Sluta subventionera flyget

Europeiska flygresor subventioneras med i runda slängar 300-400 miljarder kronor per år. Det konstateras i den intressanta rapporten Aviation and shipping – impacts on Europe´s environment från europeiska miljöbyrån, EEA i Köpenhamn. Och det gäller endast skattebefrielsen av bränslet samt momsbefrielsen på internationella flygresor. Siffran är i själva verket ännu högre.

På sid 16 skriver rapportförfattarna:

”Within the EU alone, the absence of fuel taxation has been estimated to result in a significant reduction in operational costs for airlines, providing an annual revenue saving of between EUR 20 billion and EUR 32 billion per year (Korteland and Faber, 2013). While some Member States do charge value added tax (VAT) on domestic air travel tickets, no VAT is issued on international tickets in the EU. Korteland and Faber (2013) have similarly estimated that if 20 % VAT were to be placed on jet fuel consumption, EU tax revenues would additionally increase by a minimum of EUR 10 billion per year.”

Bidraget till flygindustrin är i själva verket ännu högre. De skriver vidare:

”Airlines can also be offered a number of incentives to operate at certain airports and fly to certain destinations (EEA, 2014a). Further, airports may receive state aid from public authorities, for example to support operations and for new infrastructure investments.”

Alltså, flygsubventionen på bränsle omfattar 200-320 miljarder kronor och momsbefrielsen på internationella flygresor 100 miljarder kronor (räknat på en momssats på 20%, och en Euro på 10kr). Varje år!

I min bok Om inte vi, vem? tar jag upp de svenska subventionerna till flyget på s 134-135. Där konstaterar jag bl a att enbart momsbefrielsen av utrikesflyget motsvarar ett skattebortfall på 6 miljarder kronor (givet högsta momssatsen). Därutöver har vi momsnedsättningen för inrikesflyget, skattebefrielsen på bränslet och ett stort antal lokala och statliga subventioner till flygplatser. Naturskyddsföreningen summerar ex vis den svenska flygsubventionen till 8,4 miljarder kr årligen.

Hur stor är då den europeiska flygsubventionen? 300-400 miljarder kronor årligen – det är mycket pengar. Det är nästan lika mycket som hela EUs jordbrukspolitik omsätter årligen (400-500 miljarder kr). EUs jordbrukssubventioner får med rätta utstå hård kritik, men att våra gemensamma medel går till att understödja ett helt och hållet ohållbart resande, som dessutom till största delen utgörs av personer med en redan välfylld plånbok borde få fler att protestera högt och ljudligt.

Jag har tagit upp flygets snabbt växande utsläpp och dess frikort från miljöansvar mängder av gånger (några länkar nedan). Det som förvånar mig är att så lite händer. I dagarna har det internationella luftfartsorganet, ICAO, försökt att ena sig om ett frivilligt kompensationssystem för flygets utsläpp, något som gått mycket illa. Vi har infört en flygskatt i Sverige. Det är bra, men den räcker inte på långa vägar för att få ned flygets utsläpp. Att det dessutom finns partier som hotar med att riva upp skatten visar på hur stark ställning flyglobbyismen har i Sverige.

Snart är det val. Låt oss då säga högt och ljudligt:
* sluta subventionera det som förstör vår planet
* sluta subventionera de redan välbeställdas resande
* sluta subventionera flyget – satsa på hållbart resande

Jag har bl a tagit upp flygets utsläpp och subventioner här:

Arlandas expansionsplaner och klimatet – interpellationsdebatt.
Vi har inte råd med de rikas flygvanor – debattartikel Aftonbladet.
Sätt stopp för flygets frikort – debattartikel Aktuell Hållbarhet.
ICAO och skatt på flygbränsle – skriftlig fråga.

 


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

2 svar till ”Sluta subventionera flyget”

  1. […] att stora delar av våra pensionspengar är placerade i några av världens värsta fossilbolag. Minska utsläppen från flygsektorn. Vi ser flygskatten som ett bra första steg, men mycket mer behövs. Arlandas planerade expansion […]

  2. […] ett konkret sätt att låta flyget få ta ett lite större klimatansvar. Ett viktigt steg mot att flygindustrins stora subventioner […]