Motioner 2013-2014

Den s k allmänna motionstiden är nu över. Det är då vi har möjlighet att skriva motioner om egentligen vad vi vill. Annars kan man endast lägga motioner på lagförslag – propositioner -från regeringen. Under denna AMT har vi i Vänsterpartiet lagt 127 motioner. En stor del av dessa rör miljö, klimat och djur på olika sätt. Några av våra bästa motioner finner du nedan.

Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare klimaträttvisa
Vår stora klimatmotion där det mesta finns med: nya klimatmål för Sverige och EU, hur klimat, rättvisa och genus hänger ihop.

100 procent förnybart förnybart
Ställ om energisystemet till 100 procent förnybart senast 2040. Storsatsningar på vind, solenergi, energieffektivisering.

Kollektivtrafik kollektivtrafik
Fördubbla det kollektiva resandet, ökade statliga anslag, mer kollektivtrafik på vatten, alla trängselintäkter till kollektivtrafiken.

Hållbara matlandet – Sverige hållbmatlandet
Så här äter vi hållbarare i framtiden och stimulerar lokal och hållbar livsmedelsproduktion.

Minskad köttkonsumtion köttkonsumtion_minskad
Vänsterpartiet vill minska köttkonsumtionen både av miljö- och klimatskäl och för djurens skull.

Respekt för djuren djuren_respekt
Skärp djurskyddslagen, ge möjlighet till utevistelse för fler djur, minimera antalet djurtransporter, förre djurförsök, inför en djuretisk ombudsman, driv djurfrågor på det internationella planet.

Minkfarmning minkfarmning
Bort med pälsindustrin!

Biologisk mångfald biomångfald
Inför mål för ekologisk produktion (30 procent av jordbruksarealen och 50 procent av den offentliga konsumtionen till 2020), återinför stoppregeln, nationellt mål för bevarande av jordbruksmark, avskaffa miljöskadliga subventioner.

En långsiktigt hållbar skogspolitik skog_hållbar
Skydda mer skog, främja alternativa skötselmetoder, naturvårdsavgift, främja skogs- och naturturism, stoppa intensifieringen av skogsbruket.

Havsmiljö och fiske havsmiljö
Stärk Helcom, främja selektiva fiskemetoder, förbjud bottentrålning, ersätt de nykoloniala fiskeavtalen med hållbart lokalt fiske.

Hållbar sjöfart sjöfart
Bättre kväverening i Östersjön, förnybara bränslen, förarbevis för vattenskotrar.

Trafiksnål samhällsplanering samhällsplanering
Använd IT för minskade utsläpp, öppna nätverk, fri programvara, avståndsbaserat reseavdrag, mindre extrenhandel.

Kemikalier i vår omvärld kemikalier
Förbjud bisfenol a, stärk Reach, grönt kemikalieinstitut, förbjud azofärger, begränsa transfetter, gå före på nationell nivå, inga farliga leksaker.

Gruvnäringen gruvnäringen
Hårdare miljökrav på gruvindustrin, höj mineralavgiften.

AP-fonderna AP-fonderna
Nya etiska placeringskrav på AP-fonderna, främja förnybart, en av fonderna till en investeringsfond för klimatet.

Avveckla kärnkraften kärnkraften_avveckla
Vi börjar med minst två reaktorer nästa mandatperiod, sedan tar vi resten.

Utgiftsområdesmotioner
Detta är motioner på olika utgiftsområden (UO) i regeringens budget. Rätt tekniska motioner, men viktiga sådana eftersom vi skriver exakt hur mycket mer pengar än regeringen vi anslår till olika åtgärder.

UO7 uo7
Vår satsning på ett nytt additionellt klimatbistånd på 4 miljarder kronor på tre år.

UO20 uo20
Våra satsningar på miljö, klimat, biologisk mångfald m m.

UO21 uo21
Energi, miljöteknikfond, 100 procent förnybart m m

UO22 uo22
Kommunikationer: inga nya motorvägar – pengarna till kollektivtrafik, järnväg och cykeltrafik. Vi lägger 8 miljarder mer än regeringen redan nästa år.

UO23 uo23_560
Areella näringar: Hur jordbruket ska ställas om, Hållbara matlandet – Sverige, färre djurtransporter och handlingsplan för färre djurförsök.


Publicerat

i

av

Kommentarer

3 svar till ”Motioner 2013-2014”

  1. Profilbild för Thord Kristiansson
    Thord Kristiansson

    Bra jobbat!

  2. […] Läs också vår klimatmotion ”Klimatpolitik inför warszawa och dess efterföljare”. […]

  3. […] Detta är bara några exempel. Läs vår klimatmotion och andra miljörelaterade motioner här. […]