De rödgröna borde tillsätta en klimatminister

Idag är min och Jonas artikel inne på DN-debatt. Läs den där eller nedan.

DN-debatt 2010-06-19

De rödgröna borde tillsätta en klimatminister
Vi rödgröna kommer att göra omfattande investeringar och satsningar för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser om vi vinner valet i höst. Vi vill att Sverige åter ska bli världsledande på området och visa att det går utmärkt att kombinera miljöansvar med att vara en modern industrination. De omfattande investeringar vi föreslår i ny järnväg, energisanering av bostäder, byggande av energisnåla hus, klimatinvesteringsprogram och satsningar på ren förnyelsebar elproduktion innebär att vi gör Sverige mer modernt och klimatsmart samtidigt som vi skapar tusentals nya arbeten.

Vi har lovat att minska utsläppen med 45 procent till 2020, vilket är bra mycket mer än den borgerliga regeringen. Dessutom kommer vi att göra detta utan att göra som den borgerliga regeringen, att köpa upp billiga utsläppskrediter i utvecklingsländerna. Så länge som varje svensk i genomsnitt släpper ut flera gånger mer växthusgaser än vad som är hållbart så måste vi sätta fokus på att få ner våra egna utsläpp. Vi kommer att tillskapa ett helt nytt klimatbistånd för att stödja de som drabbas av den rika världens utsläpp. Klimatbiståndet kommer inte, som med sittande regering, urholka det ordinarie biståndet. Biståndet ska finansieras från statsbudgeten samt genom nya finansieringskällor som avgifter på utsläppshandel och kanske också genom internationella avgifter från upptagen av fossila bränslen.

I klimatfrågan är skillnaden mellan de två blocken tydlig. Men får att de ambitiösa målsättningarna ska förverkligas krävs det att en rödgrön regering också i sin egen organisering visar att vi menar allvar. De rödgröna borde därför inrätta en egen ministerpost med tillhörande departement för klimatet. Genom inrättandet av en renodlad klimatminister, som inte ska ersätta miljöministern, skapas unika möjligheter att se till att målsättningarna förverkligas snabbast möjligt. En klimatminister ska ha det övergripande ansvaret för hela klimatfrågan från internationella förhandlingar på området till investeringar i kollektivtrafik och stöd till att energisanera bostäder. På så vis kan klassiska revirstrider som hindrar åtgärder för klimatet undvikas.

Det finns såvitt vi känner till redan fyra länder i världen som har renodlade klimatministrar, vid sidan av miljöministern: Australien, Belgien, Danmark och Storbritannien. Nya Zeeland, Grekland, Oman och Tonga har kombinerade miljö- och klimatministrar. Klimatfrågan är en ödesfråga för vår planet, den insikten måste prägla arbetet för en rödgrön regering.

Jens Holm (V), kandidat till riksdagen i Stockholm

Jonas Sjöstedt (V), kandidat till riksdagen i Västerbotten


Publicerat

i

av

Kommentarer

4 svar till ”De rödgröna borde tillsätta en klimatminister”

 1. Profilbild för John
  John

  Bra förslag. På sikt kommer det bli för mycket för en miljöminister att hantera om denne också måste ha klimatfrågorna. På det här viset kan det bli bättre tryck i klimatarbetet. Just vad som behövs!

 2. Profilbild för Kerstin Sagström
  Kerstin Sagström

  Ett alldeles utmörkt förslag som visar att de rödgröna verkligen vill något med sin klimatpolitik och inte bara kommer att ägna sig åt tom retorik, som den nuvarande regeringen, vid ett eventuellt regeringsskifte. Med en klimatminister kommer vi i Sverige att få större möjligheter att sätta tryck på att radikala åtgärder genomförs både på den nationella och internationella arenan.
  Jag föreslår V:s utmärkte talesman i klimatfrågor, Jens Holm, som kandidat till ämbetet

 3. […] tidigare EU-parlamentarikerna Jens Holm och Jonas Sjöstedt föreslår på DN-debatt idag att den kommande rödgröna regeringen inrättar […]

 4. […] Håll med om att tanken om att ha Mona Sahlin vid de globala klimatförhandlingarna, flankerad av Sveriges förste klimatminister är en kittlande tanke… När de borgerliga sänkte Köpenhamnskonferensen och lade skulden […]