Klimatpolitik för vanligt folk

Läs mitt senaste inlägg i Syre eller nedan.

Klimatpolitik för vanligt folk
Syre, 2023-10-30

Det är ledsamt att bevittna den nedmontering av miljöpolitiken som dagens SD-stödda regering nu utför. Bränsleskatter sänks och utsläppen ökar, kommunernas framgångsrika stadsmiljöavtal avskaffas, mindre järnväg byggs, färre naturområden skyddas och Miljödepartementet har som bekant redan skrotats. Ja, vad ska regeringen med ett miljödepartement till om de inte har nån miljöpolitik?

Men minst lika upprörande är att de gör detta i namnet av att det skulle vara bra för ”vanligt folk”. Tidöpartierna försöker etablera ett narrativ om klimatomställningen som en elitkonspiration som gör livet eländigt för vanligt folk. Alldeles som att klimatomställningen skulle vara ett större hot än klimatkrisen i sig.

Det här är förstås helt uppåt väggarna. Låt oss därför visa hur klimatomställningen nästan alltid också blir bra rättvisepolitik.

En bränsleskattesänkning gynnar inte studenter, ensamstående mödrar eller andra låginkomsttagare. Många äger överhuvudtaget inte en egen bil, utan reser kollektivt eller går och cyklar. Istället för Tidöpartiernas bränsleskattesänkning tar vi de 6,5 miljarder den kostar och kompenserar de som bor i glesbygd med, låt säga, 10 000 kronor vardera. Det kommer ändå bli gott om pengar över som vi kan pumpa in i kollektivtrafiken.

Med en rejäl satsning på kollektivtrafiken får vi också ett lyft både för jämlikheten och klimatet. I Tyskland har enhetstaxan i kollektivtrafiken, det så kallade Tysklandskortet, varit en succé. Med ett Sverigekort skulle det bli lättare att ta bussen eller spårvagnen oavsett om du bor i Gävle eller Göteborg. Priset skulle kunna ligga på 500 kronor i månaden, barn och unga gratis. Pengar finns om vi låter bli att subventionera bilismen.

Låt oss minska de rikas konsumtionsutrymme med höjda skatter på höga inkomster, kapital, arv och gåvor samt en rejäl flygskatt. Följden kommer att bli färre inköp av stora bilar och neddragning på shoppingresor till London och New York. Det är klok politik både för jämlikhet och klimat.

Med en satsning på 100 procent förnybar energi får vi lägre elpriser för både konsumenter och företag. Utbyggnaden kan finansieras med skatter på energibolagens och bankernas övervinster. Kom ihåg att utbyggnad av sol och vind går så mycket snabbare och är billigare än kostsamma kärnkraftsprojekt.

Istället för att fortsätta med subventionering av byggande av pooler och nya kök borde ROT-bidraget gå till att rusta upp miljonprogrammens bostäder och till lokaler som skolor, bibliotek och idrottshallar. Med ett tydligt klimatfokus skulle vi få både minskad energianvändning och trevligare lokaler att vistas i. Självklart skulle vi passa på att lägga solceller på taken när vi ändå är i gång och renoverar.

Istället för en skogspolitik som ensidigt gynnar de stora skogsbolagen behöver vi ett skogsbruk som inte kalhugger skogen och gör landsbygdsborna till stora förlorare när skogarna förvandlas till plantager. Med levande skogar med stor biologisk mångfald kan ekoturism främjas och många lokala jobb skapas på orter som arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) aldrig satt sin fot i.

En klimatomställning för vanligt folk, helt enkelt. Låt inte Tidömaffian äga narrativet.

Jens Holm

Tumme upp
Alla goda äpplen på svenska träd

Tumme ned
Hamas bestialiska attack och Israels fortsatta ockupation och massdödande.


Publicerat

i

av