Sverige måste ställa USA till svars

Idag har jag en debattartikel på SvD Brännpunkt. Läs den där eller nedan.

När ett lands territorium kränks brukar det ses som mycket allvarligt. I vart fall om det är ett västland som utsätts för kränkningen. Vi kommer till exempel ihåg ubåtskränkningarna redan på 1980-talet.

Sedan terrordådet i New York den 11 september 2001 har dock spelreglerna ändrats och CIA har tagit sig rätten att agera, också med dödligt våld, runt om i världen. Detta har inte fått några direkta följder för USA.

I namn av kriget mot terrorismen har USA gått in i land efter land och utfört operationer som under normala omständigheter aldrig skulle ha accepterats. Det gäller även i Sverige.

Det kan också vara värt att påminna om den operation som utfördes på Bromma flygplats där CIA-agenter, med svenska myndigheters medgivande, förde bort två egyptiska medborgare. Den ena av de bortförda sitter alltjämt fängslad i Egypten. Sverige har fällts i internationella organ för att ha kränkt de båda egyptiernas mänskliga rättigheter medan USA gått fria.

Nyligen uppdagades att personal vid USA:s ambassad i Sverige spionerat på svenska medborgare. Detta ledde till upprörda känslor och frågor och debatter med ministrar. Ambassaden lovade och bedyrade att man skulle medverka vid en utredning men när det väl kom till kritan lade USA locket på. Svenska myndigheter fick då helt enkelt lägga ner utredningen om eventuella brott mot svenska medborgare. Ingen ansvarig har fällts till ansvar och dessutom har det inte gått att utreda hur allvarliga brotten varit. Svenska medborgare kan därmed inte heller får upprättelse.

När det nu visar sig att CIA-agenter inlett regelrätta under cover-operationer på svenskt territorium är det alltså inte första gången vår suveränitet kränks av USA. Att det är mycket allvarligt förstår man när man inser att agenterna med största sannolikhet gjort sig skyldiga till mycket grova brott. Det handlar om olovlig underrättelseverksamhet och antagligen också vapenbrott. Båda brott som kan ge fleråriga fängelsestraff.

Det är ett helt oacceptabelt och dessutom ett agerande som bryter mot svensk lag och står helt i strid med internationell rätt.

De uppgifter som hittills framkommit visar att Säpo fick kännedom om USA:s olagliga operation i samband med att man själv bedrev spaning på personer som misstänktes vara terrorister. Säpo avbröt då CIA-agenternas operation. Självklart innebär det stora risker för den svenska polisens verksamhet om utländska agenter samtidigt stör verksamheten.

Men, man måste fråga sig varför säkerhetspolisen valde att inte gripa agenterna i fråga och varför det inte inleddes en förundersökning? Är det ett utslag av den vanliga svenska undfallenheten mot USA? Dessvärre tror jag det.

I februari 2008 greps 22 CIA-agenter i Italien efter att ha begått liknande brott. Olovlig underrättelseverksamhet som ledde fram till att en egyptisk man kidnappades av agenterna på öppen gata. Utslaget i den italienska domstolen innebar att CIA-agenterna dömdes till mellan fem och åtta års fängelse.

Nu måste vi få stopp på de kränkningar av den svenska suveräniteten som ständigt pågår. Säkerhetspolisen bör omgående inleda en förundersökning mot de agenter som befunnit sig på svenskt territorium under operationen. Att vi förlorat möjligheten att på plats gripa agenterna kan inte vara en ursäkt för att inte utreda händelsen som ett brott. Utrikesdepartementet bör också överväga alla tillgängliga diplomatiska åtgärder för att markera att Sverige inte godtar dessa kränkningar.

Att USA tagit för vana att gå in i land efter land, utföra operationer, kidnappa och föra människor ut ur nationen ifråga är ett hot mot alla som har någon som helst radikal uppfattning. Jag förväntar mig att personer som använder sin yttrandefrihet i Sverige ska känna sig trygga oavsett ursprung, religiös eller politisk uppfattning.

Om brott begås i Sverige eller om det finns anledning att misstänka att någon planerar terroristdåd, då är det svenska myndigheter som har att utreda och beivra dessa brott. Detta är en oerhört viktig princip som Sveriges regering nu med kraft måste försvara.

JENS HOLM

riksdagsledamot, Vänsterpartiet och tidigare ledamot av EU-parlamentets temporära CIA-utskott


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Sverige måste ställa USA till svars”

  1. Profilbild för Lars Hedman
    Lars Hedman

    I sent a litte message on your original article in SvD if you can save the time…

    Quiznose

  2. […] att justitieministern måste ta bladet från munnen och säga NÅGOT. Jag är inte direkt ensam om den åsikten. Jag hyser inte heller några större förhoppningar om att hon ska säga något klokt och […]