Framtiden är ljus

Nyligen berättade P1s Klotet om Tysklands stora energiomställning: Die Energiewende. Om tio år ska all kärnkraft vara helt avvecklad. Åtta reaktorer har redan stängts och det är den förnybara energin som ska växa. Solenergin är ett av de energislag som växer så att det knakar i Tyskland. Det finns i dagsläget 1 miljon hushåll i Tyskland som har solel installerad och sommartid förser de Tyskland med hela en tredjedel av landets elbehov. I dagsläget har man installerat 27 GW, något som producerar ungefär 20 terrawatttimmar per år.

Dert främsta skälet till detta är att Tyskland har:

1. Nettodebitering. Producerar du egen el kan du tanka ut ditt överskott på nätet och kvitta det från elräkningen.
2. Fastprissystem för solel. Du vet vad du får betalt, och du får bra betalt.
3. Beslut om att avveckla kärnkraften och att det ska satsas på det förnybara.
4. En industri som är på fötterna både vad det gäller att tillverka solcellsmoduler och andra nödvändiga komponenter samt en serviceindustri som snabbt installerar anläggningarna på bostäder och offentliga lokaler.

Hur ser det då ut i Sverige? Tyvärr ligger vi långt efter tyskarna. Under ett par timmar i fjol installerade tyskarna lika mycket solel som Sverige gjorde under hela 2011. Så långt efter ligger vi, tyvärr… Regeringen utreder nu för tredje (!) gången nettodebiteringen. Det direkta solcellsstödet på 60 miljoner kronor räcker inte till. Dessutom ryktas det att regeringen kommer att avskaffa detta, precis som de gjorde med solvärmebidraget. Vi får se den 20 september då höstbudgeten presenteras.

Trots dessa dåliga förutsättningar finns det ett visst intresse för att investera i solel. Idag följde jag med företaget Direct Energy när de satte upp nya solceller på taket till Stockholmshem på Hornsgatan. När de 280 kvadratmetrarna solceller är utlagda på Stockholmshems Vi tak kommer de att producera ungefär 36 000 kilowatttimmar (kWh) per år.

Vi tittade också på den största solelsinstallationen i Stockholm, SLs bussdepå i Gubbängen. I Gubbängen har SL låtit installera solceller som kommer producera drygt 100 000 kWh solel per år. Installationen och solcellsmodulerna har kostat SL ungefär 3 miljoner kronor. Efter solcellsbidrag (som man faktiskt fick) blev priset ungefär hälften. På sju år beräknas man ha betalat av investeringskostnaden för de 640 solcellsmodulerna. Sedan kan man se fram emot att ha gratis el i ungefär ytterligare 20 år (troligen mycket längre).

Solelen kommer inte att fylla vårt hela behov av framtida el. Men solelen kan spela en viktig roll när Sverige, förhoppningsvis, beslutar att på allvar ställa om till 100 procent förnybart och avvecklad kärnkraft. Man har räknat på att om man bara använda 1/6-del av alla hustak i Sverige så skulle vi kunna producera all el som de svenska hushållen behöver. Jag tror att det är just på taken där den största potentialen finns. Taken används oftast inte till något annat (vilket mark gör; jordbruk, rekreation, skog m m). Jag hoppas på en folkrörelse för solel i Sverige likt den tyska (och även den danska som är under uppsegling). Jag hoppas också på att fler offentliga lokaler tar efter Stockholmshem och SL och sätter upp solceller på sina tak. Tänk vilken pedagogisk poäng det skulle vara om vi fick upp solceller på våra svenska skoltak (där det passade)…

Det som behövs för att vi ska få en solrevolution även i Sverige är:
1. Nettodebitering
2. Att solcellsbidraget inte avskaffas (inte förrän nettodebiteringen är på plats).
3. Ett särskilt solelsstöd till offentliga lokaler
4. Ett fastprissystem likt det tyska
5. Konkreta politiska ambitioner; att vi antar ett planeringsmål för solenergi (något sådant mål finns absurt nog idag inte). Skulle vi kunna anta 10 terrawatttimmar som målsättning till 2020? Eller till och med 15? (idag ligger vi på några tiondelar).
6. Att kärnkraften avvecklas. Förstås!

Det här är inte några orimliga förslag eller målsättningar. Tvärt om, solel är numera förhållandevis billigt, pålitligt och klimatvänligt. Vänsterpartiet kommer att lyfta denna fråga nu till hösten under allmänna motionstiden. Framtiden är ljus, om ni frågar oss!


Publicerat

i

av

Kommentarer

10 svar till ”Framtiden är ljus”

 1. Profilbild för Christoffer Willenfort
  Christoffer Willenfort

  så ditt argument för solcelelr är att vi skall betala via skattesedeln istället för energipriset. Enda anledningen jag kan se för det är att undvilka att folk inser hur otroligt dyrt det blir med solel (och i sverige blir det ännu dyrare eftersom vi har sämmre solinstrålning än tyskland.)

  Sen lite fakta.
  1) solel står för ca 3% av den tyska elproduktionen.
  2) Tyskland kommer att bygga avsevärt mer Brunkol och fosilgas kraftverk än de kommer att bygga förnybart. Så att kalla utfasning av kärnkraft för ”bra” är inte sant om man inte tycker att det är bra med stora mängder farliga utsläpp.
  3) tyskland har minskat sin export med ca 60tWh, den exporten gick främst till Danmark och polen. dessa länder bränner nu mer kol som konsekvens av minskad import. Så där är änny mer kolkraft som resultat.
  4) eikostnaderna i tyskland ökar kraftigt och energiintensiva företag går sämmre, går i konkurs eller flyttar ut från tyskland. Istället komemr dessa produkter skapas i andra länder (oftast i asien/afrika/sydamerika) som har bara fosila bränslen i sin energimix och mycket sämmre utslppsregler.

  Kort sagt som vid andra nerstägningar av kärnkraft så ersätts kärnraften av fosila bränslen, oftast kol. samtidigt som elpriserna går upp.

 2. Profilbild för Matte Patte
  Matte Patte

  ”I dagsläget har man installerat 27 GW, något som producerar ungefär 20 terrawatttimmar per år.”

  Ja-du Jens, detta ger en tillgänglighet på 8,5% för solel (i Tyskland). Med tanke på att vindkraftsindustrin gnäller idag över att de inte får tillräckligt betalt av elkunderna för sin el (de har runt 20% tillgänglighet) samt att PV-celler är 3-4 ggr så dyra per kW mot vindkraften, så undrar jag om du kan räkna?

  En solpanel för hemmabruk kostar runt 8-9000 SEK och ger ca: 150 kWh/år, själva panelen håller i kanske 25 år men övrig elutrustning håller som bäst i 10. Då är det bättre att sätta pengarna på banken och betala av på elräkningen med ränteavkastningen i stället!

  Är du medveten om hur ”smutsig” solcellstillverkningen är i Kina (där merparten av alla paneler tillverkas idag)?

 3. Profilbild för Matte Patte
  Matte Patte

  Hehehe, Jens jag tror någon skedmatar dig med fantasidata!
  Stockholmshem på Hornsgatan; deras solpaneler har (med dina siffror) en tillgänglighet på 15% (14,67%, bättre än Tyskland och då ligger vi en bra bit längre norrut!?) med 100% (!?) verkningsgrad på solcellerna och en instrålning på 100 W/m^2 (121 W/m^2 är medelvärdet för Sverige om jag inte minns fel).

  Helt fantastiska solceller måste jag säga…

  Vad gäller bussdepån i Gubbängen så är kostnaden per kWh 1,20 kr om panelerna håller i 25 år(jag bryr mig inte om ett bolag i kommunalregi får pengar från staten eller kommunen, det är fortfarande mina skattepengar). Med tanke på att jag, som privatperson, har lyckats binda mitt elpris till ~40 öre/kWh och med skatter och avgifter så betalar jag 86 öre/kWh totalt för ett år framåt så undrar jag vad det är för några som förvaltar SL? Gamla lokalpolitiker på dekis?

  Hela affären har alltså gått med förlust med 850’000 SEK plus ränta samt underhåll och utbyte av elektriska komponenter (vem sade att solpaneler var underhållsfria?)! Ett företag borde ju kunna förhandla fram ett bättre elpris än jag som privatperson samt momsen är väl avdragsgill för företag? Så det blir värre än så!

  Solceller i Sverige, idag, är vanvettigt och jag har inte sett att någon revulution på området skulle vara nära förestående.

 4. Profilbild för Johan

  Hej Jens,

  den tyska ”energirevolutionen” kommer leda till kraftigt ökat beroende av kol och gas, inget annat. De nybyggnationer och uppgraderingar som är planerade i Tyskland i syfte att ersätta kärnkraften när denna avvecklas är på drygt 40 GW.

  http://www.reuters.com/article/2012/04/23/power-germany-plants-idUSL5E8FN6R220120423

  Av dessa står fossila bränslen för 70 %. När man tar hänsyn till de olika energikällornas tillgänglighet kommer kol och gas ersätta 90 % av bortfallet om inte mer. Energirevolution? Jo, jag tackar jag.

  Redan nu börjar ledande politiker i Tyskland tvivla på realismen i detta projekt och elpriserna tvingar redan tung industri bort från landet. Hur länge tror du man kommer låta detta fortgå?

 5. Profilbild för jens
  jens

  Kul med kommentarer. Men det känns som vissa redan innan bestämt sig för att visst energislag är dåligt. Solceller kommer inte frälsa världen, men de kan vara en viktig del i omställningen.
  Nej, Johan, det tyska avvecklingsbeslutet har INTE lett till en ökning av olja, kol och gas. Detta enligt tyska naturvådsverket (jag tror även industrin där konstaterade detta).

 6. Profilbild för Matte Patte
  Matte Patte

  Jens, ja det kan inte vara lätt när man uppenbarligen är lika lättlurad som du.

  Förra året ÖKADE de Tyska koldioxidutsläppen med ~5%, trots att både energikonsumtionen och industrin backade.

  Tyska naturvårdsverket säger att den Tyska avvecklingen inte har ökat användningen av olja, kol och gas säger du? Läs meningen ovan en gång till, källor kan du hitta lite var stans.

  Fram till 2022 har Tyskarna planer på att bygga ut kolkraften med 22 GW och gaskraften med 11 GW, detta skulle enligt dig inte heller leda till ökad användning av kol och gas antar jag?

  Voine-voine Jens, trist att en riksdagspolitiker skall vara så lätt att exponera, du har ju jobbat i kommunismens högborg i Bryssel till på köpet…

 7. Profilbild för Michael Karnerfors

  ”det känns som vissa redan innan bestämt sig för att visst energislag är dåligt. ”

  …sa kärnkraftshataren.

  Nej, solkraft är inte dåligt, men det är inte ”OMG!!! Världen är räddad!!”-lösningen på saker och ting heller. Vi försöker se nyktert på det hela medan du uppför dig som en fan-boy som håller på att göra i underbyxorna av ren upphetsning över en väldigt mager insats.

 8. Profilbild för Christoffer Willenfort
  Christoffer Willenfort

  Jens Det tyska avvecklingsbeslutet har lett till en ökning av kolkraft redan. kanske inte så mycket i tyskland men i polen,danmark med flera länder som tyskland brukade exportera energi till. Som jag påpekade innan så har tyskland minskat sin export med nästan 60Twh, detta med kort varsel. det som har ersatt denna el är reservkraftverk (som vårt oljekondensverk i karlshamn) Utanför sverige är dessa oftast koldrivna elelr fosilgasdrivna.

  Du kan inte påstå att utsläppen inte ökat om man inte tar hänsyn till alla konsekvenserna.

 9. Profilbild för Johan

  Hej Jens,

  jag skrev ”kommer leda till” inte ”har lett till”. Däremot har detta redan visat sig i grannländerna, en effekt som kommentatorerna ovan redan behandlat. Den framtida kraftproduktionen i Tyskland kommer dock nästan uteslutande vara kol och gas när den befintliga kärnkraften avvecklas. Resultatet blir ungefär som i Japan där gas och olja ersatt de tillfälligt nedstängda reaktorerna.

  /Johan

 10. […] mitt i allmänna motionstiden, Riksdagsårets stressigaste period då ledamöterna kan lägga motioner om vad de vill. För mig som aldrig vare sig läst eller skrivit en motion förut är det många […]