Vad äter vi år 2050?

DNs ledare tar idag upp det faktum att världens efterfrågan på livsmedel kommer att fortsätta att öka kraftigt. År 2050 kommer världens köttkonsumtion att ha fördubblats från dagens nivå. Det innebär att allt mer vegetabilier kommer användas för att föda upp boskapsdjur och mindre till att direktförda människor. Redan idag hamnar en dryg tredjedel av världens spannmål i djurmagar. EUs överskott av livsmedel minskar stadigt. Nästa år kommer EU för första gången på femton år tillåta odling av de 10 procent av jordbruksmarken som hittills legat i träda.

DNs ledarredaktion efterfrågar – helt korrekt – en minskad köttkonsumtion och en grundläggande förändring av EUs jordbrukspolitik. Det gör de helt rätt i.

Tragiskt är bara att EU årligen finansierar köttindustrin med över 30 miljarder kronor. För några veckor sedan beslutade man att höja exportbidragen för griskött. För två år sedan var det exportbidragen för fågelkött som höjdes med 25 procent (dessutom med stöd av Sverige). Det är exempel på en extremt dålig och kontraproduktiv politik.

Handelsministern visar sitt rätta ansikte

Handelsminister Ewa Björling (en av de ministrar som har anlitat svart arbetskraft men fortfarande sitter kvar) tar bladet från munnen på DN-debatt idag. De som är kritiska till EUs s k EPA-avtal motarbetar utvecklingsländerna, enligt Björling. EPA, står för Economic Partnership Agreement, och är EUs handels- och samarbetsavtal med de forna kolonierna, de s k AVS-länderna (en stor del av länderna i Afrika och Karibien). EPA skulle kunna ha varit en bra sak om det inte vore för att de har utvecklats till nyliberala murbräckor av ländernas ekonomier. EU kräver att AVS-länderna ska avreglera alla s k handelshinder (det kan vara vissa avgifter som skyddar inhemsk produktion), medan EU förbehåller sig rätten att fortsätta att dumpa sitt jordbruksöverskott.

EPA-avtalen har förvärrats ytterligare när EU har börjat kräva avregleringar av utvecklingsländernas tjänstesektorer (det kan vara delar av den offentliga sektorn) och gynnsamma investeringsavtal för europeiska företag (som ex vis kan omöjliggöra jordreformer).

Det tragiska är att med vår borgerliga regering har Sverige blivit EUs kanske brutalaste medlemsländer i handelsfrågorna; ”allt ska avregleras – inget får skyddas”. EU-kommissionen ser Sverige som sin absolut närmast allierade i handelsfrågorna (detta har kommissionsbyråkrater berättat på möten med oss EU-parlamentariker). Då ska man komma ihåg att det är EU-kommissionen som har drivit på åt detta nyliberala håll. Den här politiken skulle möjligen kunna funka om handel var ett schysst spel mellan jämbördiga parter, men så är det tyvärr inte. Och det är i synnerhet inte så när EU har kvar sina jordbrukssubventioner och dumpar sitt överskott med exportbidrag.

Jag önskar att jag kunde skriva att Ewa Björling borde läsa på bättre, men tyvärr är det nog just så här dålig vår svenska handelspolitik är idag. Ju fler avregleringar och desto mer privilegier till storföretagen, det är var Sverige driver på EU-nivå. Det kommer inte hjälpa någon fattig bonde i Afrika. Tyvärr.

Läs mer hos Forum Syd (en av de organisationer Björling kritiserar).

Carlgren vik dig inte för flygindustrin!

Flygets utsläpp av växthusgaser växer lavinartat. Senare idag ska EUs miljöministrar komma överens om krav på flyget. Just nu ser det rätt illa ut och man är långt från de modesta krav som EU-parlamentet röstade igenom i november. Läs mitt pressmeddelande nedan.
 

Carlgren vik dig inte för flygindustrin!
EU:s miljöministrar ska i eftermiddag komma överrens om vilka krav som ska gälla för flygen när de ska tas med i EU:s system för handel för utsläpp av växthusgasen koldioxid. Enligt de uppgifter vi har så är kraven dock långt lägre än vad EU-parlamentet krävde i november och vad som redan gäller för övrig industri i handeln med utsläppsrätter.

Ministrarna förväntas komma överrens om att flygets tak för koldioxidutsläpp ska ligga på 100 procent av utsläppen under åren 2004-2006. Andelen utsläppsrätter som ska auktioneras ut landar på runt 10 % medan resten delas ut gratis. Startdatum för flygets utsläppshandel föreslås bli inte förrän 2012 eller 2013.

Andra sektorer som redan omfattas av EU:s utsläppshandel ligger i linje med Kyotoprotokollet, vilket innebär en minskning med åtta procent jämfört med 1990 års nivåer. De utsläppsnivåer som ministrarna idag diskuterar är avsevärt högre, flygindustrin kommer att få fortsätta släppa ut den mängd koldioxid som de släppte ut under åren 2004-2006. EU-parlamentet röstade för att 75% av utsläppsrätterna ska släppas ut gratis medan rådet hamnar på hela 90%. Startdatumet har varit en knäckfråga för medlemsländerna och många har hellre sett en tidigare start för flyget att ta sitt klimatansvar.

 – Jag blir oerhört besviken om dessa låga krav som miljöministrarna just nu diskuterar blir verklighet, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker. Det är sorgligt att Andreas Carlgren inte har stått på sig mer och verkat för en lagstiftning som tar den globala uppvärmningen på allvar. För inte ens en vecka sedan på Bali gav EU sitt stöd till FN:s klimatpanels senaste rapport om att de industrialiserade länderna bör minska sina utsläpp av växthusgaser med 25-40% till 2020 för att undvika en klimatkatastrof. Med den överenskommelse som verkar nås idag har vi ingen chans att nå sådana mål.

 – Att dela ut 90% av utsläppsrätterna gratis går helt emot principen om att förorenaren betalar och skapar inga som helst incitament för flygindustrin att själva försöka minska sina utsläpp genom investeringar i renare teknologi. Auktionering är det mest ekonomiskt effektiva och betydligt mer rättvist, säger Holm. Jag tänker att fortsätta att strida för detta när EU-parlamentet ska ge sina synpunkter på denna överenskommelse i en andra läsning under våren.

Jens Holm är ansvarig för frågan om flygets utsläppsrätter för EU-parlamentets vänstergrupp GUE/NGL, och ledamot i det tillfälliga klimatutskottet.

För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: 0768 470 328, eller belgisk mobil: +32 498 598 053.
Lisa Ekstrand, politisk rådgivare, +32 485 489661

Borgarna fortsätter sin ökenvandring

Glädjande nya opinionssiffror. S, v och mp leder med över 20 procentenheter mot regeringspartierna. Det är förstås logiskt att regeringspartierna rasar. Vem gillar nedskärningar? Men jag oroas över vad som kan hända 2009 och valåret 2010, räkna med att det kommer regna manna över folket. Då kommer också sossarna lansera sin politik, och tyvärr tror jag inte att det kommer bli något lyft. S går framåt just nu på att inte synas. Det är intressant, men säger en hel del om det partiet: Tyvärr visionslöst och högeranpassat.

Folkpartietpartiet och vänsterpartiet är nu lika små: 5,2 procent. Trist att det inte lyfter för mitt eget parti. (V)i har ju en extremt bra politik. Efter nyår drar vi igång vår folkomröstningskampanj mot EUs grundlag. Då blir det fart. Det kan jag lova!

Ett sånt här EU kan vi inte vara med i

EG-domstolens dom i Vaxholmsfallet har just kommit. De oavsättliga juristerna i Luxemburg underkänner inte bara Byggnads stridsåtgärder mot Laval, utan hela den svenska modellen på arbetsmarknaden. Om det tydligen inte är OK att protestera mot att företag inte respekterar svenska avtal och lagar, vad får vi då protestera mot? Strejker, blockader och sympatiåtgärder är de verktyg som de svenska facken har för att garantera att kollektivavtal och andra överenskommelser ska gälla.

EU-domen spelar nyliberalerna i händerna och ger oss ännu ett argument för att inte vara med i denna union. Jag önskar att svenska LO kunde uttala sig lite tydligare. I Danmark kallar byggfackens samarbetsorganisation domen för en ”nyliberal bomb direkt in på arbetsmarknaden”. Lars Ohly menar att domen öppnar för social dumping. Dessvärre har de rätt. Blir det inte bättre än så är EU inget att vara med i.

IPCC Sharpens Its Warning on Greenland Melting

The first part of the fourth assessment report of the IPCC, the UN’s panel on climate change, was published in February. This report (known internally as AR4-WG1, Assessment Report 4 – Working Group 1) warned that sea levels could rise by 20-60 cm this century, and as much as seven meters in the very long term. This is the result of deglaciation and rising water temperatures (warm water taking up more space than cold). This prediction soon met criticism from glacier experts and other climate researchers who actually work out on the melting ice. The rise in levels will be much faster and much worse, according to them.

 isberg_vatten.jpg

Even though I’m no expert, I was able to clearly see the speed of the deglaciation on Greenland last summer. The world’s largest glacier, the Jacobshavn Glacier, has doubled its deglaciation speed over the past ten years. In Disco Bay, the sea where the glacier dumps as much ice and fresh water as the entire city of New York uses in a year, the water temperature rose from 3°C to 7°C between 2002 and 2007.
 isberg_underifr.jpg

 

A few weeks ago, the IPCC was forced to re-evaluate its cautious stance on the rise in sea levels, and published an updated climate change report (called the Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report, released 17 November). With respect to the earlier conclusions on Greenland and the polar regions, they write that the rise of sea levels in the two areas “may be larger than projected.” The reason for this revision was new observations from Greenland and the Arctic: in the words of the report, “This is because dynamical processes seen in recent observations but not fully included in ice-sheet models assessed in AR4 could increase the rate of ice loss”” (i.e., the report released earlier in the year; see p.20).

Translated from the IPCC’s academic prose, this means quite simply,”We were wrong in February. In all likelihood deglaciation in Greenland and elsewhere will lead to much greater increases in sea level than we ever dreamed of. And these major rises can occur within this century, as opposed to what we predicted in February.”

How much, then, can sea levels rise as a result of deglaciation and the ever warmer water? In the earlier report, AR4-WG1, they spoke of a range of 20-60 cm.

ipcc_feb.jpg 
Old IPCC-report, maximum sea rise until 2100; 0,59 cm.
In the revised report from November, on the other hand, they are clearer. There they write, “… causing an eventual sea level rise much larger than projected for the 21st century. The eventual contributions from Greenland ice sheet loss could be several metres…” (emphasis added; see p.21 of the Synthesis Report). So, in the later report, they speak of rising sea levels of several meters. As early as 2015 the level can have risen by 1.4 meters. If that were to happen, you could write off a large part of the world’s communities in coastal areas. Millions of people would become climate change refugees.

ipcc_nov_2.jpg
Revised IPCC report, sea rise could be much bigger.
The IPCC’s revised estimates are extremely worrisome. If they were altogether too cautious in their initial judgement of deglaciation in Greenland, one can wonder: Is the same true in other areas? Is the IPCC intentionally cautious in order to protect their academic integrity; to avoid being accused of crying “Wolf” once too often? But if they issue a warning too late, well, then it may just be too late!

Jens Holm
 
 

IPCC skärper varningarna om Grönland och avsmältningen

I februari kom den första delen av FNs klimatpanels, IPCC, fjärde utvärderingsrapport om klimatförändringarna (den brukar internt kallas AR4-WGI; Assessment Report 4-Working Group 1). Den varnade för att havsnivåerna i världen kunde höjas med 20-60 cm det närmaste århundradet, på mycket lång sikt sju meter. Detta som en följd av avsmältningen och höjning av vattentemperaturen (varmt vatten tar större yta än kallt). Denna förutsägelse skulle snart kritiseras av glaciärexperter och andra klimatforskare som bokstavligen arbetar på ute på de smältande isarna. Höjningen kommer gå mycket fortare och bli mycket värre, ansåg de.

 isberg_vatten.jpg

Utan att vara expert märkte jag den enorma avsmältningshastigheten själv på Grönland i somras. Världens största glaciär, Jacobshavnsglaciären, har fördubblat sin avsmältningshastighet de senaste tio åren. Dessutom har nya avsmältningsrekord slagits bara det senaste året. Vattentemperaturen i Discobukten, havet där glaciären varje dag kalvar ut lika mycket is och färskvatten som hela New York förbrukar på ett år (!), har stigit från +3 till +7 C mellan 2002-2007.

 isberg_underifr.jpg
För några veckor sedan var IPCC tvungna att frångå sin försiktiga hållning om havsnivåhöjningarna och publicerade en uppdaterad klimatrapport (den s k Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report, från den 17 november). Angående sina tidigare slutsatser om Grönland och Antarktis skriver man att havsnivåhöjningen från de två områdena ”may be larger than projected”. Orsaken till denna revidering var just nya rön från Grönland och Arktis: ”This is because ice dynamical processes seen in recent observations but not fully included in ice sheets models assessed in AR4 could increase the rate of ice loss” [AR4 är alltså rapporten som släpptes tidigare i år] (sid 20).

Översatt från IPCCs akademikerprosa betyder det helt enkelt: Vi hade fel i februari. Med största sannolikhet leder Grönland och andra avsmältningar till mycket större höjningar av havsnivåerna än vi vågat drömma om. Och dessa kraftiga höjningar kan ske inom detta århundrade, i strid med vad vi förutsåg i februari.

Hur högt kan då havet stiga som en följd av avsmältningen och det allt varmare vattnet? I den tidigare rapporten, AR4-WGI, talade man om ett spann på 20 till max 60 centimeter.

ipcc_feb.jpg
Tidigare IPCC-syn på höjning av världshavsnivån, max 59 cms höjning de kommande 100 åren.
I den reviderade rapporten från november är man emellertid tydligare. Man skriver att smältningen av isarna: ”… causing an eventual sea level rise much larger than projected for the 21st century. The eventual contributions from Greenland ice sheet loss could be several metres…” [min fetning, sid 21 i Synthesis Report]. I den senare rapporten talar man alltså om möjliga höjningar av havsnivåerna på flera meter. Bara till 2015 kan nivån höjas med 1,4 meter. Skulle det inträffa kan man glömma en stor del av världens kustnära bebyggelse. Miljontals människor skulle bli klimatflyktingar.

  ipcc_nov_2.jpg
Reviderad IPCC-syn på höjning av världshavsnivån. Havshöjningen blir större än man tidigare trott.
IPCCs reviderade slutsatser är mycket oroväckande. Om de var alldeles försiktiga i bedömningen av avsmältningen på Grönland undrar man: Ser det likadant ut på andra områden? Är IPCC medvetet försiktiga för att värna sin akademiska integritet? För att inte bli anklagade för att ropa vargen kommer en gång för mycket? Men om man varnar för sent, ja, då kan det vara just för sent. Det är just vad Andeas Malm varnar för i ”Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent”. Man får hoppas att han har fel.

DN har förresten en artikel idag på samma tema.

IPCC skärper varningarna om avsmältningen

I februari kom den första delen av FNs klimatpanels, IPCC, fjärde utvärderingsrapport om klimatförändringarna (den brukar internt kallas AR4-WGI; Assessment Report 4-Working Group 1). Den varnade för att havsnivåerna i världen kunde höjas med 20-60 cm det närmaste århundradet, på mycket lång sikt sju meter. Detta som en följd av avsmältningen och höjning av vattentemperaturen (varmt vatten tar större yta än kallt). Denna förutsägelse skulle snart kritiseras av glaciärexperter och andra klimatforskare som bokstavligen arbetar på ute på de smältande isarna. Höjningen kommer gå mycket fortare och bli mycket värre, ansåg de.

 isberg_vatten.jpg

Utan att vara expert märkte jag den enorma avsmältningshastigheten själv på Grönland i somras. Världens största glaciär, Jacobshavnsglaciären, har fördubblat sin avsmältningshastighet de senaste tio åren. Dessutom har nya avsmältningsrekord slagits bara det senaste året. Vattentemperaturen i Discobukten, havet där glaciären varje dag kalvar ut lika mycket is och färskvatten som hela New York förbrukar på ett år (!), har stigit från +3 till +7 C mellan 2002-2007.

 isberg_underifr.jpg
För några veckor sedan var IPCC tvungna att frångå sin försiktiga hållning om havsnivåhöjningarna och publicerade en uppdaterad klimatrapport (den s k Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report, från den 17 november). Angående sina tidigare slutsatser om Grönland och Antarktis skriver man att havsnivåhöjningen från de två områdena ”may be larger than projected”. Orsaken till denna revidering var just nya rön från Grönland och Arktis: ”This is because ice dynamical processes seen in recent observations but not fully included in ice sheets models assessed in AR4 could increase the rate of ice loss” [AR4 är alltså rapporten som släpptes tidigare i år] (sid 20).

Översatt från IPCCs akademikerprosa betyder det helt enkelt: Vi hade fel i februari. Med största sannolikhet leder Grönland och andra avsmältningar till mycket större höjningar av havsnivåerna än vi vågat drömma om. Och dessa kraftiga höjningar kan ske inom detta århundrade, i strid med vad vi förutsåg i februari.

Hur högt kan då havet stiga som en följd av avsmältningen och det allt varmare vattnet? I den tidigare rapporten, AR4-WGI, talade man om ett spann på 20 till max 60 centimeter.

ipcc_feb.jpg
Tidigare IPCC-syn på höjning av världshavsnivån, max 59 cms höjning de kommande 100 åren.
I den reviderade rapporten från november är man emellertid tydligare. Man skriver att smältningen av isarna: ”… causing an eventual sea level rise much larger than projected for the 21st century. The eventual contributions from Greenland ice sheet loss could be several metres…” [min fetning, sid 21 i Synthesis Report]. I den senare rapporten talar man alltså om möjliga höjningar av havsnivåerna på flera meter. Bara till 2015 kan nivån höjas med 1,4 meter. Skulle det inträffa kan man glömma en stor del av världens kustnära bebyggelse. Miljontals människor skulle bli klimatflyktingar.

  ipcc_nov_2.jpg
Reviderad IPCC-syn på höjning av världshavsnivån. Havshöjningen blir större än man tidigare trott.
IPCCs reviderade slutsatser är mycket oroväckande. Om de var alldeles försiktiga i bedömningen av avsmältningen på Grönland undrar man: Ser det likadant ut på andra områden? Är IPCC medvetet försiktiga för att värna sin akademiska integritet? För att inte bli anklagade för att ropa vargen kommer en gång för mycket? Men om man varnar för sent, ja, då kan det vara just för sent. Det är just vad Andeas Malm varnar för i ”Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent”. Man får hoppas att han har fel.

DN har förresten en artikel idag på samma tema.