Det är nu eller aldrig – flygets utsläpp

Jag skriver till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) idag med anledning av luftfartsorganet ICAOs generalförsamling, som inleds idag. Läs på Altinget eller nedan.

Det är nu eller aldrig, Tomas Eneroth,
Altinget 2019-09-24

Bäste Tomas Eneroth,
Nu inleds det internationella luftfartsorganet, ICAO:s, toppmöte i Montreal, Kanada. Du kommer vara på plats och representera Sverige. När vi diskuterade flyget och dess utsläpp senast i riksdagen var vi båda överens om att skarpa åtgärder måste till för att flygets utsläpp snabbt ska minska.

Fördubblade utsläpp
Även om flygandet glädjande nog har minskat något i Sverige, går utvecklingen i världen inte åt rätt håll. Utsläppen från världens flygande har fördubblats de senaste 20 åren. Hade flygindustrin varit ett land hade det varit en av världens tio värsta utsläpparländer. Trots det saknas det nästan helt och hållet beslut om hur flygets utsläpp ska minska.

I Sverige har vi infört en flygskatt, det är bra. Och i EU ingår inrikesflyget i handeln med utsläppsrätter. Men detta räcker inte på långa vägar för att hindra de snabbt växande utsläppen från flygindustrin.

Miljarder i skattebefrielse
Ett skäl till flygets framväxt är att flygsektorn inte betalar för sina miljökostnader. Världens länder håller flyget under sina armar på olika sätt. Den största subventionen till flygindustrin är att flyget inte betalar skatt på sitt bränsle. I Sverige handlar det om flera miljarder i subvention till ökat flygande och i EU kostar flygets skattebefrielse 200–300 miljarder kronor årligen i form av förlorade skatteintäkter. Genom att flyget är skattebefriat blir biljettpriser ofta låga och människor lär sig att flyga istället för att ta tåget. Det här är helt orimligt från ett klimatperspektiv.

Avtal från 1944 försvårar
Flygets skattebefrielse går att datera tillbaka till den så kallade Chicagokonventionen från 1944, som säger att flygbränsle inte får beskattas. Den överenskommelsen gjordes långt före Parisavtal och klimatmedvetenhet och framstår i dag som totalt obsolet. Chicagokonventionen lyder under ICAO, därför är det så viktigt att avskaffandet av skattebefrielsen lyfts just där.

Det är här du kommer in i bilden, Tomas Eneroth. På toppmötet har du chansen att klart och tydligt uppmana alla länder att verka för att flygets skattebefrielse snarast möjligt ska tas bort. Dagens flygande hotar planetens överlevnad. Att se till att flyget betalar skatt på sitt bränsle skulle vara ett första viktigt steg mot minskade utsläpp och att transportslag som tåget ska kunna få spela en viktigare roll för våra transporter.

Det är nu eller aldrig, Tomas Eneroth. Kommer du tala till världens länder och kräva att flyget ska betala skatt för sitt bränsle?

Världen lyssnar.

Jens Holm (V), ordförande riksdagens trafikutskott


Publicerat

i

av

Kommentarer

3 svar till ”Det är nu eller aldrig – flygets utsläpp”

 1. Profilbild för Tomas Olsson
  Tomas Olsson

  Chicagokonventionen förbjuder väl inte bränsleskatt i allmänhet? Däremot verkar planen vara att CORSIA ska ta bort alla verktyg för utsläppsminskningar. Se Magnus Nilssons text på Klimat- och naturvårdsbloggen.

 2. Profilbild för jensholm

  Nilsson gör en annan tolkning än svenska regeringen, EU, riksdagens utredningstjänst och våra myndigheter. Så frågan behöver lyftas på ICAOnivå och i flera andra sammanhang. Corsia är djupt problematiskt och det är synd att det endast är Vänsterpartiet, av riksdagspartierna, som haft en konsekvent linje i den frågan.

  1. Profilbild för Tomas Olsson
   Tomas Olsson

   Hmm, vilken tolkning menar du? V g Chicago har Transport & Environment bra analyser, det är bara bränsle som är kvar ombord som är undantagen i art 24 (läs den noga). Jfr den finska Artikel 7 som RUT 2018:176 citerar. SOU 2018:83 skriver att *användningen* av flygbränsle inte får beskattas.
   ICAOs Resolution A39-3 är tydlig med att CORSIA är tänkt att ersätta lokala MBM och låsa utsläppen vid 2020-nivån. Inte så bra…