COP21 demo och textförhandlingar

Har varit en intensiv dag idag på COP21, Paris. Idag presenterades ett utkast till avtalstext. Under hela kvällen har parterna (de olika länderna) gjort anföranden i plenum där de sagt vad de tycker om förslaget. Klyftan mellan de i och u-länder består i allt väsentligt. I anförandena kunde man höra Filippinerna, Vietnam, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Haiti och många andra utvecklingsländer tala för högre ambitioner, tekniköverföring, klimatpengar och att de ska kompenseras för de skador och den förstörelse som de drabbas av här och nu på grund av klimatförändringen. Många länder trycker också på att det behövs tydligare skrivningar om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och ursprungsfolk. Klimaträttvisa (climate justice/ equity) är också ett begrepp som återkommer frekvent bland Sydländerna. Några länder, t ex Venezuela och Bolivia, har kritiserat i-länderna för att lägga ned så mycket energi på att skapa nya marknader. ”Ska de rika länderna kunna köpa sig fria från sitt ansvar för sina utsläpp?”, frågade sig Venezuelas förhandlare. Filippinernas förhandlare anförde bl a: ”Det här handlar om att vårt folk ska kunna överleva.”

Jag har läst utkastet till avtal. Det har kortats ned något, jämfört med tidigare utkast. Men fortfarande är helt väsentliga delar i hakparantes, alltså osäkert om de kommer att finnas kvar i det slutgiltiga avtalet. om det inte är hakparanteser så beskrivs viktiga frågor; långsiktigt mål, utsläppsminskningar, loss and damage, finansiering m m med flera olika alternativa texter (”option 1”, ”option 2” etc). En positiv sak är att målsättningen om att stabilisera temperaturhöjningen under 1,5 grader C (som även vi i Vänsterpartiet har motionerat om) har fått stort stöd och kanske kommer att överleva alla förhandlingar. Men om det inte följs upp av skarpa krav på utsläppsminskningar är inte mycket vunnet.

Imorgon eftermiddag ska en ny avtalstext presenteras, har Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius, lovat. Sedan följer ännu en kväll av sena förhandlingar.

demo_cop21Positivt idag var annars den stora demonstrationen inne på COP21-området. Högljudd, med slagord, plakat, banderoller och en massa positiv energi. Hoppas på mer sådant.

Idag arrangerades också seminariet Meat – the big omission där bland annat Johan Rockström talade. Flera tunga inlägg för en minskad köttkonsumtion samt många som anförde att frågan om kött-klimat måste in i COP-förhandlingarna. Spännande!

 


Publicerat

i

av

Kommentarer

2 svar till ”COP21 demo och textförhandlingar”

  1. […] Då har det franska ordförandeskapet lagt fram sitt andra avtalsförslag till klimattoppmötet COP21 i Paris. Dessvärre innebär förslaget få steg framåt. Det första förslaget kom igår och mina kommentarer kan läsas här. […]

  2. […] Det nya avtalet i korthet (se mina tidigare analyser och här): […]