycker att deras vinster hotas ska man kunna dra stater inför rätta i ett förfarande helt vid sidan av det ordinarie rättsväsendet. Inför risken att åka på böter på hundratals miljoner vilken politiker drar sig då inte för att lägga fram långtgående förslag på t ex miljö- och folkhälsoområdet?

Det här är antagligen det största avslöjandet hittills kring TTIP. Nu är det inte bara enskilda inspel från förhandlingsparterna som kommit ut i ljuset, utan färdigförhandlade ”konsoliderade” texter som både EU och USA är överens om.

Kanske ser vi nu början på slutet för TTIP. Jag minns hur det var med det s k MAI-avtalet i slutet av 1990-talet. Först visste vi ingenting, och sedan ingenting, men när avtalet tillslut läckte ut tog det inte lång tid förrän vi lyckades stoppa det. Så var det också med ACTA som vi lyckades stoppa 2012. Är det kanske nu dags för tredje gången gillt mot globala avtal i strid med progressiv politik?

När trollen kommer ut i ljuset spricker de – så även med TTIP?

Svenska Greenpeace kommenterar, DN, Europaportalen.


Publicerat

i

av

Etiketter: