Motioner 2012-2013

Allmänna motionstiden avslutades förra veckan. Vänsterpartiet har totalt lagt 131 motioner. Nedan de motioner som jag har varit med och skrivit och de som har en tydlig bäring på miljö, klimat och djur. Nedan finns respektive motion med en riksdagsdirektlänk samt själva motionen i word. Läs den på det sätt som bäst passar dig.

För framtidens jobb: Budgetmotion_201213_fi_250
Vänsterpartiets budgetmotion. Här finns många av våra miljö- och klimatsatsningar.

Klimaträttvisa inför Doha och dess efterföljare: Klimat_v559
Vår stora klimatmotion. Här finns det mesta som vi vill göra på klimatområdet.

100 procent förnybart: 100procent_201213_n_300
Så här får vi 100 procent förnybar energi till 2040 (senast).

Energieffektivisering inom industrin: EnergieffektIndustrin_201213_v_606
Inför ett nytt PFE-program, energikartläggning till små och medelstora företag, fortsatt stöd till de kommunala klimatrådgivarna.

Solenergi: Solenergi_v605
Vi föreslår Sveriges största solenergisatsning. Någonsin.

Minska flygets klimat- och miljöpåverkan: Flyget_201213_sk_212
Det är inte OK att flygets utsläpp ökar. Inför klimatskatt på flyget, lägg ned Bormma flygplats och bygg en ekostad istället.

Biologisk mångfald: Biologiskmångfald_201213_mj_260
Vi vill återinföra stoppregeln i miljöbalken, skatt på handelsgödsel, höja skatten på bekämpningsmedel, reglera fisket i Natura 2000-områden m m.

En långsiktigt hållbar skogspolitik: Skog_201213_v_557
Skydda mer skog, främja alternativa skötselmetoder, gröna jobb i skogen, obligatoriskt samråd vid avverkning, inför naturvårdsavgift m m.

Arktis: Arktis_201213_u_205
Stoppa olje- och gasutvinning i Arktis m m.

Bistånd: Bistånd_201213_u_208
Inför klimatbistånd med nya additionella medel.

Internationell handelspolitik för rättvisa, jämlikhet: Handel_201213_n_206
Vår stora handelsmotion, bl a om hur vi ska ställa krav på EU och WTO för att handelspolitiken ska bli rättvis, jämställd och hållbar.

Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik: JärnvägKolltrafik_201213_v_542
Bygg mer järnväg, öka underhållet, alla intäkter från trängselavgifterna till kollektivtrafiken m m.

En social och ekologisk bostadspolitik för alla: Bostäder_201213_c_400
Vår bostadspolitiska motion med många miljö- och klimatmässiga dimensioner.

Hållbar sjöfart: Sjöfart_201213_t_248
Stimulera förnybara drivmedel, mer godstransport på hav och sjö – mindre med lastbil, mer kväverening, rädda Gotlandstrafiken m m.

Cykeltrafik för miljö och hälsa: Cykel_201213_t_249
Öka cykelinvesteringarna, inför mål för mer cykling (minst 20 % av alla resor till 2020), ta med cykeln i kollektivtrafiken, nationell cykelsamordnare, cykelparkeringar vid järnvägsstationer, underlätta arbetspendling med cykel genom förmånlig beskattning.

Fri programvara: Friprogramvara_201213_n_205
Minskade utsläpp och mindre elektronikskrot med fri programvara, kompetenscenter för att öka användningen av fri programvara/öppna standarder.

Landsbygden: Landsbygden_201213_v_252
Bättre samhällsservice och mer småföretag på landsbygden, bredband till hela landet, mer eko-turism m m.

Försvarsmaktövningar i Vättern: Vättern_201213_fö_203
Försvaret vill kraftigt utöka flygåkandet och låtsasbomandet över Vättern. Nej säger vi till det.

Kemikalier i vår omvärld: Kemikalier_201213_mj_207
Stärk Reach, inrätta ett grönt kemikalieinstitut, mer miljötoxikologisk forskning, Sverige ska gå före och förbjuda flera farliga kemikalier ex vis azofärger och Bisfenol A.

Leksakers säkerhet: Leksaker_201213_c_202
Verka i Sverige och i EU för att göra leksakerna säkrare. Förbjud farliga kemikalier, metaller och doftämnen i leksaker.

Respekt för djuren: Djurenrespekt_201213_v_561
Djuretisk ombudsman, rätt till utevistelse, förbättra djurskyddskontrollerna, minska djurtransporterna, minimera djurförsöken, djurpoliser i hela landet m m.

Minkfarmning: Minkfarmning_201213_mj_202
Förbjud pälsdjursuppfödning.

En ansvarsfull rovdjurspolitik: Rovdjur_201213_mj_259
Lev upp till Art- och habitatdirektivet, årliga skjutprov för jägarna, bredda viltvårdsfonden, djurskyddslag även för de vilda djuren, förbjud lodjursfällor permanent m m.

Utgiftsområde 7: Bistånd_201213_u_281
Utgiftsområde 7, bistånd. Här finns vårt klimatbistånd med finansierat med nya additionella medel.

Utgiftsområde 20: Miljö_uo20_v560
Våra satsningar inom utgiftsområde 20, Miljö- och naturvård samt klimat.

Utgiftsområde 21: Energi_uo21_v610
Utgiftsområde 21, energi. Vi satsar på förnybar energi, forskning, energieffektivisering m m.

Utgiftsområde 23: Jordbruk_uo23_v550
Våra satsningar inom utgiftsområde 23, jordbruk m m. Skog, ekolantbruk och Hållbara matlandet – Sverige, är en del av innehållet.


Publicerat

i

av