Bra miljöbeslut på Vkongressen

Vilken Vänsterhelg det har varit! En massa bra beslut för miljön och klimatomställningen har fattats på Vänsterpartiets kongress nu i helgen. Nu har vi en valplattform som tydligt sätter fokus på rättvis klimatomställning och stärkt biologisk mångfald. Hela valplattformen, med kongressens ändringar kan läsas här.

Några av de viktigaste motionerna som röstades igenom kan du läsa nedan. Inom parantes röstsiffrorna:

E 113 (Ja: 124 Nej: 97)
Skogens roll att naturligt minska och lagra utsläpp behöver stärkas och torrlagda våtmarker som läcker utsläpp ska återställas.

E 115 (Ja: 151 Nej: 62)
För att uppnå klimatmålen behöver skogens funktion som kolsänka bevaras de kommande decennierna, därför behöver kalhyggesbruket fasas ut. Den skog som avverkas måste användas klokt där endast restprodukter ska användas till biobränsle.

E 181 (Ja: 134 Nej 86)
Att som individ försöka minska sin klimat- och miljöpåverkan är bra, men det kommer aldrig att räcka. Vi måste ta oss an klimatkrisen som samhälle. Mycket av det vi konsumerar behöver vi för att leva bra liv – mat, kläder, boende och resor – men sättet sakerna och energin framställs på behöver ändras. För de flesta av oss sker en stor del av konsumtionen och resandet för att hållbara alternativ saknas. Det gäller inte minst på landsbygden. Det är samhället och politikens ansvar att se till att alternativen finns. Där inte teknikskiften räcker för att minska utsläppen måste konsumtionen styras bort från det smutsiga och alla ges förutsättningar att leva mer hållbart. Vi ser ett hållbart liv som ett bättre liv. Kortare arbetsdagar med mer tid för relationer och egna intressen, produkter som håller och lätt kan återanvändas och delas istället för slit- och släng. Renare storstadsluft, billig och fungerande tåg- och kollektivtrafik. Hälsosammare mat från vår egna svenska landsbygd. Men för ett fåtal är konsumtion en livsstil av ett liv i lyx och överflöd. Den rikaste procenten släpper ut 10 gånger mer utsläpp än en majoritet av befolkningen. Det är denna elit som behöver dra ner sin konsumtion och mest.

E 345 (Ja: 136 Nej: 85)
Arbetare, som idag är anställda i privata företag och offentlig verksamhet ska inte drabbas av
arbetslöshet när samhället ställer om från fossilberoende. Deras yrkeskompetens behövs också i den
gröna omställningen, men för att kunna hantera de nya gröna jobben behövs massiva satsningar på
omställningsstöd, kompetensutveckling och utbildning i vad hållbar samhällsutveckling innebär.

Många fler beslut togs än dessa.
Nu kan vi se fram emot att göra en fantastisk valrörelse.
Röd politik för grön omställning!

Vänsterpartiets kongressida kan du läsa alla motioner och ta del av alla kongresshandlingar.Publicerat

i

av

Kommentarer

2 svar till ”Bra miljöbeslut på Vkongressen”

  1. Profilbild för Kjell Prytz
    Kjell Prytz

    Fantastiskt bra, Jens. Det är även demokratiskt viktigt att nu finns det ett klimatparti att rösta på.

  2. Profilbild för jensholm

    Tack för det Kjell.