Ekoekoprogrammet antaget

För två timmar sedan klubbades Vänsterpartiets program för socialt och ekologiskt hållbar omställning, ekoeko. Det blev ett fantastiskt resultat. Nu säger vi att vi ska se till att Sverige har nollutsläpp och ett helt igenom förnybart energisystem till senast 2040. Vi berättar hur alla politikområden ska hålla sig inom de ramar som ekosystemen sätter upp; exempelvis bostadspolitiken, energin, transportsektorn, livsmedelsproduktionen och, inte minst, den ekonomiska politiken.

Programmet slår också fast att kärnkraften ska avvecklas ”så fort som möjligt”. Ett förslag om att ta hänsyn till svensk kärnkrafts möjligheters att ersätta fossilkraft i andra länder ströks. Flera miljöskatter föreslås höjas eller införas, industrins nedsättningar av koldioxidskatten ska avskaffas, men med en liten majoritet avslogs förslaget (117 mot 93) om en livsmedelsskatt/köttskatt. Det var synd, men det viktigaste finns kvar; att Vänsterpartiet ska verka för en minskad köttkonsumtion.

Här finns förslaget till ekoekoprogram (obs! En del ändringar har gjorts under kongressen, ett slutgiltigt program kommer senare).


Publicerat

i

av