COP23 och Sveriges ansvar

Jag har i veckan debatterar klimattoppmötet COP23 med klimatminister Isabella Lövin. Ni kan se debatten här.  Lövin och regeringen måste vara mycket tydligare i att driva att klimatfinansiering till länder i Syd ska göras med ”nya och additionella” medel och att det betyder att pengarna inte får tas från biståndsbudgeten. Och det är förvånande och helt oacceptabelt att regeringen inte har gjort någon analys av de 20,3 miljarder Euro som EU rapporterat in som klimatfinansiering till COP23. Anser regeringen att detta är nya pengar, eller tas de från biståndsbudgetarna? Tyvärr handlar det mesta av pengarna om det sistnämnda. Sverige verkar inte heller ha någon tydlig strategi för hur teknik snabbt och billigt ska föras över till utvecklingsländerna. Detta är märkligt när det är en fråga som har hängt med i klimatförhandlingarna sedan Klimatkonventionen klubbades 1992.

Jag fick i alla fall tre positiva löften från klimatministern:

  1. Isabella Lövin sa att hon driver på för att EU ska anta ett ambitiösare klimatbidrag och att hon trodde att det skulle kunna bli klart nästa år.
  2. En handlingsplan för genus och klimat kommer att klubbas på COP23 om Lövin får som hon vill.
  3. Hon sa också att Världsbanken, EIB och andra multilaterala institutioner måste fasa ut sina fossilinnehav.

    Jag kommer att följa upp allt detta och göra vad jag kan för att det också blir så i praktiken.


Publicerat

i

av