Mindre men bättre kött

Jag har ett kort inlägg i Expressen idag om vegetariska dagar i skolorna, något som vi i Vänsterpartiet helhjärtat stödjer. Läs gärna inlägget där eller nedan.

Vi bör äta mindre men bättre kött i skolan
Expressen, 2014-02-04
Jonas Wangsten har rätt i att det gör stor skillnad för både klimatet och djuren vilken mat vi väljer. Men jag är osäker på vad han egentligen anser om köttfria dagar på våra skolor. Om vi tar omsorgen om djuren och klimatförändringarna på allvar borde vi självklart stödja en minskad köttkonsumtion.
     Dessvärre utvecklas Sverige åt fel håll. Sedan början av 1990-talet har köttkonsumtionen ökat med 40 procent. Vi svenskar äter mer kött någonsin och utsläppen växthusgaser från livsmedelsindustrin har ökat kraftigt. Utsläppen från animalieindustrin ligger nu på 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige. Det är nästan lika mycket som de samlade utsläppen från Sveriges 4,3 miljoner personbilar.
     I ljuset av detta är det så glädjande att Nyköpings kommun och flera andra kommuner beslutat om vegetariska dagar i skolan. Istället för att relativisera eller direkt motarbeta detta borde vi ge vårt helhjärtade stöd för de köttfria dagarna.
     Wangsten har rätt i att kött från betande djur kan göra stor miljönytta, i så måtto att ängs- och hagmarker hålls öppna. En viss mängd kol kan också kan bindas i marken. Men ska våra skolor kunna köpa kött från djur som betat och fått utlopp för sitt naturliga beteende måste den totala konsumtionen minska kraftigt. Mindre men bättre kött, helt enkelt.

     Därför borde de vegetariska dagarna få ett helhjärtat stöd även av ansvarstagande lantbrukare.

 Jens Holm (V), riksdagsledamot


Publicerat

i

av