Beskatta flygbränslet

Alltså, svaret jag fått från infrastrukturminister Tomas Eneroth… Det beskriver så tydligt regeringens tafatta inställning i helt avgörande frågor. Just nu pågår Internationella luftfartsorganisationens, ICAOs, årsmöte. Det är här världens regeringar har möjligheten att ändra den helt nattståndna överenskommelsen om att flygbränsle ska vara skattebefriat. Världens länder bestämde det 1944 (genom den s k Chicagokonventionen) förmodligen i all välvilja, men långt innan klimatfrågan hade kommit på dagordningen. Att idag fortsätta att skattesubventionera flygbränsle är ju helt orimligt. Och det tycker Eneroth och regeringen också. Men, man tänker i dagsläget inte göra något åt det eftersom man inte tror att man kan få gehör för det.

Han skriver: ”Regeringen är fullt medveten om de stora svårigheter som föreligger med att få till stånd en ändring av Chicagokonventionen, men kommer att fortsätta stödja en sådan om förhandlingsläget skulle ändra sig på sikt.” Men vi vill ju att regeringen ska vara pådrivande, inte bara vänta-och-se!

Kom igen sossar och miljöpartister. Politik är väl att vilja. Och nog borde länder som vill beskatta flygbränsle kunna få hitta ett sätt att göra det. Som ett första steg.

Läs  svaret från Tomas Eneroth här (lite längre ned hittar du min fråga).


Publicerat

i

av