Miljöhänsynen i skogen måste gå först

Jag skriver tillsammans med Malin Björk (V) och Elin Segerlind (V) om vikten av att vårda skogen bättre. Sverige har alldeles för länge låtit kortsiktiga produktionsintressen överordnas miljöhänsyn. Hög tid att ändra på det! Vårt inlägg är ett svar till Centerpartiet. Läs vårt inlägg på DN-debatt eller nedan.

Enkelspårigt låta produktionsintressena i skogen gå före miljöhänsynen
Dagens Nyheter debatt 2021-04-26

Ledande centerpartister hävdar att debatten om skogen och bioenergin är ”enkelspårig”. Detta med anledning av DN:s, som vi tycker, utmärkta artikelserie som belyst de stora brister i skogsbruket som finns i Sverige och andra länder. Frågan är naturligtvis extra aktuell nu när EU-kommissionen just lagt fram sitt förslag till lista på hållbara investeringar, den så kallade taxonomin. Där har den svenska regeringen framgångsrikt lobbat för att det svenska skogsbruket ska klassas som hållbart.
Men sanningen är att skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald samt sociala och kulturella värden under lång tid skymts av ekonomiska intressen. Om det är något som varit enkelspårigt så är det just att miljöhänsynen varit underställd produktionsintressena i skogen.

Med sin artikel tydliggör Centern att partiets fokus är lika enkelspårigt. Enligt C förbättras skogens biologiska mångfald ständigt och det långsiktigt bästa vi kan göra för klimatet är att avverka skogen. Finns det något som enligt C ska förbättras så är det att äganderätten måste stärkas. Tyvärr verkar det också vara S- och MP-regeringens inriktning. Det svenska skogsbruket är enligt deras uppfattning redan hållbart. Vägen framåt är enligt dem stärkt äganderätt och ökad frivillighet för skogsägarna när det gäller skogsskyddet.

Det är en märklig hållning från partier som vill framstå som gröna. Den svenska skogen består till stor del av monokulturer och kalhyggen. Nyligen konstaterade både regeringen och Skogsstyrelsen att utvecklingen av miljömålet Levande skogar är negativ. Det beror bland annat på att skogar med höga naturvärden fortsätter att avverkas och att livsmiljöer för känsliga arter minskar. Över 2000 skogslevande arter hotas av utrotning eller har kraftigt minskat. Den enskilt största orsaken till det är det intensiva och ohållbara skogsbruket.

Vänsterpartiet är varken emot privat äganderätt eller inslag av frivillighet inom skogsbruket. Men hur våra skogar brukas angår oss alla. Fungerande ekosystem och bevarad biologisk mångfald är grunden för vår framtida välfärd. När skogen kan bidra till att motverka klimatkrisen måste det ske inom ramen för ekosystemens bärkraft. Det kan vara hållbart att nyttja bioenergi från restprodukter från skogen, men bara om vi bedriver ett ekologiskt hållbart skogsbruk och tydligt bokför klimatpåverkande utsläpp från biobränslen.

När skogsbolagen vill försvaga skogsskyddet och öka arealen produktionsskog som ett sätt att lösa klimatkrisen är det inte ett hållbart samhälle man försöker bygga i första hand. Det är ökad ekonomisk lönsamhet som eftersträvas. För att värna ett hållbart skogsbruk behövs regleringar. Skogsägare som bedriver hållbara skogsbruk ska inte missgynnas ekonomiskt jämfört med de som sänker ambitionerna på grund av bristande regelverk. Ett framtida hållbart skogsbruk är möjligt genom skärpt miljöhänsyn, stöd för omställning till kalhyggesfritt skogsbruk och ökat skydd för våra kvarvarande skogar med höga naturvärden.

Malin Björk (V), EU-parlamentariker

Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson

Elin Segerlind (V), miljöpolitisk talesperson


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Miljöhänsynen i skogen måste gå först”

 1. Profilbild för stellanfelix
  stellanfelix

  Hej – Jättebra.

  Vi i klimat-riksdagen kommer med en första mkt grov sammanfattning av Sveriges territoriella Kol-budget ”all-inclusive”.
  En andra sammanställning kommer framåt jul.
  Där framgår skogens mycket stora roll i kolbudgeten och värdet av att (i varje fall fram till 2040-50) minska avverkningen ex. för att kompensera de andra utsläpp vi ev. Inte fixar.
  Det handlar inte om stora områden – 25 % av vår skog tar upp våra samtliga kol-utsläpp idag.
  Bl.a. behöver ju bygget av snabb-tåg kompenseras på nåt sätt liksom vår cement-industri under en period.
  Stellan