Vad äter vi år 2050?

DNs ledare tar idag upp det faktum att världens efterfrågan på livsmedel kommer att fortsätta att öka kraftigt. År 2050 kommer världens köttkonsumtion att ha fördubblats från dagens nivå. Det innebär att allt mer vegetabilier kommer användas för att föda upp boskapsdjur och mindre till att direktförda människor. Redan idag hamnar en dryg tredjedel av världens spannmål i djurmagar. EUs överskott av livsmedel minskar stadigt. Nästa år kommer EU för första gången på femton år tillåta odling av de 10 procent av jordbruksmarken som hittills legat i träda.

DNs ledarredaktion efterfrågar – helt korrekt – en minskad köttkonsumtion och en grundläggande förändring av EUs jordbrukspolitik. Det gör de helt rätt i.

Tragiskt är bara att EU årligen finansierar köttindustrin med över 30 miljarder kronor. För några veckor sedan beslutade man att höja exportbidragen för griskött. För två år sedan var det exportbidragen för fågelkött som höjdes med 25 procent (dessutom med stöd av Sverige). Det är exempel på en extremt dålig och kontraproduktiv politik.


Publicerat

i

av

Etiketter: