Klimatet kräver handling här och nu

Mitt svar nedan i Länstidningen, Östersund, på Lena Eks inlägg i samma tidning.

Klimatet kräver handling här och nu
LT, 2013-01-09
Miljöminister Lena Ek skriver i LT 28 december att hon är missnöjd över resultatet från klimattoppmötet i Doha. Miljöministern understryker också vikten av att enskilda länder går före i klimatarbetet. Det är vi helt överens om. Lena Ek gör en stor sak av att den förnybara energin har vuxit relativt fort i Sverige. Det är förstås bra. Men det blir missvisande när hon påstår att det är ett resultat av de borgerliga partiernas energiöverenskommelse.

Den överenskommelsen gjordes 2009 och innebar dessvärre endast begränsade ambitionshöjningar för den förnybara energin. Den stora saken med de borgerligas energiöverenskommelse var att öppna för tio nya kärnkraftsreaktorer. Det har skapat stor osäkerhet om var de framtida energiinvesteringarna ska göras; i kärnkraft eller förnybart? Den relativt snabba tillväxten av förnybar energi är däremot ett direkt resultat av den energiöverenskommelse som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet gjorde tillsammans 1997. Det var där de stora satsningarna på förnybart lades fram. Inte minst elcertifikatsystemet möjliggjorde de stora satsningarna på det förnybara, som bioenergi och vindkraft.

Dessvärre talar mycket för att utbyggnaden av den förnybara energin snart kommer att klinga av. Både branschen och Energimyndigheten varnar för att elcertifikaten för den förnybara energin inte räcker till. Vi i Vänsterpartiet vill därför utöka elcertifikaten. Men här har Centerpartiet och de övriga av de borgerliga partierna sagt nej. Varför? Lena Ek påstår också att regeringen satsar 210 miljoner kronor på solceller för de kommande åren. Men det är tyvärr en neddragning jämfört med nuvarande stödssystem. Dessutom har regeringen nyligen avvecklat det riktade stödet till solvärme. Det är djupt beklagligt att regeringen skär ned på solenergin i ett läge då denna energikälla har blivit alltmer attraktiv, inte minst för vanliga hushåll och lantbrukare.

Jag får intrycket att den bild som Lena Ek målar upp av Sverige som klimatpolitisk föregångare mer tillhör historien. Det är visserligen sant att våra utsläpp minskade med sex procent förra året, som Ek framhåller. Men varför berättar hon inte att Sveriges utsläpp ökade med hela elva procent året innan? Om man tittar i regeringens senaste budget blir man tyvärr inte gladare. Det blir fortsatta nedskärningar på Lena Eks utgiftsområde, för miljö- och klimat. Vårt viktigaste styrmedel, koldioxidskatten väljer regeringen inte att höja. Det viktiga Klimatinvesteringsprogrammet, med satsningar på minskade utsläpp i våra kommuner och landsting, har regeringen avskaffat. Regeringen anslår inga nya pengar till utvecklingsländerna i form av klimatbistånd.

Nya dyra motorvägar aviseras i Stockholm, medan kollektivtrafiken i hela landet inte får tillräckliga resurser. Regeringen fortsätter att minska sina utsläpp genom att lägga ansvaret på andra länder. En tredjedel av regeringens minskningsmål ska nämligen göras genom uppköp av billiga och osäkra utsläppsrätter.

Lena Ek talar om visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp 2050. Det är en spännande och utmanande vision. Men att dra upp vackra visioner för vad som ska hända om 40 år håller inte. Det är regeringens politik här och nu som räknas. Det är därför vi i Vänsterpartiet nu föreslår nya ambitiösa klimatmål och de troligen mest omfattande investeringarna i klimatomställningen av alla partier. Lena Ek får gärna låta sig inspireras av detta.

Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson

Kommentarer

Ett svar till ”Klimatet kräver handling här och nu”

  1. […] även: Supermiljöbloggen, Jens Holm, Schlaug, […]