V eller MP för miljön?

Är det fånigt att tvista om vilket parti som är bäst för miljön och klimatet? Ja, kanske. Men jag tycker Göran Greider har en poäng i dagens Dalademokraten:

”I själva verket är det nog så att den mest långtgående och mest systemkritiska miljö- och klimatpolitiken, den är det idag sannolikt Vänsterpartiet som håller sig med. Både vad gäller de miljöpolitiska sakfrågorna i sig och den allmänna jämlikhetspolitik som är en förutsättning för att bryta de konsumistiska kedjereaktioner som går genom våra samhällen.”

Det är mycket jag gillar med MPs miljöpolitik, men jag tycker att de tyvärr tappat mycket av det systemkritiska anslaget den sista tiden. När man bejakar stora delar av den borgerliga regeringens skattesänkarpolitik säger man också ja till en ökad privatkonsumtion (på bekostnad av en offentlig, som är mycket bättre för klimatet). Arbetstidsförkortningen borde också vara en viktig del i omställningen till ett hållbarare samhälle, det ser ut att vara en reform som MP nu håller på att släppa. Man måste också vara tydlig i vad man vill ha våra gemensamt ägda företag till; alltså att man vill behålla dessa och använda dem i omvälvningen av samhället till hållbarhet. Där är ju inte MP heller tydliga numera.

För att ha en en miljö- och klimatpolitik måste systemkritiken finnas kvar som den röda tråden annars blir politiken lätt bara ett lagande och lappande på ett system som hela tiden tar oss längre från de hållbara samhällen som vår planet behöver.

På tal om systemkritik och miljö tycker jag att min interpellation till finansminister Anders Borg om regeringens skattesänkarpolitik går i den andan. Den 14 juni kommer jag och Borg att debattera denna i kammaren. Min utgångspunkt är att om man flyttar över 100 miljarder kronor från den offentliga sektorn (i vid mening) till privatkonsumtion (där de redan välbeställda fått mest) kommer vi få en ökad miljöbelastning i form av ökad konsumtion, resor och import.

WarleniusSjöstedt, Aftonbladet, Morian, Ingerö


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”V eller MP för miljön?”

  1. […] det, trots att offentlig konsumtion är bättre för klimatet än privat, som Jens Holm också påpekar: ”När man bejakar stora delar av den borgerliga regeringens skattesänkarpolitik säger man […]