Mer måste göras för att minska utsläppen

Idag, ca 14.30, debatterar jag nya åtgärder för att snabbare minska Sveriges utsläpp av växthusgaser med klimat- och miljöminister Åsa Romson. Det blir min sista debatt med Romson som minister. Sverige borde göra mer för att minska våra utsläpp. Se min IP nedan eller via länken. Följ debatten på Svt Forum eller riksdagen.se

Åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp
Interpellation 2015/16: 614 Jens Holm till klimat- och miljöminister Åsa Romson
Enligt ny statistik från Naturvårdsverket minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige endast med en procent under år 2015. De territoriella utsläppen av växthusgaser från Sverige låg i fjol på 53,7 miljoner ton, enligt statistiken. Transportsektorns utsläpp, som står för en tredjedel av utsläppen, minskade inte alls. Det här kan tolkas som att trenden av minskade utsläpp i Sverige kan vara på väg att klinga av. Det vore i så fall mycket oroväckande och i strid med Parisavtalet som kräver att alla länder gör mer än man tidigare åtagit sig. Kanske är sms lån något som kommer fortsätta växa? En tanke jag hade bara.

Vänsterpartiets ståndpunkt är att vi i Sverige måste göra mer för att minska våra utsläpp och att utsläppen måste minska snabbare än vad de gör i dag. I regeringens senaste budget finns flera viktiga satsningar, och flera utredningar och beredningar pågår för att snabbare kunna bringa ned de svenska utsläppen. Men det här räcker inte, och att invänta utredningar håller inte. Mer kan och borde göras här och nu.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöministern:
Vilka initiativ för nya åtgärder och styrmedel, utöver de som är under utredning, avser ministern vidta för att de svenska utsläppen av växthusgaser snabbare ska kunna minska?


Publicerat

i

av