Bort med de fossila från våra pensioner

Imorgon kommer jag debattera AP-fondernas fossilinnehav med finansmarknads-minister Per Bolund (MP) (läs min IP). Dessvärre är betydande delar av våra pensionspengar placerade i världens värsta fossilbolag. Enligt rapporten om AP-fondernas investeringar i fossil energi respektive förnybart från Riksdagens utredningstjänst (21/9-17), beställd av min kollega Håkan Svenneling, ser vi att ungefär hälften av de granskade AP-fondernas energiinnehav är i olja och fossilgas. Av Andra AP-fondens totala placeringar är mindre än 1 procent i förnybar energi. För alla AP-fonder gäller att investeringar i förnybart är försvinnande litet om man jämför med det fossila eller andra på ett klimatmässigt sätt ospecificerade placeringar.

I en Greenpeacerapport tidigare konstateras att våra AP-fonder har investerat i 43 av världens 100 värsta fossilbolag, däribland Gazprom, Lukoil, ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Occidental, Glencore och tyska kolkraftverk. Totalt handlar det om placeringar närmare 13 miljarder svenska kronor, ungefär 1300 kr per svensk.

Ska vi motverka en direkt farlig och eskalerande klimatförändring måste den absoluta merparten av världens fossila reserver ligga kvar i marken. Jag och Vänsterpartiet vill att AP-fonderna ska göra sig av med sina fossila innehav. AP-fonderna är nordens största pensionsfonder och tillhör top 20 i världen vad det gäller placerat kapital. Det har därför stor betydelse om våra pensionsfonder avinvesterar från det som äventyrar fortsatt existens på denna planet. Att avinstera/divestera, göra sig av med fossila innehav, är en snabbt växande rörelse som idag består av allt från svenska kommuner, lärosäten till privata företag. Även AP-fonderna har divesterat från det fossila vid ett antal tillfällen, vilket är välkommet men det som gjorts är långt från tillräckligt och har snarare varit av ad-hockaraktär än del av en trovärdig divesteringsstrategi.

Därför var vi flera som blev glada över vice-statsminister Isabella Lövins (MP) tal på klimattoppmötet COP23 i fjol. Där lovade hon att regeringens förslag till nya placeringsregler för AP-fonderna skulle vara i linje med Parisavtalet. Så här sa hon:

”Just recently, for example, we proposed regulations that would force our national pension funds to be guided not only by financial returns, but also by international commitments, such as the Paris Agreement.”

Och det är ju helt logiskt egentligen. I Parisavtalets artikel 2.1 C slås det fast att medlemsstaterna ska verka för att finansiella flöden är i linje med hållbar utveckling och klimatuthållig utveckling.  Så här står det i Parisavtalets 2.1C (s 2):

”Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.”

Även finansmarknadsminister Per Bolund har lovat att de nya placeringsreglerna ska vara i linje med Parisavtalet och andra internationella avtal. Så här sa han till tidningen Effekt i slutet av förra året:

”Jag tycker det uttalas tydligt från de här sex partierna att vi förväntar oss att svenskt institutionellt kapital ska arbeta på ett sätt som gör att vi uppfyller de svenska åtaganden som gjorts, inte minst Parisavtalet och Agenda 2030. Det går inte att tolka på något annat sätt än att vi förväntar oss att det ska vara en betydligt högre aktivitet framöver och att vi snabbare ska gå bort från det fossila, till de långsiktigt hållbara lösningarna.”

Bakgrunden till både Lövins och Bolunds uttalanden var de nya placeringsregler som regeringen tillsammans med de borgerliga partierna i den s k pensionsgruppen kom överens om i somras. Men, i de nya reglerna nämns överhuvudtaget inte Parisavtalet. Det står tydligt att hög ekonomisk avkastning ska vara överordnat andra intressen, t ex hållbarhet och sociala hänsyn. Promemorian med de nya förslagen talar själv om svårigheterna i att bedöma förslagets effektivitet för hållbara investeringar. Förslaget har också kritiserats av miljörörelsen som uddlöst och inte alls i linje med Parisavtalet eller svenska klimatåtaganden.

Så, imorgon vill jag ha svar på: Hur får vi placeringsregler som är i linje med Parisavtalet och svenska miljö- och klimatmål? Hur får vi hållbara pensioner? För det kan ju knappast vara hållbart att investera i det ska upphöra; fossil energi? Debatten äger rum i riksdagens kammaren någon gång kring kl 14.00.

Vår RUT-rapport finns här: AP-fondernas investeringar i fossil energi respekt – RUT 2017_1287 (rödmarkeringarna är mina).


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Bort med de fossila från våra pensioner”

  1. […] om upp till 60 miljarder kronor varje år som går till det som smutsar ned och förstör miljön. Vi vill också ha nya placeringsdirektiv för AP-fonderna med krav på fossilplaceringar ska divesteras. Det är orimligt och ohållbart att stora delar av […]