Tio steg mot rättvisa och hållbarhet

 Igår talade jag på ett klimatseminarium i Stockholm, arrangerat bl a av nätverket Concord. Hur kan man bekämpa klimatförändringarna och samtidigt uppnå ökad rättivsa? Det var en  av de frågor som jag försökte besvara.klimatseminarium_7_mars_2008_holm.jpg
Talar om klimat och utveckling hos nätverket Concord, i Stockholm.

klimatseminarium_7_mars_2008_tiosteg.jpg
Jag presenterade mitt miniprogram för klimat och rättvisa:
”10 steg för rättvisa och hållbarhet”, kallar jag det (se mer nedan).
Det diskuteras av panelen ovan.
klimatseminarium_7_mars_2008_henriksson.jpg
Anders Henriksson, chef för EU-kommissionens svenska representation.
Han berättade bl a att EUs direktiv för förnyelösebart bränsle (där det bl a krävs att Sverige måste höja vår andel förnyelsebar energi till 49 procent av vår energiproduktion) i första hand inte hade med miljön att göra, utan var ett direktiv för att öka EUs interna försörjning av energi. Intressant, men det urholkar EUs trovärdighet på klimatområdet något.

Nedan mina 10 steg för rättvisa och hållbarhet. Stegen har som avsikt att endast beröra frågor som rör just klimat och utveckling (annars skulle jag kunna tagit med en lång rad av andra krav på saker man borde göra i Sverige och EU). Varje punkt är lite av en uppsats i sig själv (jag har skrivit en del redan om vissa av kraven, det hittar man via länkarna i texten nedan).

Mina 10-steg bemötes med många frågor och diskussion. Kul!
10 steg för rättvisa och hållbarhet
1. Den rika världen måste gå före: rättvist miljöutrymme,  
    lätta på immaterialrätt, sprid teknik, miljöbistånd.
2. Skärp EUs utsläppskrav: minst 40 % 2020.
3. CO2-skatt på global nivå.
4. Reformera systemet med flexibla mekanismer.
5. Bort med EUs subventionerkött- och andra jordbruksprodukter.
6. Köttskatt -> frigör land för mer livsmedel eller biobränsle.
7. Klimatbistånd (ska ej konkurrera med vanligt bistånd).
8. Hårda Kyotoförhandlingar: CO2-tullar mot USA? Gör handeln grön.
9. Utsläppsrätter: auktionering -> vinsterna till klimatbistånd.
10. Använd EUs jordbruksbudget till klimatanpassning.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

3 svar till ”Tio steg mot rättvisa och hållbarhet”

 1. Profilbild för Johanna
  Johanna

  Imponerande program!

 2. Profilbild för

  Fint framförande, och det är viktigt att ”bygga” ett riktigt hållbart samhälle! Men tyvärr inte att vi inte att få se några steg mot rättvisa och hållbarhet så länge en Elite styr med dolda händer!

  Noam Chomsky Slutorden i Noam Chomskys video Manufacturing Consent. Citat: Noam Chomsky ”Vid detta stadium i historien så är bara en av två saker möjliga, antigen tar allmänheten över kontrollen av sitt eget öde och tar itu med gemensamma aktioner. Ledda av värderingar som solidaritet sympati och omsorg för andra, eller också kommer det inte att finnas några öden att kontrollera, Så länge en särskild klass sitter i myndighetsställning kommer deras hållning vara att tjäna sina speciella intressen…

  …är demokrati och frihet värden att bevara eller hot man bör undvika? I denna kanske sista fas med människorna på jorden är demokrati och frihet mer än nåt man bara uppskattar. De kan vara livsviktiga för vår överlevnad.”

  Du pratar om det hållbara samhället! Varför proteserar inte Vänster mot Storregionerna då! Kan vi inte låta svenska folket avgöra på demokratisk väg, om det ska införas mer av centralisering i Sverige!

  Sanningen är att Globalisering och Centralisering är en Cancer som dödar det lokala affärslivet, jordbruket sakta men säkert, och så pratar våra politiker om Det hållbara samhället, Agenda 21, ja man skrattar! Tänk vad man kan bedra folket!

  Du ser tecknen på förfall överallt där hemma där du bor nu! Öppna dina ögon och se verkligheten! Ex: I tätorten där du bor där hittar du oftast bara

 3. Profilbild för Bo Nyström

  Som alltid när man tar itu med ett problem är det viktigt att inte förlora helheten (suboptimering eller vad det nu heter). En fråga som många verka glömma (eller bortse ifrån) är den biologiska mångfalden. Hur går det med den om trycket på våra skogar blir än större? Dagens höga uttag ur skogarna har ju gjort att en stor del av våra insekter, fåglar, däggdjur etc blivit alltmer

  utrotningshotade.

  Hälsningar
  Bosse