Förändringskongressen

Sitter på tåget på väg mot Norrköping och vänsterpartiets kongress. Förändring är den utmärkta parollen. Jag tycker förändring och fortskridande i princip är ett självändamål för progressiva organisationer. Man måste alltid gå framåt. Frågan är förstås åt vilket håll.

Jag har dålig koll på alla detaljer kring kongressen, men det som glädjer mig är att det troligen kommer hända en hel del positivt på miljöområdet. Texterna i partiprogrammet stärks på miljöområdet och det finns överlag ett stort miljöengagemang. Exempelvis är ambitionen att göra kongressen till en helt klimatsmart kongress. Bra initiativ!

klimatsmart_kongress.jpg

 

Annars är min stora uppgift att, tillsammans med Eva-Britt, presentera vänsterpartiet i EU-parlamentets verksamhetsrapport. Vi har förberett ett litet bildspel som jag hoppas gör succé.

Regeringen vill minska köttkonsumtionen, eller?

Jag debatterade klimatsmart mat idag med jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel, Annika Carlsson Kanyama, forskare och Rolf Eriksson, statssekreterare hos jordbruksminister Eskil Erlandsson. En bra debatt på Kulturhuset i Stockholm. Västvärldens stora köttkonsumtion var särskilt under luppen.

rolferiksson_debatt2008-05-09.jpg

Särskilt intressant var Erikssons (foto ovan) uttalande om att ”Vi måste minska köttkonsumtionen”. Det har jag aldrig tidigare hört en ledande politiker från den nuvarande regeringen säga. Eriksson fick flera följdfrågor på uttalandet, bl a om han var beredd att införa en köttskatt eller om regeringen har några uttalade minskningsmål för köttkonsumtionen. Dessvärre var svaren på dessa nedslående. Inget konkret finns planerat, men det är viktigt att konsumenterna är medvetna, menade han. Köttindustrin är ett miljöproblem, men det åligger konsumenterna att fixa detta. Skulle man kunna sammanfatta den hållningen. Trist, men jag tror att det finns utrymme för påverkan.

mariann_fboel_debatt2008-05-09.jpg

Fischer Boel kunde inte utlova någon minskning av reklampengarna för ökad köttkonsumtion. EU hade budgeterat för 2007 ca 400 miljoner kr för detta, och ungefär lika mycket i årets budget. Otroligt illa!

Däremot är en granskning av köttindustrins klimatpåverkan under framtagande från kommissionen. Boel visste inte när den skulle vara klar, men en av hennes medarbetare lovade att ta fram mer info. Dessvärre får man vara beredd att leva med fortsatta stora sdubventioner till köttindustrin. Detta borde vara något för den internationella miljörörelsen att mobilisera kring…

Just det, Fischer Boel lovade också en infokampanj till Europas skolor om vikten av att äta frukt och grönt. Ett steg i rätt riktning, om än minimalt.

Läs också Europaportalens referat av debatten.

 

Nya EU-kommissionären: Marknad före folkhälsa

Androula Vassiliou, har föreslagits att bli EU-kommissionens nya kommisionär för folkhälsa. Idag hade EU-parlamentet en utfrågning med henne. Jag var en av de som ställde frågor. Jag känner mig inte på något sätt tillfredsställd med hennes svar. Hon slog bland annat fast att marknadskraven måste överordnas åtgärder för folkhälsan i medlemsländerna samt att enskilda länder ska kunna få undantag om det blir en åttatimmarsgräns för djurtransporter.

vassiliou_ep2008-04-01.jpg
Androula Vassiliou ny EU-kommisionär för folkhälsa.

Jag frågade Androula Vassiliou om enskilda medlemsländer skulle ha rätt att förbjuda s k transfetter. Dessa ökar kraftigt risken för bl a hjärt- och kärlsjukdomar.

 – Transfett är definitivt inte bra förhälsan. Det är inget tvivel om detta. Men vi kan inte acceptera att enskilda medlemsländer skapar egna bestämmelser mot transfetter.

Men kan du inte visa lite flexibilitet…, frågade jag.

– Om vi visar flexibilitet för ett land måste vi göra det för alla, då sluar det tillslut med kaos, svarade hon. Hon kunde inte heller lova att det skulle bli åtgärder på EU-nivå, trots att hon, alltså, höll med om att transfett inte är bra för hälsan.

Jag frågade också om enskilda medlemsländer kunde få vidta åtgärder mot alkohol, t ex om Sverige kunde få sänka införselkraven för alkohol och stoppa alkoholreklam (två saker som EU har tvingat på oss och som har lett till att drickandet har ökat med över 30 procent sedan EU-anslutningen). Men inte heller där fick jag henne stöd. Svaret var detsamma, ett enskilt medlemsland får inte göra så, även om det är bra för folkhälsan.

Så talar en sann marknadsfundamentalist!

Vad det gäller alkohol tillade Vassiliou att hon inte var mot alkoholkonsumtion, utan bara ”överdriven konsumtion”. Det var inte den totala konsumtionen eller tillgängligheten som var problemet, enligt henne, utan extrema företeelser som ungdomsdrickande, fyllekörning etc. Inte något stöd för e traditionell svensk restriktiv alkoholpolitik, där totalkonsumtionen och tillgängligheten, är bärande delar. Det kommer bli många duster med Vassiliou, har jag en känsla av.

En positiv sak var att Vassiliou lovade ett förslag till nytt djurtransportsdirektiv. Detta ska komma ”innan årets slut”, lovade hon. Det borde komma tidigare, men bra att det kommer iallafall. Men jag blev rejält oroad när hon började tala om problemen med tidsbegränsningar på djurtransporter för länder som Irland och Cypern (hennes eget land) eftersom det tar mycket längre tid att transportera djur från dessa ö-länder. Hon talade som om det var en självklarhet att man måste få transportera djur. Hon sa också att hon var för kloning som sådant, men att kloning av djur var något helt annat och att detta skapade ”mycket lidande för djuren”. Alltså, fullt av motsägeler.

Rajenda Pachauri förespråkar minskad köttkonsumtion

Just nu har EU-parlamentets klimatutskott en hearing i Bryssel. Rajenda Pachauri, ordförande i FNs klimatpanel har just talat. Och, glädjande nog förspråkade han en minskad köttkonsumtion (detta helt utan att jag behövde ställa någon fråga om det). Så här sa han:

”Min personliga uppfattning är att vi borde äta mindre kött. Det skulle inte bara vara bra för klimatet, det skulle också vara bra för vår hälsa.”

”Detta är bara ett konkret exempel på vad man kan göra för att ändra sin livsstil och klimatförändringarna. Det här brukar inte alltid vara så populärt när jag tar upp, fortsatte klimatpanelens ordförande.

pachauri_tv.jpg
Rajenda Pachauri på SvT på juldagen 2007, då han också propagerade
för mindre kött.

Pachauri ansåg att man kunde uppnå sådana minskningar genom att ”internalisera externaliteter”, d v s göra köttätande och andra saker som inte bär sitt miljöansvar dyrare genom skatter och avgifter.

Mycket välkommet och klarsynt uttalande från Pachauri!

Tio steg mot rättvisa och hållbarhet

 Igår talade jag på ett klimatseminarium i Stockholm, arrangerat bl a av nätverket Concord. Hur kan man bekämpa klimatförändringarna och samtidigt uppnå ökad rättivsa? Det var en  av de frågor som jag försökte besvara.klimatseminarium_7_mars_2008_holm.jpg
Talar om klimat och utveckling hos nätverket Concord, i Stockholm.

klimatseminarium_7_mars_2008_tiosteg.jpg
Jag presenterade mitt miniprogram för klimat och rättvisa:
”10 steg för rättvisa och hållbarhet”, kallar jag det (se mer nedan).
Det diskuteras av panelen ovan.
klimatseminarium_7_mars_2008_henriksson.jpg
Anders Henriksson, chef för EU-kommissionens svenska representation.
Han berättade bl a att EUs direktiv för förnyelösebart bränsle (där det bl a krävs att Sverige måste höja vår andel förnyelsebar energi till 49 procent av vår energiproduktion) i första hand inte hade med miljön att göra, utan var ett direktiv för att öka EUs interna försörjning av energi. Intressant, men det urholkar EUs trovärdighet på klimatområdet något.

Nedan mina 10 steg för rättvisa och hållbarhet. Stegen har som avsikt att endast beröra frågor som rör just klimat och utveckling (annars skulle jag kunna tagit med en lång rad av andra krav på saker man borde göra i Sverige och EU). Varje punkt är lite av en uppsats i sig själv (jag har skrivit en del redan om vissa av kraven, det hittar man via länkarna i texten nedan).

Mina 10-steg bemötes med många frågor och diskussion. Kul!
10 steg för rättvisa och hållbarhet
1. Den rika världen måste gå före: rättvist miljöutrymme,  
    lätta på immaterialrätt, sprid teknik, miljöbistånd.
2. Skärp EUs utsläppskrav: minst 40 % 2020.
3. CO2-skatt på global nivå.
4. Reformera systemet med flexibla mekanismer.
5. Bort med EUs subventionerkött- och andra jordbruksprodukter.
6. Köttskatt -> frigör land för mer livsmedel eller biobränsle.
7. Klimatbistånd (ska ej konkurrera med vanligt bistånd).
8. Hårda Kyotoförhandlingar: CO2-tullar mot USA? Gör handeln grön.
9. Utsläppsrätter: auktionering -> vinsterna till klimatbistånd.
10. Använd EUs jordbruksbudget till klimatanpassning.

Bland prickskyttar och knarkpropaganda

prickskytt.jpg

Från mitt fönster i EU-parlamentet har jag kunna iaktta dessa två prickskyttar på parlamentets tak. Man tänker: vad är det vi ska skyddas från? Folket? Vem känner sig tryggare med två killar som siktar på folk som går ut och in ur parlamentet (ja, de siktar verkligen på folk nedanför)? Inte jag iallafall.

cannabis.jpg
Men vad är några krypskyttar mot lite äkta knarkpropaganda? Jo det är sant. Den italienska EU-parlamentarikern Marco Cappato har just nu en ”Hemp in Europe”-utställning i EU-parlamentet. Det är mycket fokus på Cannabisens påstått välgörande egenskaper och allt annat man kan göra av hampa. Men utställningen är också ett propagandainlägg för avkriminalisering av cannabis. Det är rätt osmakligt. Förvånad blev jag också när jag läste att en av huvudsponsorerna för denna utsällning är den liberala partigruppen, ALDE, där folkpartiet och centern ingår.

Oslo

Ær på væg hem från Nordiska rådets årsmøte i Oslo (ursækta norska tecken). Detta har hænt idag:

1. Lyssnade på den utrikespolitiska debatten. Carl Bildt krævde ett avståndstagande från PKK från Lars Ohly. Ohly hade næmligen kritiserat USAs och Turkiets krigspolitik i Mellanøstern. Men Bildt tyckte inte han behøvde ta avstånd från USAs och Israels krigsføring. Låg Bildt-nivå på den debatten.

nordiskaradet.jpg
Nordiska rådet, i Stortinget, Oslo.

2. Vår miljøminister, Andreas Carlgren, sa att han ville ha mer av internationell handel. Detta på min fråga i det (o)rimliga i værldens handelsfløden och hur negativt alla transporter påverkar miljøn. Handel tycks vara ett sjælvændamål før Carlgren, oavsett klimatpriset. Måste sæga att jag blev førvånad øver det tydliga stællningstagandet.

3. Annars mycket miljødebatt i Oslo och stor – faktiskt – medvetenhet om den akuta avsmæltningskrisen på Grønland och Arktis (læs DN idag, Nordpolen kan vara isfritt redan om tio år!). Bra.

4. Stor norsk oro før att EU – p g a EES-avtalet – ska stoppa deras kanske størsta klimatinvestering någonsin, den dær miljontals CO2 ska tas omhand i Mongstad, utanfør Bergen. Problemet ær att det tros strida mot EUs nyliberala statsstødsregler. Suck!

5. Har ætit min dyraste lunch någonsin – 184 norska kr (+ 20 procent) før en vegrisotto och lættøl. Hær kan inte ens en EU-parlamentariker øverleva.

6. Ær alla som jobbar i tjænstesektorn hær svenskar? Ja, på restaurangen, flygplatsen, tåget. Øverallt!

7. Går trøgt att skriva med gipsad vænsterarm. Måste sluta hær.

Hur ska vi granska EU-kommissionen?

Enligt läroböckerna ska vi EU-parlamentariker granska EUs institutioner. Mäktiga EU-kommissionen är kanske den viktigaste institutionen att hålla koll på. Som parantes kan nämnas att EU-kommissionen – som är en ren tjänstemannaorganisation och tillknäppt som en mussla – numera klubbar fler EU-lagar än vad ministerrådet gör. Det säger något om den maktöverförning som skett till denna 100 procent överstatliga EU-organisation.

Att ställa frågor och debattera med/mot EU-kommissionen är därför en prioriterad verksamhet. Jag hade därför ställt en fråga till handelskommissionär Peter Mandelson om förhandlingarna om nytt handelsavtal med Colombia. Jag blev glad när jag såg att Mandelson var i EU-parlamentet för att ta debatten med oss EU-parlamentariker. Men döm om min förvåning när jag upptäckte att min fråga hade flyttats ned till plats 74 under slaskrubriken ”Övriga frågor” (alla vet att det är sådana frågor som aldrig hinner debatteras i plenum). Mandelson hade själv en egen rubrik med nio olika frågor, d v s det var fullt rimligt att han skulle haft tid att svara på min Colombiafråga.

Jag tog därför upp frågan med EU-parlamentets presidium – det är ju de som ska styra debatten – och bad dem flytta min fråga till Mandelson. Då fick jag det chockerande svaret att det var EU-kommissionen s j ä l v (!) som bestämde ordningen på frågorna. D v s kommissionen kan själv välja vilka frågor man ska svara på och inte. Så här skriver EU-parlamentets presidium: ”As a matter of fact attribution of the questions to Question Time is the sole responsibility of the Commission and the E.P. cannot intervene.” Så var det med den granskningen!

Läs gärna själv min korrespondens med parlamentets presidium: granskning_presidiet.doc
Läs min fråga till Mandelson: colombia_mandelsonEP.doc (som han vägrade debattera).
Läs det skriftliga svaret: colombia_mandelsonEP_svar.doc (det som jag inte fick debattera. Märk väl hur det stavar Colombia, dags för en språkkurs, kanske…).

Som om det inte vore nog: Idag var det dags för utfrågning av ministerrådet. En av de första frågorna hade ställts var av min vänsterkollega Esko Seppänen om det s k Lissabonfördraget. Det kunde ha blivit en intressant debatt om det inte vore för att man stoppade den helt och hållet! Det hade ju varit en debatt i tisdags sa man från presidiet (en debatt där endast ett fåtal hade talartid och där ministerrådet inte kunde ställas till väggen på samma sätt). Förresten var det EU-parlamentets presidium eller ministerrådet som tog det beslutet? Eller var de båda kanske eniga när EUs nya grundlag ska manglas igenom med minsta möjliga motstånd?

Det är inte lätt att vara kritisk granskare när inte ens de mest grundläggande institutionella verktygen fungerar.

Nyhetsbrev – föredrag

Mitt senaste nyhetsbrev går att läsa här: Nyhetsbrev2007-10-08.doc (som word). Börja prenumerera! Skriv in din mejladress i rutan till höger.

Passar på och gör reklam för detta:

Jag ska runt och tala en del på lite olika ställen. Kom gärna förbi!
• Må 8/10, 18.30 (ikväll alltså) talar jag om Grönland, klimatet och EU, Midsommargården, Telefonplan Sthlm. Arr vänsterpartiet (men öppet för alla).
• Ti 16/10 18.30 EUs konstitution, Kulturmagasinet, Sundsvall.
• To 18/10 19.15 Priset för klimatet, Uppsala (Universitetshuset, sal IX), arr Utrikespolitiska föreningen.