Konsumtionens utsläpp

Förrförra veckan efterfrågade jag mål och åtgärder för att minska konsumtionens utsläpp av växthusgaser. Räknar vi med utsläppen i andra länder som en effekt av vår konsumtion blir svenskarnas utsläpp dubbelt så stora som de som redovisas officiellt i Sverige. Det är bra att regeringen nu vill borra djupare i detta och ger ett uppdrag till Miljömålsberedningen att ta fram en strategi för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Uppdraget ska vara färdigt den 31 januari 2022. Det är lång tid, särskilt med tanke på att regeringen har haft över ett år på sig att ta fram det här uppdraget.

Jag vill påminna om att regeringen kan redan här och nu lägga förslag på hur konsumtionens utsläpp ska minska. Det borde de göra. För en ny utredning minskar nödvändigtvis inte utsläppen.

Jag är också förvånad över att tilläggsuppdraget inte med ett ord tar upp animaliekonsumtionen, utan endast talar om ”svensk produktion av livsmedel”, alldeles som att det är lösningen på allt. Det är den inte. Även svensk produktion av kött och andra animalier har stora utsläpp. Förslag om en minskad köttkonsumtion totalt sett skulle med andra ord vara ett effektivt sätt att komma tillrätta med de utsläpp som uppstår på grund av vår konsumtion.

Kommentarer

2 svar till ”Konsumtionens utsläpp”

 1. Profilbild för stellanfelixstellan Hamrin

  De svenska utsläppen av klimatgaser är lika stora från växt-odling som från djurhållning. Det är därför inte alls säkert att det är mer klimatvänligt att äta grönt än att äta kött. Jag vet att födoguider säger nåt annat/födoslag men alldeles uppenbart finns här en diskrepans som behöver utredas. Delvis beror det att det är globala beräkningar, delvis på att växtodlingen inte tar med alla faktorer (ex. prod. natur-gödsel och ibland inte lustgasutsläpp från marken) Jag håller på att rotar i detta som är komplicerat. Dessutom – ekologisk odling kräver djurhållning (3 ggr dagens) – och de flesta jordbruk i Sverige kan bara drivas genom en kombination av växt-odling och djurhållning. Så vill vi ha svensk mat har vi nog inget val. Och klimatpåverkan av fågel och gris är liten och i många fall jämförbar med växter. Det vi bör göra är att skapa jordbruk med minsta möjliga samlade utsläpp eller ………

  1. Profilbild för jensholm

   Jag tror nog att vi – precis som en mängd tunga studier på området – kan vara överens om att köttkonsumtionen behöver minska. Var vi hamnar sedan är förvisso en intressant diskussion, men inte riktigt på dagordningen nu.
   De flesta betesdjuren står dessutom inne större delen av året i vårt land och äter vall och kraftfoder. Inte det som bäst främjar biologisk mångfald.