Lena Eks viktigaste tal?

Idag går klimatförhandlingarna i Doha in i skarpt läge. Alla ministrar får chansen att inför hela toppmötet redovisa sina förslag. Miljöminister Lena Ek kommer att tala nu på morgonen. Här är mina tre förhoppningar på hennes tal.

1. Nya pengar till Syd
Förhandlingarna håller alltmer på att utvecklas till en kamp mellan de rika och fattiga länderna. Den absolut viktigaste och akuta frågan för att överbrygga det stora förtroendegap som nu finns mellan Nord och Syd är att den rika världen tar sitt klimatansvar och anslår nya additionella medel till den fattiga. EUs s k snabbstartspengar tar slut i år. Vad händer därefter? Vad händer med det svenska klimatbiståndet? Stora neddragningar aviseras i budgeten för 2013. Storbritannien gick igår ut och utlovade nya klimatpengar till Syd. Jag hoppas att Lena Ek gör detsamma.
     Med nya klimatpengar kan förhandlingsparalyseringen brytas. Med nya klimatpengar bryts förtroendeklyftan mellan Nord och Syd. Med nya klimatpengar kan de fattiga få hjälpa att arbeta med att anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat. Ett klimat som förändras pga VÅRA utsläpp.

2. Från 20 till 30 (minst)
Vänsterpartiet vill att EU ska minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2020. I dagsläget har man bara lovat 20 procent. Man kan skala upp till 30 procent om andra länder gör liknande åtaganden. Detta villkorande är bara kontraproduktivt. EU ska minska sina utsläpp med minst 30 procent. Det hoppas jag att Lena Ek driver på för och tar upp i sitt anförande. 
     Kom ihåg också att EU redan – mycket pga den ekonomiska krisen – minskat sina utsläpp med närmare 18 procent. Vad ska man göra ända fram till 2020 om man inte höjer ambitionerna?

3. Lös ut AAUerna
Det är helt ohållbart med det stora överskottet av utsläppsrätter, AAUer. För närvarande ligger detta överskott på drygt 10 miljarder AAUer. Sverige förfogar ör nästan 80 miljoner. Om några veckor inleds Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Om då ett stort överskott av utsläppsrätter kan föras över till denna åtagandeperiod blir det inte så mycket kvar av minskningsambitionerna. De fattiga länderna – G77 och Kina – har lagt fram ett konkret förslag som till stor del skulle annulera överskottet av AAUer. Detta borde Lena Ek backa upp. Jag hoppas också att Lena Ek tydligt säger att det svenska överskottet av AAUer ska skrotas. Det vore att ge en tydlig signal om klimatansvar och miljöintegritet.

Får vi klara besked idag i dessa tre knäckfrågor är jag övertygad om att Lena Ek kommer att ge förhandlingarna en viktig skjuts framåt. Dessutom kommer hon att få stående ovationer i plenasalen här i Doha. Dagens tal kan bli Lena Eks viktigaste någonsin. Försitt inte den chansen, säger jag bara…

P S

Det finns en mängd andra frågor som jag också vill se en lösning på:
Överföring av ny teknik och reform av immaterialrätten, CDM, vem tar ansvar för klimatflyktingarna?, hur ska ett klimatavtal efter 2020 se ut?, hur att förhindra avskogningen och så vidare. Jag återkommer i dessa viktiga frågor.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Lena Eks viktigaste tal?”

  1. […] allvarligt läge. Idag talade Lena Ek på mötet, men det var ont om konkreta besked. Läs gärna Jens Holms blogg för att uppdatera dig om läget i […]