Handelsministern visar sitt rätta ansikte

Handelsminister Ewa Björling (en av de ministrar som har anlitat svart arbetskraft men fortfarande sitter kvar) tar bladet från munnen på DN-debatt idag. De som är kritiska till EUs s k EPA-avtal motarbetar utvecklingsländerna, enligt Björling. EPA, står för Economic Partnership Agreement, och är EUs handels- och samarbetsavtal med de forna kolonierna, de s k AVS-länderna (en stor del av länderna i Afrika och Karibien). EPA skulle kunna ha varit en bra sak om det inte vore för att de har utvecklats till nyliberala murbräckor av ländernas ekonomier. EU kräver att AVS-länderna ska avreglera alla s k handelshinder (det kan vara vissa avgifter som skyddar inhemsk produktion), medan EU förbehåller sig rätten att fortsätta att dumpa sitt jordbruksöverskott.

EPA-avtalen har förvärrats ytterligare när EU har börjat kräva avregleringar av utvecklingsländernas tjänstesektorer (det kan vara delar av den offentliga sektorn) och gynnsamma investeringsavtal för europeiska företag (som ex vis kan omöjliggöra jordreformer).

Det tragiska är att med vår borgerliga regering har Sverige blivit EUs kanske brutalaste medlemsländer i handelsfrågorna; ”allt ska avregleras – inget får skyddas”. EU-kommissionen ser Sverige som sin absolut närmast allierade i handelsfrågorna (detta har kommissionsbyråkrater berättat på möten med oss EU-parlamentariker). Då ska man komma ihåg att det är EU-kommissionen som har drivit på åt detta nyliberala håll. Den här politiken skulle möjligen kunna funka om handel var ett schysst spel mellan jämbördiga parter, men så är det tyvärr inte. Och det är i synnerhet inte så när EU har kvar sina jordbrukssubventioner och dumpar sitt överskott med exportbidrag.

Jag önskar att jag kunde skriva att Ewa Björling borde läsa på bättre, men tyvärr är det nog just så här dålig vår svenska handelspolitik är idag. Ju fler avregleringar och desto mer privilegier till storföretagen, det är var Sverige driver på EU-nivå. Det kommer inte hjälpa någon fattig bonde i Afrika. Tyvärr.

Läs mer hos Forum Syd (en av de organisationer Björling kritiserar).


Publicerat

i

av

Etiketter: