Kriget mot terrorismen

Jag såg filmen Dirty Wars på biografen Zita igår. Filmen är en mycket gripande och uppslitande uppgörelse med USAs s k krig mot terrorismen. Nation-journalisten Jeremy Scahill reser till Afghanistan, Jemen och Somalia för att se effekterna mot kriget. Vi vet redan att mängder av civila har dödats av USA-soldater i de länderna. Men det riktigt oroväckande är hur utövarna allt oftare blir kontrakterade bolag – ex vis Blackwater – eller hemliga förband inom USAs armé, ex vis JSOC. Filmen ställer frågan när allt detta ska sluta? Det underliggande svaret är; hur länge som helst. Scahill reser sedan tillbaka till sitt hemland, USA, och försöker avkräva svar från ansvariga politiker och militären; varför dödar ni civila? Varför låter ni det fortgå? Antingen får han inget svar och när han får ett handlar det alltid om samma sak; vi måste bekämpa terrorismen.

Efteråt diskuterade jag, Carl Tham, Sven Britton (S) och Pernilla Stålhammar (MP) filmen. En man i publiken frågade vad kriget mot terrorismen gör med oss som människor. Bra fråga och eg för svår för mig att försöka svara på. Men om jag får vända lite på frågan; hur påverkar USAs krig mot terrorismen resten av världen, inklusive Sverige? Ett av svaren kom i dagens rapport från Reportrar utan gränser, om (den minskande) pressfriheten i världen. Dagens Nyheter skriver idag om rapporten i artikeln ”USAs terrorjakt slår mot pressfriheten” (som jag dessvärre inte hittar på nätet, länk någon?). Sverige är sämst i Norden på pressfrihet. Varför? Svar: FRA och terrorjakten. USA och Storbritannien rasar på rankingen. Varför? Svar: jagandet efter visselblåsare som Edward Snowden, Julian Assange och Bradley Manning i syftet att bekämpa terrorismen.

Vissa kan med viss rätt hävda att det finns ju länder som är långt värre än USA och Storbriannien både vad det gäller pressfrihet och att kränka mänskliga rättigheter över lag. Jo, det kan man lugnt säga. Titta på Kina, Jemen, Syrien, Etiopien, Marocko för att nämna några. Det ska självfallet kritiseras. Hårt. Men det stora problemet med USAs s k krig mot terrorismen är att hur det påverkar resten av världen. USAs terrorjakt har sänt ut en signal rätt ut till världens alla diktatorer; allt ont ni har gjort och ämnar göra i framtiden kan ni fortsätta med bara ni gör det i namnet av kriget mot terrorismen. Kina jagar minoriteter som uigurerna i namnet av terrorjakten (inte undra på att några uigurer hamnade på Guantánamo, trots att de var helt oskyldiga). Marocko ockuperar Västsahara och kallar Polisario för terrorister. I Jemen jagas påstådda terrorister med drönare. Oskyldiga fängslas och torteras. Allt i namnet av kriget mot terrorismen. När jag satt i EU-parlamentet granskade vi USAs s k rendition program; när människor hämntades från världens alla hörn (även från Sverige) och sattes i hemliga fångläger. De få gånger vi lyckades baxa ansvariga personer till Bryssel för förhör med vårt utskott fick vi till svar att terrorjakten ibland kunde kräva okonventionella metoder.

Kort och gott. Om USA får bedriva terrorjakt kommer andra också att göra det.

Detta är mycket bekymmersamt och självklart helt oacceptabelt. Vi måste gå till botten med den s k terrorjakten. Även vi i Sverige har ett ansvar; samarbetet NSA-FRA, svenska truppen i Afghanistan, utvisandet av Ahmed Agiza och Muhammed Alzery, de s k Djuboutisvenskarna, svensken Joaquin Perez som nu suttit snart tre år i colombianskt fängelse och det totala tigandet från utrikesminister Carl Bildt. Ja, detta är bara några exempel.

Jag gillar för övrigt Pierre Schoris artikel i ETC igår om att ge Edward Snowden en fristad i Sverige. Ja, men hur gör vi?

Sist, jag har just fått svar på min fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt om NSAs övervakning av det svenska ordförandeskapet i EU och klimattoppmötet i Köpenhamn 2009. Regeringen tycker uppenbarligen att detta förfarande är helt oproblematiskt. Annars hade de förstås agerat. Det tycker jag är problematiskt.

CIA-agenterna borde utredas vidare

Har just fått besked om att åklagarmyndigheten i Stockholm inte inleder någon förundersökning mot CIA-agenterna. Enligt TT med motiveringen att de har lämnat landet. Men det är väl ingen stark grund att stå på? Ta fallet i Milano där en åklagare fick 23 CIA-agenter fällda för att de olovligen hade agerat som agenter i Italien. De agenterna hade också lämnat Italien, men frågan fördes ändå till domstol där de tillslut fälldes. Kommer de tillbaka till Italien nu lär de hamna inom lås och bom.

Gick det i Italien borde det också gå här? Varför man ska vara så undfallande mot USA i just Sverige förstår jag inte…

Regeringen agerar inte mot USA

Man tar sig för pannan… Jag har just fått ett skriftligt svar från justitieminister Beatrice Ask ang mina frågor till henne och utrikesminister Carl Bildt om USA-agenternas spionverksamhet i Sverige. Jag ville veta om Sverige har agerat mot USA på något vis samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att detta upprepas. Svaret jag fått är tyvärr ett icke-svar. Carl Bildt bemödar sig inte ens att svara. Beatrice Ask gömmer sig bakom att inte inte kommenterar frågior som rör ”rikets säkerhet”.

Hade Sverige agerat mot USA hade ministrarna berättat det för oss. Några åtgärder har uppenbarligen inte vidtagits. Vilken undfallenhet gentemot USA! Jag utesluter därför inte att agenter från främmande makter kan fortsätta att agera i Sverige. Det är oroväckande.

Läs justitieministerns totalt substanslösa svar till mig här. Mina frågor finns länkade därifrån. 

Läs gärna mina tidigare inlägg samt min debattartikel i SvD.

Nu anmäler vi USA-agenterna

USA-agenter har bedrivit hemlig spaningsverksamhet i Sverige. När det uppdagades av Säpo kunde de resa tillbaka till USA igen. Säkerhetspolisen borde självklart ha anmält dem. Utrikesminister Carl Bildt och justitieminister Beatrice Ask förefaller inte ha gjort ett skvatt.

När en kinesisk agent spionerade på uigurer i Stockholm för några år sedan blev han dömd i svensk domstol. Ytterligare en blev utvisad. Varför agerar man inte likadant mot USA-agenterna? 2009 blev 23 CIA-agenter fällda i en domstol i Milano för liknande verksamhet som USA-agenterna gjort i Stockholm. De agenterna blev som sagt fällda, men i Sverige händer ingenting.

Om ingen angerar får vi göra det själva. Därför har jag och advokat Sten De Geer idag lämnat in en anmälan till åklagarmyndigheten i Stockholm. Vi vill få saken prövad. Se vår anmälan här: Ciaanmälan (som word).

SvD skriver om vår anmälan, DN, AB.

Sverige måste ställa USA till svars

Idag har jag en debattartikel på SvD Brännpunkt. Läs den där eller nedan.

När ett lands territorium kränks brukar det ses som mycket allvarligt. I vart fall om det är ett västland som utsätts för kränkningen. Vi kommer till exempel ihåg ubåtskränkningarna redan på 1980-talet.

Sedan terrordådet i New York den 11 september 2001 har dock spelreglerna ändrats och CIA har tagit sig rätten att agera, också med dödligt våld, runt om i världen. Detta har inte fått några direkta följder för USA.

I namn av kriget mot terrorismen har USA gått in i land efter land och utfört operationer som under normala omständigheter aldrig skulle ha accepterats. Det gäller även i Sverige.

Det kan också vara värt att påminna om den operation som utfördes på Bromma flygplats där CIA-agenter, med svenska myndigheters medgivande, förde bort två egyptiska medborgare. Den ena av de bortförda sitter alltjämt fängslad i Egypten. Sverige har fällts i internationella organ för att ha kränkt de båda egyptiernas mänskliga rättigheter medan USA gått fria.

Nyligen uppdagades att personal vid USA:s ambassad i Sverige spionerat på svenska medborgare. Detta ledde till upprörda känslor och frågor och debatter med ministrar. Ambassaden lovade och bedyrade att man skulle medverka vid en utredning men när det väl kom till kritan lade USA locket på. Svenska myndigheter fick då helt enkelt lägga ner utredningen om eventuella brott mot svenska medborgare. Ingen ansvarig har fällts till ansvar och dessutom har det inte gått att utreda hur allvarliga brotten varit. Svenska medborgare kan därmed inte heller får upprättelse.

När det nu visar sig att CIA-agenter inlett regelrätta under cover-operationer på svenskt territorium är det alltså inte första gången vår suveränitet kränks av USA. Att det är mycket allvarligt förstår man när man inser att agenterna med största sannolikhet gjort sig skyldiga till mycket grova brott. Det handlar om olovlig underrättelseverksamhet och antagligen också vapenbrott. Båda brott som kan ge fleråriga fängelsestraff.

Det är ett helt oacceptabelt och dessutom ett agerande som bryter mot svensk lag och står helt i strid med internationell rätt.

De uppgifter som hittills framkommit visar att Säpo fick kännedom om USA:s olagliga operation i samband med att man själv bedrev spaning på personer som misstänktes vara terrorister. Säpo avbröt då CIA-agenternas operation. Självklart innebär det stora risker för den svenska polisens verksamhet om utländska agenter samtidigt stör verksamheten.

Men, man måste fråga sig varför säkerhetspolisen valde att inte gripa agenterna i fråga och varför det inte inleddes en förundersökning? Är det ett utslag av den vanliga svenska undfallenheten mot USA? Dessvärre tror jag det.

I februari 2008 greps 22 CIA-agenter i Italien efter att ha begått liknande brott. Olovlig underrättelseverksamhet som ledde fram till att en egyptisk man kidnappades av agenterna på öppen gata. Utslaget i den italienska domstolen innebar att CIA-agenterna dömdes till mellan fem och åtta års fängelse.

Nu måste vi få stopp på de kränkningar av den svenska suveräniteten som ständigt pågår. Säkerhetspolisen bör omgående inleda en förundersökning mot de agenter som befunnit sig på svenskt territorium under operationen. Att vi förlorat möjligheten att på plats gripa agenterna kan inte vara en ursäkt för att inte utreda händelsen som ett brott. Utrikesdepartementet bör också överväga alla tillgängliga diplomatiska åtgärder för att markera att Sverige inte godtar dessa kränkningar.

Att USA tagit för vana att gå in i land efter land, utföra operationer, kidnappa och föra människor ut ur nationen ifråga är ett hot mot alla som har någon som helst radikal uppfattning. Jag förväntar mig att personer som använder sin yttrandefrihet i Sverige ska känna sig trygga oavsett ursprung, religiös eller politisk uppfattning.

Om brott begås i Sverige eller om det finns anledning att misstänka att någon planerar terroristdåd, då är det svenska myndigheter som har att utreda och beivra dessa brott. Detta är en oerhört viktig princip som Sveriges regering nu med kraft måste försvara.

JENS HOLM

riksdagsledamot, Vänsterpartiet och tidigare ledamot av EU-parlamentets temporära CIA-utskott

Lägger sig Sverige platt för CIA?

Återigen avslöjas hur CIA agerar långt utanför vad lagen tillåter i Sverige (i höstas avslöjades hur USA-ambassaden spanade på enskilda svenskar). Den här gången har agenter utan tillåtelse från svenska myndigheter spionerat på enskilda svenskar. När Säpo upptäckte agenterna lämnade de snabbt Sverige. Vad hade hänt om de upptäckt någon ”terrorist”? Hade de, som vid andra tillfällen kidnappat personen och fört den till ett hemligt läger? Vem kan vara säker på att CIA inte är här och spionerar på oss just nu…

Det var bra att Säpo fick stopp på CIA år 2009. Men varför höll man inte kvar agenterna? Varför har man inte dragit dem inför domstol? Vad har den svenska regeringen gjort? Har utrikesminister Carl Bildt använt allt som står i hans makt för att markera mot USA att detta är helt oacceptabelt? Vad gör regeringen för att detta aldrig ska upprepas igen?

Jan Guillou säger idag att USA ser Sverige som en liten koloni. Tyvärr ligger det mycket i det. Därför kräver jag att regeringen agerar. Till att börja med kan Carl Bildt och justitieminister Beatrice Ask svara på de två frågor om detta som jag skickat in till dem idag. Det ligger tyvärr nära till hands att misstänka att den borgerliga regeringen återigen låter CIAs agerande passera utan åtgärd.

Juholt i SvD, AB

Bildt, inse att Wikileaks vill hjälpa dig att börja tala sanning

Jag har ett debattinlägg idag på SvT om Wikiläckorna. Läs det där eller nedan.

Svt 2010-12-07
Carl Bildt, inse att Wikileaks vill hjälpa dig att börja tala sanning

För en vecka sedan skrev Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde på detta debattforum att Carl Bildt vände på problemet när han pekade ut Wikileaks som diplomatins problem. Jag kan bara hålla med. Enligt mitt sätt att se på saken borde det istället ha varit USA:s utrikespolitik som Carl Bildt pekade ut som ett problem för diplomatin.

Under veckan som gått har Wikileaks fortsatt släppa dokument som visat sig allt mer besvärande. Inte bara för amerikanska UD, utan minst lika mycket för regeringen Reinfeldt. I takt med att avslöjandena slagit ner i det svenska vintermörkret har det blivit allt tydligare varför Carl Bildt valde att peka ut Wikileaks som ”hänsynslösa” istället för den amerikanska administrationen.

Ett av många avslöjanden berättar bland annat om ett möte mellan å ena sidan justitieminister Beatrice Ask och Carl Bildts medarbetare å andra sidan amerikanska agenter. På mötet beslutades att ”det existerande hemliga samarbetet skulle fördjupas, men inte bli känt för riksdagen och svenska folket”.

Det är naturligtvis mycket allvarligt när en svensk justitieminister anklagas för att ha gått bakom ryggen på riksdagen. Inte heller kan det anses tillräckligt eller särskilt trovärdigt när samma minister förnekar att Sveriges regering känt till att USA:s ambassad spionerat på svenskar, samtidigt som allt tyder på att det sedan länge har funnits ett välorganiserat underrättelseutbyte mellan Sverige och USA på en nivå som ingen kände till.

Wikileaks har med sina avslöjande dokument ännu en gång gjort oss en tjänst. Än en gång har man krympt utrymmet för politiker och diplomater att säga en sak i det offentliga rummet och en helt annan bakom stängda dörrar. Genom den senaste veckans läckta dokument har Sverige fått en enastående chans att en gång för alla klargöra vad som verkligen hänt och inte hänt. I nuläget är det svårt för oss alla att analysera hur allvarliga anklagelserna i de läckta dokumenten faktiskt är och utan en vidare utredning förblir det närmast omöjligt. Men självklart måste vi reagera på uppgifter om hemliga överläggningarna mellan svenska regeringstjänstemän och amerikanska myndigheter och andra uppgifter som under veckan har framkommit.

Det har troligen inte heller undgått någon att riksdagens kontrollfunktioner och ansvarsutkrävande inte har fungerat. Inga av de uppgifter som nu avslöjats har framkommit genom riksdagens granskning. Av denna anledning menar jag att en anmälan till Konstitutionsutskottet inte är tillräcklig denna gång. Istället bör en oberoende sanningskommission tillsättas, med uppgift att i grunden utreda de uppgifter som nu förekommit om den svenska regeringens kontakter med främmande makt för att bland annat möjliggöra utlämnande av uppgifter om svenska medborgare. Sanningskommission ska även ha som uppgift att granska varför riksdagens kontrollfunktioner inte har fungerat och vilka åtgärder som måste vidtas för att detta inte upprepas i framtiden.

Genom att inrätta en sanningskommission kan alla kort läggas på bordet, något som inte minst den sittande regeringen borde ha intresse av.

Jens Holm (V)

IP: Samarbetet med USA

Jag har just skickat in en interpellation om regeringens samarbete med USAs ambassad. Vi kräver en sanningskommission, allt måste upp på bordet. Jag har noterat att andra riksdagsledamöter vill kalla justitieminister Beatrice Ask till utskottet. Det är också en bra åtgärd. Men jag tror inte att det räcker. Med en sanningskommission kan man förhöra enskilda tjänstemän under ed och samla in information på ett helt annat sätt än bara under ett utskottssammanträde.

Läs interpellationen här: IP Svenska regeringens samarbet med USA2010-12-06.

Nu blir det debatt med Beatrice Ask inom två veckor. Spännande…

Läs också: AB, AB2, DN

Regeringens hemliga samarbete med USA

Statsminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask har tidigare hävdat att det inget har vetat om USAs ambassads övervakningsverksamhet i Sverige. Nu avslöjar Svt och flera andra medier (DN, SvD, AB, SR) att justitiedepartementet har samarbetat intimt med den amerikanska ambassaden i frågor som rört svenska medborgare.

Höga tjänstemän inom justitiedepartementet och UD har sett till att samarbetet skötts på ett informellt sätt och på så sätt har man kunnat undgå granskning från t ex oss i riksdagen. Det här är ett maktfullkomligt och helt grundlagsvidrigt agerande från regeringen. Jag har inte alla fakta på borden ännu (vem har det…), men så här får det helt enkelt inte gå till.

Jag frågade mig tidigare hur mycket Beatrice Ask har vetat om USAs övervakning. Frågan är än mer relevant nu. Och inte minst följdfrågan: Vem kommer att ta de politiska konsekvenserna av detta; att vår regering samarbetar med främmande makt i kartläggandet av svenskar. Det blir allt mer uppenbart att någon måste gå.

Vad vet regeringen om USAs övervakning?

USAs övervakning av svenska medborgare är extremt upprörande (DN, AB, Expr). Kanske är det inte så förvånande. När jag först hörde nyheten om att det skett i Norge tänkte jag; det är väl ungefär vad man kan vänta sig när man är Natoansluten. Nu har exakt samma sak skett i Sverige. Även om vi inte vet omfattningen ännu är det uppenbart att USA via sin ambassad i Stockholm med hjälp av den s k Suveillance Detection Unit har byggt upp register över misshagliga personer (vad det därför säkerhetspersonalen stoppade mig på flygplatsen i Newark ett par dar efter 11/11 2001, man börjar ju undra…). Enligt en f d anställd på USAs ambassad har man kartlagt i princip varenda demonstration som ägt rum i Stockholm under många års tid. Fredsdemonstrationer, 1 maj, Pride, ja allt!

Vad som är minst lika upprörande är att justitieminister Beatrice Ask påstår att hon inte haft en susning om detta. Precis som Göran Gredier skriver i Dala-Demokraten är hennes överslätande ton i det hela skäl till att känna rätt stor oro och ilska. Borde vår justitieminister inte stå upp för sina medborgare.

Säpo säger också att de inget vetat. Sådan här verksamhet kan knappast ske utan att säkerhetspolisen är informerad, eller åtminstone får reda på det förr eller senare. Och är Säpo informerad har justitieministern också de uppgifterna.

Om justitieministern har känt till spaningsverksamheten, då innebär det att hon ljuger svenska folket rätt upp i ansiktet. Då har jag svårt att se att hon kan sitta kvar.Är det så att varken Säpo eller justitieministern verkligen har vetat något om USAs snokande då har vi en extremt inkompetent säkerhetspolis och justitiedepartement. Hur kan sånt här få ske mitt framför ögonen på dom?

 Idag KU-anmäler Vänsterpartiet regeringen för detta. Förr eller senare kanske sanningen hinner ifatt de ansvariga.