Så ska vi få vi stockholmarna att cykla mer

Läs gärna vår debattartikel i DN Stockholmdebatt idag. Läs den där eller nedan.

Så ska vi få vi stockholmarna att cykla mer
DN Stockholmsdebatt, 2013-05-04
Fler och fler stockholmare väljer att ta cykeln till jobbet. Bara de senaste 15 åren har cyklandet fördubblats i Stockholms kommun. Cykeln är inte längre en hobbypryl utan transportmedel för tiotusentals stockholmare varje dag. Det är en mycket positivt utveckling. Men i Stockholm utsätts cyklister varje dag för farliga situationer som inte beror på medtrafikanter utan kan härledas till själva cykelinfrastrukturen. Som DNs Anders Sundström skriver den 23 april är standarden på cykelinfrastrukturen i stockholmsregionen häpnadsväckande låg. Cyklister får ofta väja för hinder och ibland hoppa av cykeln för att komma över en trottoarkant. Cykelbanorna är fulla av hål och ojämnheter som ger ett svårbedömt underlag. Många cykelbanor är dessutom dubbelriktade och för smala för att medge säker omkörning. Cyklister trängs i farliga cykelfält mellan parkerade bilar och trafiken i körbanan. Det här är helt oacceptabelt.

Vi noterar med viss tillfredsställelse att cyklingens fördelar börjar sprida sig även till det borgerliga lägret. De borgerliga partierna i Stockholm har utlovat en cykelmiljard fram till 2018, att cykelbanorna ska prioriteras i snöröjningen och köpt in en ”supermaskin” för att halkbekämpa cykelbanorna. Men, förutom den s k supermaskinen är cykellöftena svåra att följa upp. Cykelmiljarden redovisas inte i sin helhet och Stockholms stad är uppstyckat med så många olika entreprenörer som sköter snöröjning och gatuunderhåll att det är svårt att följa upp kravet att cykelvägar ska prioriteras. När cykling inte prioriteras så märks det på antalet som cyklar. Stockholm ligger långt efter Malmö och Göteborg som cykelstad och mycket långt efter Köpenhamn där 30 – 40 procent cyklar till jobbet eller skolan. Motsvarande siffra för Stockholm är knappt tio procent.

Det som framför allt oroar oss är takten i satsningarna på cykelinfrastrukturen. Cykelns tid är nu och därför behövs satsningarna nu. Vi avsätter därför extra pengar på alla nivåer; från staten, länet och Stockholms stad med syftet att kraftigt öka cyklandet. Vi har råd att göra detta när vi låter det som smutsar ned får vara med och betala, exempelvis i form av höjd koldioxidskatt och trängselskatt. Vi slösar inte bort pengar på slösaktiga och miljöfientliga projekt som Förbifart Stockholm.

Cykelinvesteringar har oerhört stor samhällsekonomisk nytta då det rör sig om ganska små investeringssummor i förhållande till exempelvis väginvesteringar och de ändå drastiskt förbättrar nyttan för samhället. Att bygga ett heltäckande regionalt cykelstråk är även något som kan ske i närtid i jämförelse med andra stora infrastrukturprojekt.

Vi tycker det ska vara lätt och tryggt att cykla i Stockholm. Cyklisterna ska inte tvingas äventyra sina liv mellan parkerade bilar på den ena sidan och biltrafik på den andra. Cykelbanor och cykelfält ska därför dras innanför parkerade bilar. Trafikreglering ska anpassas för cyklister och fotgängare och skyltningen vara heltäckande. Stadens gatunät ska anpassas för cyklisternas och fotgängarnas behov. Utmed infartslederna ska finnas trafikseparerade, planskilda och raka cykelbanor så att cykelpendlarna kan cykla säkert även vid höga hastigheter. I alla stadsdelar ska det finnas cykelbanor som knyter ihop målpunkter inom stadsdelen och knyter samman stadsdelen med omkringliggande stadsdelar. Systemet med lånecyklar – Stockholm City Bikes – ska byggas ut. Vi vill bygga fler takförsedda cykelparkeringar där cyklister kan låsa fast sin cykel. Vi vill också att det ska finnas cykelgarage vid stationer med fjärrtåg. Staden ska i samarbete med SL utveckla möjligheterna att ta med cykel i hela kollektivtrafiken. Vi vill även införa tjänstecyklar hos offentliga arbetsgivare, transportslagsneutrala reseersättningar/avdrag och möjlighet för arbetsgivare att köpa cyklar till sina anställda utan att dessa förmånsbeskattas.

Det är sällan vi politiker är överens i viktiga frågor. Men kanske kan satsningar på ökad cykling vara just en sådan blocköverskridande fråga? Vi uppmanar de andra partierna i riksdagen, landstinget och våra Stockholmskommuner att göra cyklingen till en prioritet. Det behövs mer pengar, snabbare beslut och ökad kreativitet för att få stockholmarna att cykla mer och – inte minst – säkert. Kan vi vara överens om det?

Jens Holm (V), riksdagsledamot Enskede
Anna Sehlin (V), ledamot Stockholms läns landsting, ersättare i Trafiknämnden
Tobias Johansson (V) ersättare i Trafik- och renhållningsnämnden


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Så ska vi få vi stockholmarna att cykla mer”

  1. Profilbild för Henrik
    Henrik

    Jag har slutat cykla eftersom det är alldeles för farligt med alla cyklister som far fram med enorm hastighet i stan.