Carlgren vik dig inte för flygindustrin!

Flygets utsläpp av växthusgaser växer lavinartat. Senare idag ska EUs miljöministrar komma överens om krav på flyget. Just nu ser det rätt illa ut och man är långt från de modesta krav som EU-parlamentet röstade igenom i november. Läs mitt pressmeddelande nedan.
 

Carlgren vik dig inte för flygindustrin!
EU:s miljöministrar ska i eftermiddag komma överrens om vilka krav som ska gälla för flygen när de ska tas med i EU:s system för handel för utsläpp av växthusgasen koldioxid. Enligt de uppgifter vi har så är kraven dock långt lägre än vad EU-parlamentet krävde i november och vad som redan gäller för övrig industri i handeln med utsläppsrätter.

Ministrarna förväntas komma överrens om att flygets tak för koldioxidutsläpp ska ligga på 100 procent av utsläppen under åren 2004-2006. Andelen utsläppsrätter som ska auktioneras ut landar på runt 10 % medan resten delas ut gratis. Startdatum för flygets utsläppshandel föreslås bli inte förrän 2012 eller 2013.

Andra sektorer som redan omfattas av EU:s utsläppshandel ligger i linje med Kyotoprotokollet, vilket innebär en minskning med åtta procent jämfört med 1990 års nivåer. De utsläppsnivåer som ministrarna idag diskuterar är avsevärt högre, flygindustrin kommer att få fortsätta släppa ut den mängd koldioxid som de släppte ut under åren 2004-2006. EU-parlamentet röstade för att 75% av utsläppsrätterna ska släppas ut gratis medan rådet hamnar på hela 90%. Startdatumet har varit en knäckfråga för medlemsländerna och många har hellre sett en tidigare start för flyget att ta sitt klimatansvar.

 – Jag blir oerhört besviken om dessa låga krav som miljöministrarna just nu diskuterar blir verklighet, säger Jens Holm (v), EU-parlamentariker. Det är sorgligt att Andreas Carlgren inte har stått på sig mer och verkat för en lagstiftning som tar den globala uppvärmningen på allvar. För inte ens en vecka sedan på Bali gav EU sitt stöd till FN:s klimatpanels senaste rapport om att de industrialiserade länderna bör minska sina utsläpp av växthusgaser med 25-40% till 2020 för att undvika en klimatkatastrof. Med den överenskommelse som verkar nås idag har vi ingen chans att nå sådana mål.

 – Att dela ut 90% av utsläppsrätterna gratis går helt emot principen om att förorenaren betalar och skapar inga som helst incitament för flygindustrin att själva försöka minska sina utsläpp genom investeringar i renare teknologi. Auktionering är det mest ekonomiskt effektiva och betydligt mer rättvist, säger Holm. Jag tänker att fortsätta att strida för detta när EU-parlamentet ska ge sina synpunkter på denna överenskommelse i en andra läsning under våren.

Jens Holm är ansvarig för frågan om flygets utsläppsrätter för EU-parlamentets vänstergrupp GUE/NGL, och ledamot i det tillfälliga klimatutskottet.

För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: 0768 470 328, eller belgisk mobil: +32 498 598 053.
Lisa Ekstrand, politisk rådgivare, +32 485 489661


Publicerat

i

av

Etiketter: