Orimliga prisökningar i kollektivtrafiken

Priset på att resa kollektivt har ökat med 70 procent de senaste femton åren. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period varit 18 procent. Priset på att resa kollektivt har alltså ökat nästan fyra gånger så mycket som den allmänna prisökningen. Är det rimligt? Underlättar detta för fler att resa kollektivt? Nej knappast.

kolltransport_priser

Se tabellen ovan från Svensk Kollektivtrafik. Priset avser månadskort (statistik för 2009 finns inte). Denna statistik stämmer väl överens med den sammanställning av kollektivtrafiktaxor som SvT gjorde för några år sedan. De kom fram till att priset hade ökat med fyra gånger med än KPI.

Vi måste snabbt minska utsläppen av växthusgaser. Därför måste många fler resa kollektivt. Färre resor ska göras med bil. Det är i perspektivet helt orimligt att det har blivit så dyrt att resa kollektivt. Det ska vara bekvämt, tryggt, pålitligt och billigt att resa kollektivt. Dags för politisk handling.

Jag tog också upp denna fråga med klimatminister Isabella Lövin i förra veckans riksdagsdebatt om klimatförändringen (se mitt första och andra inlägg).

 


Publicerat

i

av

Kommentarer

3 svar till ”Orimliga prisökningar i kollektivtrafiken”

  1. Profilbild för jfolkesson

    Samma sak som de 4 nyttorna i undersökningen Nils Holgersson då – El, VA, Avfall och fjärrvärme har också ökat mera än KPI……..

  2. […] för oss som vill ha nolltaxa i Sverige. I Sverige har taxorna för att resa kollektivt ökat fyra gånger mer än konsumentprisindex de senaste 15 åren. Helt orimligt. Att göra det billigare att resa kollektivt samt gratis för […]

  3. […] Det är mycket som blivit dyrare för vanligt folk, men dyrast har det blivit för den som reser kollektivt. Det orättvisa i det hela är att de som är mest beroende av kollektivtrafiken också oftast är de med liten plånbok. De senaste 20 åren har priset på att resa kollektivt ökat med 127 procent. Den allmänna prisökningen under samma period – 2001-2021 – var 28 procent. Det blev alltså fyra gånger dyrare att resa kollektivt än andra prisökningar. Faktum är att ingen vara eller tjänst har ökat så mycket i pris som kollektivtrafiken. Det framgår av den rapport som jag beställt från Riksdagens utredningstjänst. Och detta stärks av de uppgifter som kollektivtrafikbranschen tidigare rapporterat om. […]