Heja Tyskland

Tyskland beslutade igårnatt att landets alla kärnkraftsreaktorer ska vara avvecklade till 2022. Det är ett mycket framsynt och modigt beslut. Här i Sverige skulle våra reaktorer egentligen ha varit avvecklade i fjol, i enlighet med folkomröstningsbeslutet. Men där har svenska folket svikits rejält av politikerna. Även i Sverige måste siktet vara en fullständig avveckling av våra reaktorer. Vi har goda förutsättningar för att börja avvecklingen redan nu. Förnybar energi växer i Sverige, men skulle kunna växa ännu snabbare om vi bara hade en regering med lite ambitioner. Energimyndigheten bedömer att Sverige kommer att få ett kraftigt elöverskott redan i år, ett överskott som kommer att växa de följande åren. Varför inte använda detta överskott för att avveckla den osäkra och dyra kärnkraften?

Men när miljöminister Andreas Carlgren intervjuades av Sveriges radio i morse lät han snarare som en köpt politiker från industrin: Han beklagade det tyska beslutet och tyckte att det var fel att fokusera på årtal. Men, om man inte sätter ett årtal för sin ambition så blir det lätt ingenting. Jag undrar om Carlgren tycker att det är samma sak med klimatmålen för 2020? Är det dumt med årtal där också?

Heja Tyskland! Hoppas ert framsynta beslut smittar av sig över hela världen.

Riv upp datalagringsbeslutet

Idag har jag och Maria Ferm ett inlägg mot datalagringsdirektivet. Läs det i Expressen eller nedan.

Riv upp datalagringsbeslutet
Tidigare i år drev
våra två partier igenom att EU:s direktiv om datalagring ska bordläggas i ett år. Datalagrings­direktivet är en av alla de antiterrorlagar som kommit till i kölvattnet efter den 11 september 2001. Direktivet kommer att innebära allvarliga inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter.
Om direktivet införs kommer operatörerna att tvingas lagra information om alla telefonsamtal, mejl och sms. Enligt IT- och Telekombolagen säger polisen själva att de redan får den information som behövs för brottsbekämpning. Därmed kan direktivets relevans för brottsbekämpning ifrågasättas.

Sveriges regering bör agera för att riva upp eller omförhandla datalagringsdirektivet av flera skäl. För det första kan Sverige påverka och stärka andra länder som är motståndare mot datalagringsdirektivet. I flera EU-länder har direktivet förkastats av författningsdomstolar.
För det andra är en majoritet av riksdagspartierna kritiska till direktivet i sak. Endast Socialdemokraterna röstade för direktivet i EU-parlamentet.
För det tredje har EU-kommissionen precis presenterat en utvärdering av direktivet som visar på integritetsbrister. Förändringar kommer att föreslås och där borde Sverige vara med och påverka. Utvecklingen mot ett allt mer omfattande storebrorssamhälle skrämmer oss. Vi är övertygade om att det inte, i antiterrorismens namn, går att rädda våra fria samhällen genom att inskränka de friheter som samhällena är byggda på.

Maria Ferm och Jens Holm är riksdagsledamöter för MP respektive V

Nu anmäler vi USA-agenterna

USA-agenter har bedrivit hemlig spaningsverksamhet i Sverige. När det uppdagades av Säpo kunde de resa tillbaka till USA igen. Säkerhetspolisen borde självklart ha anmält dem. Utrikesminister Carl Bildt och justitieminister Beatrice Ask förefaller inte ha gjort ett skvatt.

När en kinesisk agent spionerade på uigurer i Stockholm för några år sedan blev han dömd i svensk domstol. Ytterligare en blev utvisad. Varför agerar man inte likadant mot USA-agenterna? 2009 blev 23 CIA-agenter fällda i en domstol i Milano för liknande verksamhet som USA-agenterna gjort i Stockholm. De agenterna blev som sagt fällda, men i Sverige händer ingenting.

Om ingen angerar får vi göra det själva. Därför har jag och advokat Sten De Geer idag lämnat in en anmälan till åklagarmyndigheten i Stockholm. Vi vill få saken prövad. Se vår anmälan här: Ciaanmälan (som word).

SvD skriver om vår anmälan, DN, AB.

Sverige måste ställa USA till svars

Idag har jag en debattartikel på SvD Brännpunkt. Läs den där eller nedan.

När ett lands territorium kränks brukar det ses som mycket allvarligt. I vart fall om det är ett västland som utsätts för kränkningen. Vi kommer till exempel ihåg ubåtskränkningarna redan på 1980-talet.

Sedan terrordådet i New York den 11 september 2001 har dock spelreglerna ändrats och CIA har tagit sig rätten att agera, också med dödligt våld, runt om i världen. Detta har inte fått några direkta följder för USA.

I namn av kriget mot terrorismen har USA gått in i land efter land och utfört operationer som under normala omständigheter aldrig skulle ha accepterats. Det gäller även i Sverige.

Det kan också vara värt att påminna om den operation som utfördes på Bromma flygplats där CIA-agenter, med svenska myndigheters medgivande, förde bort två egyptiska medborgare. Den ena av de bortförda sitter alltjämt fängslad i Egypten. Sverige har fällts i internationella organ för att ha kränkt de båda egyptiernas mänskliga rättigheter medan USA gått fria.

Nyligen uppdagades att personal vid USA:s ambassad i Sverige spionerat på svenska medborgare. Detta ledde till upprörda känslor och frågor och debatter med ministrar. Ambassaden lovade och bedyrade att man skulle medverka vid en utredning men när det väl kom till kritan lade USA locket på. Svenska myndigheter fick då helt enkelt lägga ner utredningen om eventuella brott mot svenska medborgare. Ingen ansvarig har fällts till ansvar och dessutom har det inte gått att utreda hur allvarliga brotten varit. Svenska medborgare kan därmed inte heller får upprättelse.

När det nu visar sig att CIA-agenter inlett regelrätta under cover-operationer på svenskt territorium är det alltså inte första gången vår suveränitet kränks av USA. Att det är mycket allvarligt förstår man när man inser att agenterna med största sannolikhet gjort sig skyldiga till mycket grova brott. Det handlar om olovlig underrättelseverksamhet och antagligen också vapenbrott. Båda brott som kan ge fleråriga fängelsestraff.

Det är ett helt oacceptabelt och dessutom ett agerande som bryter mot svensk lag och står helt i strid med internationell rätt.

De uppgifter som hittills framkommit visar att Säpo fick kännedom om USA:s olagliga operation i samband med att man själv bedrev spaning på personer som misstänktes vara terrorister. Säpo avbröt då CIA-agenternas operation. Självklart innebär det stora risker för den svenska polisens verksamhet om utländska agenter samtidigt stör verksamheten.

Men, man måste fråga sig varför säkerhetspolisen valde att inte gripa agenterna i fråga och varför det inte inleddes en förundersökning? Är det ett utslag av den vanliga svenska undfallenheten mot USA? Dessvärre tror jag det.

I februari 2008 greps 22 CIA-agenter i Italien efter att ha begått liknande brott. Olovlig underrättelseverksamhet som ledde fram till att en egyptisk man kidnappades av agenterna på öppen gata. Utslaget i den italienska domstolen innebar att CIA-agenterna dömdes till mellan fem och åtta års fängelse.

Nu måste vi få stopp på de kränkningar av den svenska suveräniteten som ständigt pågår. Säkerhetspolisen bör omgående inleda en förundersökning mot de agenter som befunnit sig på svenskt territorium under operationen. Att vi förlorat möjligheten att på plats gripa agenterna kan inte vara en ursäkt för att inte utreda händelsen som ett brott. Utrikesdepartementet bör också överväga alla tillgängliga diplomatiska åtgärder för att markera att Sverige inte godtar dessa kränkningar.

Att USA tagit för vana att gå in i land efter land, utföra operationer, kidnappa och föra människor ut ur nationen ifråga är ett hot mot alla som har någon som helst radikal uppfattning. Jag förväntar mig att personer som använder sin yttrandefrihet i Sverige ska känna sig trygga oavsett ursprung, religiös eller politisk uppfattning.

Om brott begås i Sverige eller om det finns anledning att misstänka att någon planerar terroristdåd, då är det svenska myndigheter som har att utreda och beivra dessa brott. Detta är en oerhört viktig princip som Sveriges regering nu med kraft måste försvara.

JENS HOLM

riksdagsledamot, Vänsterpartiet och tidigare ledamot av EU-parlamentets temporära CIA-utskott

Lägger sig Sverige platt för CIA?

Återigen avslöjas hur CIA agerar långt utanför vad lagen tillåter i Sverige (i höstas avslöjades hur USA-ambassaden spanade på enskilda svenskar). Den här gången har agenter utan tillåtelse från svenska myndigheter spionerat på enskilda svenskar. När Säpo upptäckte agenterna lämnade de snabbt Sverige. Vad hade hänt om de upptäckt någon ”terrorist”? Hade de, som vid andra tillfällen kidnappat personen och fört den till ett hemligt läger? Vem kan vara säker på att CIA inte är här och spionerar på oss just nu…

Det var bra att Säpo fick stopp på CIA år 2009. Men varför höll man inte kvar agenterna? Varför har man inte dragit dem inför domstol? Vad har den svenska regeringen gjort? Har utrikesminister Carl Bildt använt allt som står i hans makt för att markera mot USA att detta är helt oacceptabelt? Vad gör regeringen för att detta aldrig ska upprepas igen?

Jan Guillou säger idag att USA ser Sverige som en liten koloni. Tyvärr ligger det mycket i det. Därför kräver jag att regeringen agerar. Till att börja med kan Carl Bildt och justitieminister Beatrice Ask svara på de två frågor om detta som jag skickat in till dem idag. Det ligger tyvärr nära till hands att misstänka att den borgerliga regeringen återigen låter CIAs agerande passera utan åtgärd.

Juholt i SvD, AB

V eller MP för miljön?

Är det fånigt att tvista om vilket parti som är bäst för miljön och klimatet? Ja, kanske. Men jag tycker Göran Greider har en poäng i dagens Dalademokraten:

”I själva verket är det nog så att den mest långtgående och mest systemkritiska miljö- och klimatpolitiken, den är det idag sannolikt Vänsterpartiet som håller sig med. Både vad gäller de miljöpolitiska sakfrågorna i sig och den allmänna jämlikhetspolitik som är en förutsättning för att bryta de konsumistiska kedjereaktioner som går genom våra samhällen.”

Det är mycket jag gillar med MPs miljöpolitik, men jag tycker att de tyvärr tappat mycket av det systemkritiska anslaget den sista tiden. När man bejakar stora delar av den borgerliga regeringens skattesänkarpolitik säger man också ja till en ökad privatkonsumtion (på bekostnad av en offentlig, som är mycket bättre för klimatet). Arbetstidsförkortningen borde också vara en viktig del i omställningen till ett hållbarare samhälle, det ser ut att vara en reform som MP nu håller på att släppa. Man måste också vara tydlig i vad man vill ha våra gemensamt ägda företag till; alltså att man vill behålla dessa och använda dem i omvälvningen av samhället till hållbarhet. Där är ju inte MP heller tydliga numera.

För att ha en en miljö- och klimatpolitik måste systemkritiken finnas kvar som den röda tråden annars blir politiken lätt bara ett lagande och lappande på ett system som hela tiden tar oss längre från de hållbara samhällen som vår planet behöver.

På tal om systemkritik och miljö tycker jag att min interpellation till finansminister Anders Borg om regeringens skattesänkarpolitik går i den andan. Den 14 juni kommer jag och Borg att debattera denna i kammaren. Min utgångspunkt är att om man flyttar över 100 miljarder kronor från den offentliga sektorn (i vid mening) till privatkonsumtion (där de redan välbeställda fått mest) kommer vi få en ökad miljöbelastning i form av ökad konsumtion, resor och import.

WarleniusSjöstedt, Aftonbladet, Morian, Ingerö

Djuren måste in i upphandlingen

Gott djurskydd ett av kriterierna när Sigtuna kommun för ett tag sedan upphandlade mat till sina skolor, förskolor och äldreomsorg. Man definierade detta som att djuren skulle ha varit helt bedövade innan slakt, fötts upp utan antibiotika och ha transporterats i max åtta timmar innan slakt. Detta är krav som redan finns i svensk lagstiftning, dock ej på europeisk nivå.  

Men Sigtuna stämdes av ett grossistföretag och den 29 april fälldes Sigtuna kommun i Förvaltningsrätten i Uppsala. Domstolen konstaterar att Sigtunas krav stred mot EU-principerna om ”om icke-diskriminering, likabehandling och proportionalitet”. Djurskyddet krockade alltså med EU-rätten.

Så här kan vi ju inte ha det. Kommuner och landsting måste ju kunna ställa krav i sin upphandling. Med anledning av detta ställde jag en skriftlig fråga till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Idag fick jag svar av hans kollega, civilminister Stefan Attefall. Svaret går ut på: 1. Vi utreder frågan och 2. Vi får se vad som händer på EU-nivå. 

Det var tyvärr inte det offensiva svaret för djuren som jag hade hoppats på. Men en utredning pågår iallafall om hur man kan ställa bättre krav i den offentliga upphandlingen. Såvitt jag vet är det f d EU-parlamentarikern Anders Wijkman som håller i denna. Det är är viktigt att djurperspektivet kommer in i denna utredning. Jag tror jag ska lobba lite mot min tidigare EU-kollega…

Läs min fråga och svaret.

Metro, SvT.

Platt MP-fall inför nyliberalismen

Miljöpartiets kommande språkrör Gustav Fridolin meddelar idag att han är beredd att privatisera flera statliga företag. När jag läste det först trodde jag inte mina ögon. Inte Fridolin, inte MP… Men i Svenska Dagbladet skriver man idag:
”Miljöpartiet kan tänka sig att sälja det statligt ägda bolåneföretaget SBAB och är beredd att förhandla med regeringen om saken.”
Detta säger Fridolin bara några veckor efter att vi Rödgröna lyckats stoppa regeringens privatiseringsplaner av SBAB, Posten, Telia och Vattenfall. Tragiskt. Tyvärr känns det rätt uppenbart att Fridolin har bestämt sig för att MP ska göra en lång vandring högerut. Högerpolitiken riskerar också att leda till ökade utsläpp, när höginkomsttagare kan fortsätta sin konsumtion av onödiga saker (läs min kollega Jonas Sjöstedts inlägg om detta).

Det här är vad Gustav Fridolin säger. Frågan är om MPs medlemmar också vill lägga sig platt för nyliberalismen. Min erfarenhet av alla fantastiska gräsrotsmiljöpartister är att de inte vill det.

Metro

Mindre kött enda lösningen

Den omskakande SVT-dokumentären Vårt grisiga hav avslutas med orden: ”Vi måste äta mindre kött och mer grönsaker”. Dokumentären har visat hur stora djurfabriker växer upp runt Östersjön och bidrar till gigantiska utsläpp som förstör Östersjön. Det är omöjligt att inte bli berörd och upprörd. Självklart finns det flera tekniska åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppen, men det går inte att komma från att det är totalkonsumtionen av animaliska produkter som är det som driver fram de stora djurfabrikerna. Genom att minska totalkonsumtionen har vi chansen att minska utsläppen.

Om man dessutom anlägger ett djurperspektiv (vilket man borde göra, se DN idag) blir en minskad köttkonsumtion ännu viktigare. Ju mindre kött som konsumeras desto färre djur tvångsuppföds, transporteras och slaktas.

Miljöminister Andreas Carlgren fick aldrig frågan om en minskad köttkonsumtion i dokumentären. De gånger jag tagit upp frågan med honom och andra politiker har jag bara fått svävande svar. De mer initierade brukar tillstå att det är ohållbart med dagens stora köttkonsumtion, men är ändå inte beredda att vidta åtgärder för en minskad konsumtion. De mindre initierade politikerna rycker helt enkelt på axlarna och säger att politiker inte ska lägga sig i vad folk har på tallriken (men hur folk tar sig till och från jobbet, med eller utan bil, är uppenbarligen helt OK att försöka styra med politiskt).

På tal om åtgärder för minskad köttkonsumtion. För några veckor sedan röstade riksdagen på min och Vänsterpartiets motion om att minska köttkonsumtionen. Det var endast 20 ledamöter (som röstade för förslaget om en handlingsplan för minskad köttkonsumtion, vegetariska dagar och andra åtgärder. Det kändes lite hopplöst då. Men dokumentärer som denna och radioinslaget i morse i Godmorgon världen (där vår motion f ö togs upp) hjälper till för att få upp frågan på dagordningen. Det behövs, och det brådskar. Men en ständigt ökande köttkonsumtion ökar klimatutsläppen, övergödningen och alla djur som plågas. Civiliserade samhällen borde ha kommit längre än så här.