Rajenda Pachauri förespråkar minskad köttkonsumtion

Just nu har EU-parlamentets klimatutskott en hearing i Bryssel. Rajenda Pachauri, ordförande i FNs klimatpanel har just talat. Och, glädjande nog förspråkade han en minskad köttkonsumtion (detta helt utan att jag behövde ställa någon fråga om det). Så här sa han:

”Min personliga uppfattning är att vi borde äta mindre kött. Det skulle inte bara vara bra för klimatet, det skulle också vara bra för vår hälsa.”

”Detta är bara ett konkret exempel på vad man kan göra för att ändra sin livsstil och klimatförändringarna. Det här brukar inte alltid vara så populärt när jag tar upp, fortsatte klimatpanelens ordförande.

pachauri_tv.jpg
Rajenda Pachauri på SvT på juldagen 2007, då han också propagerade
för mindre kött.

Pachauri ansåg att man kunde uppnå sådana minskningar genom att ”internalisera externaliteter”, d v s göra köttätande och andra saker som inte bär sitt miljöansvar dyrare genom skatter och avgifter.

Mycket välkommet och klarsynt uttalande från Pachauri!


Publicerat

i

av

Etiketter: