Nu ser vi till att Gretas kamp inte varit förgäves

Jag skriver i Effekt magasin idag om den växande folkrörelsen för klimatet och vikten av att den omsätts i politisk handling. Läs där eller nedan.

Nu ser vi till att Gretas kamp inte varit förgäves
Effekt, 2018-09-08
Diskussionen var inte helt enkel i Miljö- och jordbruksutskottet för ett par veckor sedan. Jag hade uppmanat utskottets ledamöter inklusive landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att gå ut och träffa 15-åriga Greta Thunberg som då just inlett sin skolstrejk för klimatet utanför riksdagens lokaler. ”Men ska inte barn vara i skolan?”, frågade en kollega på den rödgröna sidan. ”Om hon får bryta mot lagen då kan väl jag strunta i att betala skatt?”, invände en ledamot på högerflanken.

Men Greta strejkar inte för att hon vill ha mer pengar i plånboken, inte heller för att det är kul att strunta i skolan. Hon strejkar för att vi alla ska ha en planet att leva på i morgon och i övermorgon. Och så länge som vi vuxna sviker kommande generationer, genom att inte ta ansvar för våra utsläpp, är det svårt att med trovärdighet säga att hon måste följa skolplikten och vara i skolan i stället för att kämpa för planeten.

Endast vår diskussion i Miljö- och jordbruksutskottet visar att Gretas kamp inte varit förgäves. Det här blev som ett gnagande gruskorn i dojan, det gick inte att hitta bra argument till varför kommande generationer inte ska få strejka för klimatet. Nu, med en dag kvar till valet, har Greta och alla andra engagerade medborgare rätt att avkräva oss politiker svar på den lika raka som uppfordrande frågan:

Hur tänker ni lämna efter er ett samhälle där kommande generationer också kan leva goda liv?

Mitt och Vänsterpartiets svar på det är att vi kommer göra allt för att minskade utsläpp finns med i allt vi gör. Vi behöver göra långt mycket mer än vad vi tidigare trott varit tillräckligt. Några saker:

1. Det är bra med en klimatlag- och ramverk, men mycket mer måste göras. Målen måste skärpas och framför allt måste vi ha tydliga styrmedel på plats som gör att vi minskar utsläppen så att vi uppnår nollutsläpp senast 2040.

2. Vi vill reglera bort våra utsläpp. Alltför länge har ansvaret för omställningen lagts på enskilda individer eller en abstrakt marknad. Men det är ju vi politiker som har makten. Vi kan lagstifta bort försäljning av fossilt drivna bilar, något vi vill göra. Som ägare av kommunala och statliga bolag kan vi se till att förbränning av kol, olja och fossilgas upphör snarast. Vi kan uppdra åt våra myndigheter att agera inom ramen för klimatlagen. Då skulle Försvarsmakten sluta att motarbeta vindkraft och Trafikverket skulle få planera för järnväg och cykelinfrastruktur i stället för nya motorvägar.

3. Vi kan investera oss ur klimatkrisen. Omställningen kommer inte vara gratis. Vi i Vänsterpartiet vill ha en grön investeringsbank med minst 100 miljarder i eget kapital som ska ha en enda uppgift: Hitta de bästa investeringsobjekten som så snabbt som möjligt tar Sverige mot nollutsläpp. En grön investeringsbank? Ja, vi vet att det funkar. Vi inspireras av Storbritannien som inrättade en sådan bank 2012 och som sedan dess har lett stora delar av klimatomställningen i landet.

4. På tal om pengar. Vi ska se till att våra pensioner blir hållbara genom nya placeringsdirektiv till våra AP-fonder. Det är lika orimligt som ohållbart att de är fulla med placeringar hos bolag som BP, Shell, ExxonMobil, Gazprom och Lundin Petroleum. Och med politikens makt kan vi fasa ut våra miljöskadliga subventioner – det ska vi göra.

5. Den rikaste tiondelen i världen står för 45 procent av världens utsläpp. Därför behöver vi ett skattesystem som omfördelar från rik till fattig både av rättvise- och klimatskäl. Med vår miljonärsskatt och andra kapitalskatter dämpar vi de superrikas konsumtionsutrymme och utsläpp. Vi får dessutom in mycket pengar som vi vill använda till välfärden och omställningen.

6. Vi behöver också en ekonomisk politik för att omfördela från det som släpper ut till det som ställer om. Flygskatten är ett bra första steg, men mer behöver göras för att minska flygets utsläpp. Den omdiskuterade vägslitageavgiften på långtradartransporter behöver införas och bonus-malus kan stärkas så att utsläppande bilar i högre utsträckning får finansiera el- och biogasbilar.

7. Vi måste också komma till rätta med utsläppen från vår konsumtion. Här finns i dag inga konkreta styrmedel eller målsättningar. Vi vill börja med att sätta upp ett mål för minskad köttkonsumtion och stimulera omställningen mot mer av växtbaserad kost. Vegonorm i offentlig sektor, stöd till ny vegetarisk mat, bort med EU:s animaliesubventioner är några exempel på hur vi kan minska köttkonsumtionen.

När Naomi Klein fick frågan om hur klimatfrågan ska kunna komma högre upp på den politiska dagordningen svarade hon att den måste ”play on repeat, all day every day, everywhere”. Kanske är det något sådant vi ser nu valrörelsens absoluta slutskede.

Även om en hade kunnat önska bättre svar har i alla fall klimatfrågan varit ett prioriterat ämne i alla partiledardebatter. Och Greta strejkar inte längre ensam, nu har en bred rörelse av elever, lärare och organisationer anslutit sig. Och i dag, lördag, arrangeras klimatmarscher på ett antal platser runt om i landet, och i hela världen. Jag ser fram emot att ansluta mig till den stora marschen i Rålambshovsparken i dag.

Den stora utmaningen är att se till att rörelsen sedan omvandlas till konkret politisk handling i våra valda församlingar. Vi i Vänsterpartiet har bestämt oss för att bygga en rättvis och hållbar värld – oavsett vad banker och fossilbolag säger.

I dag marscherar vi för klimatet, i morgon röstar vi med hjärtat och för planeten och i övermorgon ser vi till att Gretas kamp inte varit förgäves.

Jens Holm (V), riksdagskandidat


Publicerat

i

av