Arlandas expansion och utsläppen

Arlandas ledning vill att antalet resenärer på sikt ska tredubblas till flygplatsen. Redan idag har Arlanda slagit rekord med mer än 26 miljoner resenärer 2016. Arlandas ägare, statliga Swedavia, vill expandera verksamheten så ännu fler kan flyga från Arlanda med sikte på 70 miljoner resenärer 2070. Infrastrukturminister Tomas Eneroth har svarat och sagt att han vill att Arlanda ska bli ”Nordens ledande flygplats”. Den visionen finns också fastslagen i regeringens s k flygstrategi (se sid 18). Men mer flygande innebär ökade utsläpp. Och är det något planeten inte klarar av så är det just det, att utsläppen ökar.

Vi har numera en klimatlag och ett klimatmål om nollutsläpp till 2045. Utsläppen ska alltså minska år för år. Alla politikområden måste hålla sig inom ramarna för vad som är hållbart för planeten. Det ska numera vara, precis som klimatminister Isabella Lövin sagt, ”olagligt att prioritera bort klimatet”.

Å ena sidan krav på kraftigt minskade utsläpp, å andra sidan en minister som vill expandera Arlanda. Det hänger inte ihop. Det kommer jag att debattera idag. Se min interpellation om Arlandas expansion och hur det kommer påverka klimatet nedan eller på länken. Jag ställde IPn till klimatminister Isabella Lövin, men hon lämnade över den till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Även det kan ses som ett svar. Debatt idag på eftermiddagen.

Arlandas expansionsplaner och påverkan på klimatet
Interpellation 2017/18:338 av Jens Holm (V) till Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Flyget är en av våra snabbast växande utsläppskällor av växthusgaser. Sedan början av 1990-talet har de svenska utrikesflygresorna ökat med 130 procent, och de samlade svenska utsläppen från flygsektorn ligger i dag på 11 miljoner ton enligt en rapport från Chalmers tekniska högskola till Naturvårdsverket. Fortsätter flygandet att öka i samma takt kommer utsläppen enbart från flygsektorn att vara större än Sveriges övriga utsläpp vid 2040. Vi välkomnar förslaget till flygskatt, men i övrigt finns få konkreta styrmedel för att minska flygets snabbt ökande utsläpp.

Statliga Swedavia vill att Sveriges största flygplats Arlanda ska expandera från 26 miljoner till på sikt 70 miljoner flygresor per år. En så kraftig ökning skulle förstås leda till ökade utsläpp och därmed riskera våra nationella klimatmål och övriga miljömål. Trots det tycks Arlandas expansionsplaner välkomnas av regeringen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth kommenterade planerna nyligen: Arlanda behöver byggas ut rejält. Målet är att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats. (Svenska Dagbladet den 4 januari 2018)

Från och med i år har Sverige en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk. Den 1 januari, när klimatramverket trädde i kraft, sa klimatminister Isabella Lövin: Från och med nu blir det olagligt att prioritera bort klimatet. Syftet med det klimatpolitiska ramverket är att alla politikområden och regeringens samlade politik ska verka för att klimatmålen nås. Ett klimatpolitiskt råd har inrättats med syftet att övervaka att den samlade politiken verkar för att klimatmålen nås.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:​

​Anser statsrådet att Arlandas expansionsplaner är förenliga med Sveriges klimatmål och övriga miljömål?
Avser statsrådet att verka för att regeringen genomför en analys ur miljö- och klimatperspektiv av Swedavias expansionsplaner för Arlanda?


Publicerat

i

av