IPCC – dags för handling

Idag anländer FNs klimatpanel till Stockholm. På fredag ska de presentera en delrapport till sin femte stora vetenskapliga rapport om klimatförändringarna. Den senaste kom 2007 och väckte mycket stor uppmärksamhet. Vi får hoppas på detsamma denna gång. Vi vet redan nu att IPCC kommer att understryka resultaten från 2007. Denna gång kan de göra det med större noggrannhet och säkerhet: Vi människor förändrar klimatet genom våra utsläpp, det brådskar om vi vill göra något åt detta. Alltfler kräver nu politiskt ansvarstagande i klimatfrågan. Det tycker jag är helt rätt. Med all respekt för konsumenter och enskildas (viktiga) insatser, men inget kommer att hända på allvar förrän parlament och regeringar beslutar om kraftfulla åtgärder för att få ned våra utsläpp. I detta nu håller vi i Vänsterpartiet på att ta fram en motion kring detta – klimaträttvisa – samt vår alternativa budget till regeringens budgetproposition. Jag kan redan nu utlova:

* Skärpta klimatmål för Sverige. Vi föreslår det som jag tror blir de mest långtgående utsläppsmålen av alla partier i Sverige.

* Skärpta klimatmål för EU. Vi kommer att kräva att EU ska minska sina utsläpp med 40 procent till 2020.

* Klimatprogrammeet: En miljard kronor per år i lokala investeringar för minskade utsläpp och anpassning.

* Ökade åtgärder för att minska utsläppen från våra transporter; höjd koldioxidskatt, kilometeravgift för lastbilstransporterna, bonus-malus (premiera lågutsläppande bilar som de törstiga bilarna får betala), trängselavgifter.

* Massiva investeringar på järnväg och kollektivtrafiken.

* En massiv cykelsatsning.

* Flygskatt ->intäkterna till kollektivtrafiken.

* Krav på handlingsplan för att minska köttkonsumtionen samt satsnigar på hållbara livsmedel.

* Införandet av en klimatminister och klimatdepartement.

* Klimatbistånd som finansieras med nya additionella medel (vi tar inte från det ordinarie biståndet).

* Storsatsning på grön teknik samt samarbete med utvecklingsländer för att sprida den senaste bästa tekniken.

* Upprustning av våra bostäder och offentliga lokaler (inte minst skolor) för minskade utsläpp och bättre inomhusmiljö.

* Vision om 100 procent förnybart med extrastöd till förnybar energi och energieffektivisering samtidigt som kärnkraften avvecklas.

* En koldioxidbudget för bättre ordning i klimatarbetet.

Jag läste förresten med stort intresse Johan Rockströms, Margot Wallströms och Lazlo Szombatfalvys inlägg på DN-debatt igår. De kommer att lansera det klimatriskindex som de nämner på det klimatriskseminarium som jag är med och arrangerar  i andrakammarsalen nu på fredag. Det finns fortfarande några platser kvar för den som är intresserad.

Nu jobbar vi stenhårt för klimatet allihopa!

Kommentarer

5 svar till ”IPCC – dags för handling”

 1. Profilbild för jarre
  jarre

  det är människan som orsakar detta inte sant? tycker därför vi bör avliva folk snarast då kommer problemen bli färre.

 2. Profilbild för Deniz Tutuncu

  Bra miljöåtgärder, såklart, men vad hände med klimatanpassningsåtgärder?

  1. Profilbild för jens
   jens

   Bra poäng.
   Hur gjort en liten korrigering om detta, Klimatprogrammet.

 3. Profilbild för Nils A Andersson
  Nils A Andersson

  Hur blir det med bevarande av naturen. Massor med undersökningar visar på behovet av intakta ekologiska system. Här i Sverige försvinner skogen med en rasande fart och ersätts av trädplanteringar i en av hyggesplöjningen sargad mark. Gruvor och täkter tillåts att sarga och breda ut sig mer och mer. Allt i den heliga tillväxtens namn. Jag vill se att vi i V även står upp för att bevara skog och natur åt kommande generationer. För det gör vi väl?
  / Gamle Grå

 4. Profilbild för Jens Holm
  Jens Holm

  Hej
  Du har helt rätt. Och vi föreslår lagskärpningar och extra medel till skydd av natur, inte minst skogen. Kommer tydliggöras i bla vår motion om biologisk mångfald.
  Jens