Förbifart Stockholm kommer att köra över tunnelbanan

Jag svarar Fredrik Reinfeldt och de andra borgerliga partiledarna om deras tunnelbaneutspel. Läs på DN-debatt eller nedan. En till kommentar av mig i DN finns här.

Förbifart Stockholm kommer att köra över tunnelbanan
Dagens Nyheter, 2013-11-11
Finansieringen är den stora haken när regeringen nu säger sig vilja bygga ut tunnelbanan i Stockholm. För det var Fredrik Reinfeldt med flera som flyttade trängselavgiftspengar från kolletivtrafiken till motorvägsbyggen, skriver Jens Holm (V).

De borgerliga partiledarna skriver på DN Debatt att de vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Det är inte första gången borgerliga företrädare vill se utbyggd t-bana. I sitt sommartal i augusti 2012 lovade statsminister Fredrik Reinfeldt tunnelbana till Nacka. Efter det hände inget. Inga nya pengar, vare sig på statlig nivå eller i länet till t-banan.

 Så, ska vi tro Fredrik Reinfeldt och de borgerliga politikerna denna gång? Tillåt mig tvivla. Finansieringen är förstås den stora haken, och här är det motorvägsbygget Förbifart Stockholm som är den stora pengaslukaren. Reinfeldt m fl skriver att trängselskatterna i framtiden ska fortsätta att gå till Förbifart Stockholm, men också ”bidra till finansieringen av tunnelbanans utbyggnad”. Det där låter ju hoppfullt för alla som vill ha mer kollektivtrafik i Stockholm. Men då ska vi komma ihåg att det var just Fredrik Reinfeldt m fl som ändrade på trängselavgifternas inriktning så att pengarna togs från kollektivtrafiken för att finansiera Förbifart Stockholm. Märk väl, i folkomröstningen om trängselskatt i Stockholm röstade stockholmarna för att intäkterna skulle gå till ”investeringar i kollektivtrafik och vägar”. Så har inte skett.

Den moderatledda regeringen har tagit alla pengar till Förbifart Stockholm och andra vägprojekt. Ja, inte en enda krona av de nära två miljarder kronor som trängselavgifterna drar in 2008–2013 går till kollektivtrafiken. Nej, inte en enda krona. Den absolut största delen går till Förbifarten. På Trafikverkets hemsida står det att: ”Enligt Stockholmsöverenskommelsen ska drygt 75 procent av de investeringar fram till år 2024 som möjliggörs av intäkterna från trängselskatt användas för att finansiera bygget av Förbifart Stockholm.”

Men är det detta som de borgerliga partiledarna nu vill komma till rätta med? Tänker de ändra på Stockholmsöverenskommelsen? Tänker de se till att kollektivtrafiken kompenseras för de nästan två miljarder kronor som den blivit utan sedan 2008? Om det berättar inte de borgerliga partiledarna. Och jag tror att det är medvetet. De vill inte tala om den stora elefanten i rummet: Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm kommer att kosta mellan 40 och 60 miljarder kronor, beroende på hur man räknar. Den tunnelbanesatsningen som Fredrik Reinfeldt m fl vill göra kommer enligt dem att kosta 25,7 miljarder kronor. Hittills finns inte en krona avsatt för denna satsning i vare sig statens eller länets budgetar. Däremot har Fredrik Reinfeldt m fl kommit långt med projektering och spendering av pengar på Förbifart Stockholm. Så länge man ensidigt håller fast vid Förbifart Stockholm kommer inte de erforderliga resurserna för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholms län inte att finnas. De borgerliga partiernas hantering av trängselskatten är ett flagrant exempel på detta.

Vänsterpartiet har länge drivit ökade satsningar på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Vi vill se nya tunnebanelinjer, utökad pendeltågskapacitet, tvärlinjer, fler bussar och kraftig utbyggnad av cykeltrafiken. Därför anslår vi nya medel för detta; i riksdagen, länet och Stockholms stad. Vi ser till att intäkterna från trängselavgifterna oavkortat går till just kollektivtrafiken och utbyggd cykeltrafik. Vi ser gärna en höjning av trängselavgifterna samt nya avgifter på Essingeleden. Men syftet måste vara att finansiera kollektivtrafiken, inte att bygga Förbifart Stockholm.

Den finns också en annan dimension som glöms bort i sammanhanget. Enligt officiell statistik har bilåkandet faktiskt minskat i Sverige de senaste åren. Trenden är särskilt tydlig för Stockholmsregionen (se exempelvis Trafikanalys den 27/3 2013). Siffrorna för nyregistrerade bilar pekar inte heller längre uppåt. Sverige tycks här följa en europeisk trend där både körda mil och nya bilar inte längre går uppåt. Siffrorna har nu hållit i sig flera år. I ljuset av detta framstår Förbifart Stockholm som ännu mindre motiverat. I ett läge där allt fler förstår vikten av att resa kollektivt och att förflytta sig med cykel är det förstås där krutet måste läggas. Inte på gamla prognoser som förutsätter ett ständigt ökat bilåkande. Lägg där till det viktigaste i sammanhanget, att vi måste kraftigt få ned våra utsläpp och trafiksektorn är en av de största bovarna.

Det går inte att både bygga Förbifart Stockholm och att samtidigt utlova storskalig satsning på kollektivtrafiken i Stockholm. Problemet förstärks av att regeringen fastställt en ekonomisk ram för infrastruktursatsningar 2014–2025 som kraftigt brister i statliga investeringar för hållbara transporter och därmed förstärker klimatproblemen i stället för att lösa dem. Regeringens utspel om tunnelbanesatsningar saknar därför en fast botten där framtida infastruktursatsningar sker för att möta klimatutmaningen.

Det enda säkra vi kan säga med Fredriks Reinfeldts utspel är att mångmiljardprojektet Förbifart Stockholm ligger fast. Pengarna som eventuellt blir över kan i bästa fall tillfalla en och annat ny tunnelbanestation. Det är att svika stockholmarna och framtida generationer som ska leva med allt större utsläpp från massbilismen.

 Jens Holm (V), riksdagsledamot Stockholm och miljöpolitisk talesperson


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Förbifart Stockholm kommer att köra över tunnelbanan”

  1. Profilbild för Anders
    Anders

    Hej,

    BRTsystem är oerhört mycket mer effektiva, billiga, flexibla och miljövänliga. Superbussar med hybridmotorer eller elmotorer. På egna bussfiler. Det är ekonomiskt vansinne att bygga tunnelbana. Runt hela jorden arbetar man på att skapa BRT. På ett år skulle man kunna skapa linjer genom hela länet. Till en mycket lägre kostnad än tunnelbana.

    Anders