Älska valspurten

Opinionsundersökningarna svänger som bekant fram och tillbaka. Den senaste Sifon såg inte bra ut för de rödgröna. Undersökningen innan visade på att de rödgröna är på frammarsch. Det enda vi kan säkert veta är att valet avgörs här och nu, de kommande fyra veckorna innan den 19 september.

Det varje vänsterpartist borde veta är att Vänsterpartiet är det parti som växer mest i valets slutskede. Enligt SOM-institutets genomgång (sid 215) av valspurterna sedan 1956 och Aron Etzlers ledare är V bäst, följt av MP och KD. Detta borde ge oss alla vänsterpartister råg i ryggen: Nu kan vi bara växa!

”Ut och vinn valet”. Så avslutar Jonas Sjöstedt sin krönika i senaste Flamman. Helt rätt. Från och med idag är jag inte pappaledig längre. Nu är det valrörelse för Vänsterpartiet och en rödgrön valseger som gäller.

Kom gärna på vårt torgmöte på Medborgarplatsen idag kl 15.00

Kristen konservativsm förskräcker

Läs gärna min debattartikel från dagens Flamman. Eller nedan.

Dagens högeragenda förskräcker
Som kandidat till riksdagen har man privilegiet att få besvara enkäter från allehanda påtryckargrupper. Det är kul och jag försöker svara på varenda en. Den senaste kom från tidningen Dagen, en kristen tidning med rötter i pingströrelsen. Som troende kristen väckte därför den enkäten extra stort intresse.

Vad kan vara viktigt inför det här valet för kristna i frikyrkan? Kan det vara motverka klassklyftor i Sverige? Att verka för tolerans mellan olika kulturer och religioner? Vore inte ett globalt fokus att vänta, med avskrivning av de fattiga ländernas skulder och avskaffad vapenexport?

Intresset byttes snart till besvikelse. Varför är det så viktigt för Dagen att ställa frågor kring fosterdiagnostik, samkönande äktenskap, dödshjälp och invandring, men inte en stavelse om det jag nämnt ovan? Fråga 9 lyder: ”Anser du att det kan vara positivt med ett tillfälligt invandringsstopp?” Det finns inget annat parti än Sverigedemokraterna som driver denna fråga. Varför tycker då Dagen att den är så viktig att lyfta upp?

Inte blir det bättre av att gå in på Dagens valsida. Den toppas nämligen av en intervju med SDs Jimmie Åkesson, som får förklara hur SD värnar familjen och kritiserar muslimer. I våras nekade Dagen att ta in en annons för ett ungdomsläger för kristna HBTQ-ungdomar.

Man kan fråga sig varför jag gör så stor sak av detta. Borde jag inte lämna Dagen i fred? Nej, jag tycker det är viktigt att visa att det kan finnas en annan kristen dagordning än den konservativa som Dagen företräder. Låt mig ta upp tre politiska exempel där kristna knappast kan blunda.

1. Flyktingarnas situation. Jesus och hans familj var själva tvungna att gå i exil och leva som flyktingar. På den tiden fick de sin fristad i nuvarande Egypten. Idag kommer flyktingar från hela världen till Sverige. För en kristen borde det vara en självklarhet att ställa frågan: Vad kan jag göra för att hjälpa dessa? Vilket parti driver bäst flyktingarnas frågor? Både tidigare socialdemokratiska regeringar och den nuvarande borgerliga borde avskräcka varje sant engagerad i frågan.

2. Stopp mot krig och vapenexport. Sverige är ett av de länder som exporterar mest vapen per capita. Trots vår alliansfrihet är vi direkt involverade i ett Natolett krig i Afghanistan. Vad tycker kristna om att vapenexporten under den borgerliga regeringen har ökat till aldrig tidigare nådda nivåer? Att vi exporterar vapen till diktaturer, att vi köper från ockupationsmakter? Hur tolkar kristna Jesajas uppmaning om att ”smida svärd till plobillar” (Jes 2:4)? Knappast som att involvera oss i nya krig eller exportera mer vapen hoppas jag…

3. Kamp mot orättvisor. Jesus kanske tydligaste politiska ställningsstagande finns i hans s k bergspredikan, där han tydligt avfärdar de rika och upprättar de fattiga. I Apostlagärningarna får vi lära oss att de första kristna ”hade allt gemensamt” och ”delade ut åt var och en efter hans behov” (Apg 4:32). Idag när klassklyftor och orättvisor växer borde kristna knappast sitta stillatigande. Borde man inte verka för en politik som vill utjämna dessa klyftor?

Finns då ett engagemang för dessa tre exempel i praktiken? Ja, jag tycker exempelvis att Svenska kyrkan gör ett gott jobb i avseendet. Kyrkan är en av de drivande krafterna för en human flyktingpolitik, skuldavskrivning, inkomstutjämning samt kritik mot vapenexport och krig. För mig känns det som en logisk konsekvens av en kristen kallelse. Dagen och andra högerkristna visar på dess raka motsats. Något som förskräcker.

Jens Holm, kandidat till riksdagen, Vänsterpartiet, Stockholm

Bort med bisfenol A

Miljöminister Andreas Carlgren (C) tar idag initiativ till en begränsning av användningen av kemikalien bisfenol A. Det är bra, även om ett regelrätt förbud hade varit att föredra. Det är obegripligt att den onödiga och farliga kemikalien ska kunna finnas i bland annat nappflaskor.

Kanske känner sig Carlgren pressad av vår rödgröna överenskommelse om kemikalier, från juni i år. Där vill vi bland annat stoppa bisfenol och en mängd andra kemikalier, som Carlgren ännu inte har försökt stoppa. Kanske kan bisfenol följas av fler exempel. Ett förbud mot Deka-Bde vore exempelvis att önska. Det hade Sverige tidigare men Carlgren rev upp förbudet för några år sedan. Obegripligt.

Att vänta på ett EU-förbud mot bisfenol A är inget att hoppas på. Jag tog upp bisfenolen med EU-kommissionen redan för två år sedan, men intresset för ett förbud var tyvärr lågt. Enskilda länder måste gå före helt enkelt. Jag utgår från att Carlgrens förslag är utformat på det sättet.

V bäst på hbt-frågor

Rfsl har publicerat sin noggranna genomgång av riksdagspartierna och deras kandidaters syn på hbt-frågor. And guess what… Vänsterpartiet blev klart bäst av riksdagspartierna, med 18 poäng i snittbetyg. Jag noterar lite stolt att jag får 21 poäng (sid 33, om nån är intresserad) i genomgången och därmed hamnar på den klart övre halvan i Rfsls ranking. Kul att Lars Ohly är en av de personer som får högst betyg, den enda partiledaren av riksdagspartierna som får det.

Jag noterar också att det är de borgerliga får trängas bland de som utmärker sig som fientliga mot homosexuella och transpersoner. Bland de 127 kandidater som får 0 eller minuspoäng kommer hela 123 från M, C, FP eller KD. Endast fyra kommer från den Rödgröna sidan och de är alla socialdemokrater. Ingen vänsterpartist eller miljöpartist därnere. Nej, nej.

Jag förvånas, och förskräcks något, över borgerliga politiker som utmärkt sig som förespråkare för mänskliga rättigheter uppenbarligen inte anser att dessa rättigheter är lika viktiga för hbt-personer. Varför får annars Alf Svensson KD får 0 poäng, Kerstin Lundgren C och Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag likaså? FPs Fredrik Malm får en enda icke-smickrande poäng liksom moderaternas Henrik von Sydow.

Som sagt, de är inte ensamma därnere i bottenregionen, de borgerliga kandidaterna. Värt att tänka på när det blir dags att rösta hbt-vänligt.

DN

Ett kolsvart bokslut för miljön

DN granskar idag den borgerliga regeringens miljöpolitik. Rubriken ”Alliansen klarar inte miljömålen”, säger väl det mesta. Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, är ännu tydligare:

Vi har undersökt regeringar ur miljösynpunkt sedan 80-talet. Det här är en av de sämsta som vi sett. Tidigare har man gått framåt men i för låg hastighet. Det är sällan man gjort så många bakåtsteg som under den här perioden.”

Ja, vad får man om man driver igenom Förbifart Stockholm, öppnar upp för ny kärnkraft, straffar de andelsägda vindkraftsverken, avskaffar flygskatten, avskaffar skatten på handelsgödsel, sviker u-länderna vid Köpenhamnstoppmötet, låter Vattenfall löpa fossilamok, lägger ned Klimatinvesteringsprogrammet och utlokaliserar en tredjedel av klimatåtgärderna till utvecklingsländer?

Jo man får vår borgerliga regering och ett kolsvart bokslut för miljön.

Flyktingstopp viktigt för Dagen?

Som kandidat till riksdagen har man privilegiet att få besvara enkäter från allehanda påtryckargrupper. Det är kul och jag försöker svara på varenda en. Den senaste kom från tidningen Dagen, en kristen tidning med rötter i pingströrelsen. Jag ser mig själv som troende kristen. Enkäten från Dagen väckte därför extra stort intresse.

Intresset byttes snart till förvåning och besvikelse. Varför är det så viktigt för Dagen att ställa frågor kring fosterdiagnostik, samkönande äktenskap, dödshjälp och invandring. Fråga 9 lyder: ”Anser du att det kan vara positivt med ett tillfälligt invandringsstopp?” Det finns inget annat parti än SD som driver denna fråga. Varför tycker då Dagen att den är så viktig att lyfta upp? Hade det inte varit mer prioriterat att fråga hur dagens inhumana flyktingpolitik skulle kunna bli bättre?

Det hade kunnat kännas OK med dessa frågor om Dagen samtidigt lagt lite fokus kring det som jag ser som svårt för kristna att undgå i dagens samhälle: de växande orättvisorna, klimathotet, krig och flyktingfrågor för att nämna några exempel. Men allt detta lyser med sin frånvaro i Dagens enkät.

Trist. Dagen tycks göra det man kan för att måla fast sig i den högerkristna återvändsgränden.

Se mina svar (svarsalternativen är bundna och inte mina formuleringar, kommentarerna däremot mina): enkät_Dagen2010-07-19

Fem steg för minskad köttkonsumtion

Idag, i Almedalen, har jag presenterat hur vi kan minska köttkonsumtionen på ett snabbt och enkelt sätt. Vänsterpartiet har motionerat om en minskning med 25 procent. Så här kan det gå till.

Läs den här: lessmeat_almedalen2010-07-05 eller nedan.

Less Meat – Less Heat
Fem förslag för minskad köttkonsumtion och ett bättre klimat

Sedan 1950-talet har världens köttkonsumtion mer än femfaldigats. Om inget görs kommer världens konsumtion av kött att fördubblas till 2050 jämfört med 1999 års nivåer. Enligt FAO-rapporten Livestock´s Long Shadow står den globala animalieindustrin för större utsläpp än världens samlade transporter. Trots att forskningsraporterna har duggat tätt de senaste åren om köttets negativa klimatpåverkan händer det lite på den politiska fronten. Detta vill Vänsterpartiet ändra på. Vi verkar för en minskad köttkonsumtion med 25 procent till 2020. Hur ska det gå till?Jens Holm, kandidat till riksdagen (V) från Stockholm och tidigare EU-parlamentariker presenterar här fem förslag som gör skillnad.

 1. Nationellt mål för minskad köttkonsumtion
  Vänsterpartiet skulle välkomna om fler partier anslöt sig till vår målsättning om att köttkonsumtionen ska minska. En målsättning om minskad köttkonsumtion skulle underlätta för andra instanser i samhället att driva på för mindre kött och mer frukt och grönt.
 2. Måndag vegodag
  Den belgiska staden Gent införde nyligen ”vegetariska torsdagar”. På torsdagarna är vegetarisk mat huvudalternativet i de kommunala inrättningarna. De som önskar får förstås kött, men det vegetariska är huvudalternativet. Varför inte införa en vegetarisk dag, t ex vegetariska måndagar? Liksom i Gent skulle vego bli huvudalternativet på skolor, sjukhus och andra offentliga institutioner. En vegodag i veckan skulle också fungera som en fantastisk informationsåtgärd för ökad konsumtion av vegetabilier. Om alla svenskar skulle avstå från kött en dag i veckan skulle det minska med ungefär 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
 3. Billigare frukt och grönt
  Det sannolikt effektivaste sättet att minska användandet av något skadligt är att sätta ett pris på det. Vi har skatt på alkohol, tobak, bensin och annat för att vi vill hålla konsumtionen nere. Med en avgift på kött – en köttskatt – skulle köttet bli lite dyrare och konsumtionen skulle sannolikt minska. Intäkterna från köttskatten skulle gå till att sänka momsen på frukt och grönt, sådant vi borde äta mer av. En köttskatt skulle alltså inte leda till en ökad kostnad för de svenska hushållen, bara ett grönare beteende.
 4. Avskaffa EUs köttsubventioner
  Kött är idag kraftigt subventionerat av bidrag från Bryssel. De direkta bidragen till köttindustrin uppgick 2007 till 32,5 miljarder kronor. EU subventionerar till och med marknadsföring för animaliska produkter samt exportbidrag, ersättningar för att kunna dumpa EU-ländernas överskott på bland annat kött. Den borgerliga regeringen säger sig vara motståndare till exportbidragen, men har vid ett flertal tillfällen röstat för höjningar av dessa. Exportsubventioner och andra köttbidrag måste omedelbart avskaffas.
 5. Upphandla grönt
  Den offentliga sektorn gör upphandlingar varje år för motsvarande 500 miljarder kronor. En stor del av det som upphandlas är mat. De offentliga upphandlingarna är ett utmärkt exempel på hur man genom gemensamma resurser kan skapa en marknad för nya produkter. Vi vill få den offentliga sektorn att upphandla mer frukt och grönt och mindre kött.

Gratis kollektivtrafik

Vänsterpartiet föreslår att kollektivtrafiken ska vara gratis för alla barn och unga under 18 år. Jag tycker det egentligen borde vara en självklarhet. Varför ska en 16-åring kunna ta sig obehindrat mellan skola, badmintonträning och bästa kompisen medan den andre inte kan göra det? Alla har inte råd att lägga 420 kronor (som SL-kortet kostar i Sthlm) på ett månadskort i kollektivtrafiken. Detta är alltså en rättvisefråga.

Det är förstås också en klimatfråga. Vänsterpartiet vill fördubbla resandet med kollektivtrafiken till 2020. Vi vill att folk ställer bilen åt sidan och tar buss eller tåg istället. Även om de under 18 inte kör bil är det i den åldern beteenden grundläggs. Om vi då genom gratis kollektivtrafik kan hjälpa människor till ett klimatvänligare beteende är väl detta alldeles utmärkt.

Det blir också lättare för föräldrarna som slipper köra ungdomarna kors och tvärs över stan mellan olika aktiviteter. Med gratis kollektivtrafik för unga går livspusslet ihop.

Kommer vi att få igenom detta? Jag hoppas det. Vi kommer driva frågan inom de rödgröna. Vänsterpartiet har räknat ut att gratis kollektivtrafik upp till 18 år kostar högst 2,5 miljarder kronor. Själv tror jag att det blir bra mycket billigare. I Sveriges största kommun Stockholms stad, där jag jobbade tidigare, beräknas det kosta 10 miljoner kronor att få igenom.

Så, för alla ungas rätt att röra sig och för klimatet, gratis kollektivtrafik. Nu!

Dyrare och sämre

Grattis alla bilister. Från och imorgon kan ni räkna med högre priser och sämre tillgänglighet för bilprovningen. Då inträder nämligen den borgerliga regeringens avreglering av bilprovningen. Från att ha erbjudit låga priser till hög kvalitet talar allt för att priserna kommer att gå upp och att det blir sämre tillgänglighet i glesbygden.

Men så går det med en regering som tycker att ideologi (privatiseringar) är viktigare än resultat (låga priser och bra kvalitet).

Se mitt tidigare inlägg, Jonas Sjöstedt, DN.

De rödgröna borde tillsätta en klimatminister

Idag är min och Jonas artikel inne på DN-debatt. Läs den där eller nedan.

DN-debatt 2010-06-19

De rödgröna borde tillsätta en klimatminister
Vi rödgröna kommer att göra omfattande investeringar och satsningar för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser om vi vinner valet i höst. Vi vill att Sverige åter ska bli världsledande på området och visa att det går utmärkt att kombinera miljöansvar med att vara en modern industrination. De omfattande investeringar vi föreslår i ny järnväg, energisanering av bostäder, byggande av energisnåla hus, klimatinvesteringsprogram och satsningar på ren förnyelsebar elproduktion innebär att vi gör Sverige mer modernt och klimatsmart samtidigt som vi skapar tusentals nya arbeten.

Vi har lovat att minska utsläppen med 45 procent till 2020, vilket är bra mycket mer än den borgerliga regeringen. Dessutom kommer vi att göra detta utan att göra som den borgerliga regeringen, att köpa upp billiga utsläppskrediter i utvecklingsländerna. Så länge som varje svensk i genomsnitt släpper ut flera gånger mer växthusgaser än vad som är hållbart så måste vi sätta fokus på att få ner våra egna utsläpp. Vi kommer att tillskapa ett helt nytt klimatbistånd för att stödja de som drabbas av den rika världens utsläpp. Klimatbiståndet kommer inte, som med sittande regering, urholka det ordinarie biståndet. Biståndet ska finansieras från statsbudgeten samt genom nya finansieringskällor som avgifter på utsläppshandel och kanske också genom internationella avgifter från upptagen av fossila bränslen.

I klimatfrågan är skillnaden mellan de två blocken tydlig. Men får att de ambitiösa målsättningarna ska förverkligas krävs det att en rödgrön regering också i sin egen organisering visar att vi menar allvar. De rödgröna borde därför inrätta en egen ministerpost med tillhörande departement för klimatet. Genom inrättandet av en renodlad klimatminister, som inte ska ersätta miljöministern, skapas unika möjligheter att se till att målsättningarna förverkligas snabbast möjligt. En klimatminister ska ha det övergripande ansvaret för hela klimatfrågan från internationella förhandlingar på området till investeringar i kollektivtrafik och stöd till att energisanera bostäder. På så vis kan klassiska revirstrider som hindrar åtgärder för klimatet undvikas.

Det finns såvitt vi känner till redan fyra länder i världen som har renodlade klimatministrar, vid sidan av miljöministern: Australien, Belgien, Danmark och Storbritannien. Nya Zeeland, Grekland, Oman och Tonga har kombinerade miljö- och klimatministrar. Klimatfrågan är en ödesfråga för vår planet, den insikten måste prägla arbetet för en rödgrön regering.

Jens Holm (V), kandidat till riksdagen i Stockholm

Jonas Sjöstedt (V), kandidat till riksdagen i Västerbotten